20. marts 2020

Nyt stof kan lette bivirkninger ved medicin mod svær depression

Depression

Svære depressioner kræver i dag en høj dosis af antidepressiver. Men den høje dosis kan også give alvorlige bivirkninger. Nu har forskere fra Københavns Universitet fundet et stof, der måske kan lette bivirkningerne og samtidig bevare den behandlende effekt.

Omkring hver femte dansker bliver på et tidspunkt i løbet af deres liv ramt af en depression. De svære depressioner kan behandles med de såkaldte ’tricykliske antidepressiva’. Et antidepressivt lægemiddel, der er mere effektiv end de midler, der bruges til milde og moderate depressioner.

Men de tricykliske antidepressiva har desværre også en slagside: markant flere og mere alvorlige bivirkninger. Så alvorlige, at mange holder op med at tage medicinen og dermed ikke får behandlet deres depression.

Sådan virker antidepressiv medicin

Serotonin er et kemisk stof, der er med til at regulere vores lykkefølelse.

Inde i hjernen sidder det, man kalder en præsynaptisk nerve. Den sender serotonin ud i hjernen. Når nerven har sendt serotonin af sted, kommer der der en serotonintransporter og sender den tilbage til den præsynaptiske nerve. Den suger det så op igen som en slags molekylær støvsuger.

Det er den transport, antidepressiver går ind og blokerer, så serotoninen ikke bliver fjernet så hurtigt igen, og serotoninniveauet og dermed også lykkefølelsen stiger.

Nu har forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet i samarbejde med Lundbeck A/S og National Institutes of Health i Baltimore fundet et stof, der muligvis kan løse det problem.

”Vi har fundet et stof, Lu AF60097, som fungerer på en anden måde end dem, man bruger nu. Hvis det nye stof virker, kan det hjælpe de eksisterende lægemidler af med de alvorlige bivirkninger,” siger professor ved Institut for Neurovidenskab på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Claus Juul Løland.

Terapeutisk effekt uden bivirkninger

Serotonin er en såkaldt neurotransmitter, altså et kemisk stof der findes i hjernen. Hos en person med svær depression er niveauet af serotonin meget lavt, og det er derfor også det niveau, antidepressiv medicin går ind og piller ved.

”De antidepressiva, vi bruger i dag, fungerer på den måde, at de går ind og binder til det samme sted som serotonin på serotonintransporteren (SERT). Vi går altså ind farmakologisk og blokerer for returtransporten af serotonin og dermed fjernelsen af den aktive serotonin. Men sådan en blokering kræver en forholdsvis stor dosis af det antidepressive stof. Og med de tricykliske antidepressiva giver det altså nogle alvorlige bivirkninger,” siger Claus Juul Løland.

Bivirkningerne kan være alt fra livsfarlige hjerteproblemer til voldsom mundtørhed, synsforstyrrelser, udvikling af mani, vægt- og fordøjelsesproblemer.

Det stof, forskerne har fundet, binder til et andet sted på SERT: det ’allosteriske site’. Når et stof binder til det allosteriske site i stedet for det samme site som serotonin, er det muligt at regulere serotonintransporterens funktion i stedet for at blokere den helt.

”I dette tilfælde viser vi, at når vi binder det her stof til det allosteriske site, samtidig med at vi giver det tricykliske antidepressiva, så kan vi simpelthen skrue op for bindingen af det antidepressive stof. Derfor kan vi nøjes med en meget mindre koncentration af det antidepressive stof. Og det kunne give færre bivirkninger, men samme terapeutiske effekt,” siger Claus Juul Løland.

Fra koncept til medicin

Forskerne har gennem en lang periode og af flere omgange screenet en række stoffer fra Lundbecks stofbibliotek for at finde et stof, der havde en tilpas kraftig binding til det allosteriske site til at kunne undersøge den farmakologiske effekt. Det er endelig lykkedes med Lu AF60097.

Men der er lang vej endnu til at stoffet kan blive brugt til et egentligt lægemiddel. Forskerne har påvist at et stof der binder til det allosteriske site kan udøve den markante farmakologiske effekt i celler og i rotter. Herfra er det op til medicinalfirmaerne at udvikle stoffer som kan have samme effekt i mennesker.

”Vi har taget det første skridt. Men det første skridt er måske også det største. Vi har vist, at konceptet virker. Hvis det også virker i praksis, kan det forhåbentlig i fremtiden bruges til behandling af personer med svær depression.”

Studiet ”The mechanism of a high-affinity allosteric inhibitor of the serotonin transporter” er publiceret i Nature Communications.


Kontakt:

Professor Claus Juul Løland
cllo@sund.ku.dk
+45 35335281

Pressemedarbejder Amanda Nybroe Rohde
amanda.rohde@sund.ku.dk
+45 42336851