19. marts 2020

Partnerskab modtager 25 millioner fra Carlsbergfondet til bekæmpelse af corona

Coronavirus

Carlsbergfondet uddeler Semper Ardens-bevilling til forskere fra KU, AU, RH og SSI til at udvikle metoder til diagnostik, behandling og forebyggelse af SARS-CoV-2-infektioner. Forskningen skal give ny vigtig viden om virus og dets egenskaber, samt ruste verden til bedre at kunne få bugt med fremtidige virusepidemier som Covid-19.

Ali Salanti i laboratiet.
Professor Ali Salanti (midt for) i laboratiet.

Verden står i en alvorlig sundhedskrise, efter at den nye type coronavirus på bare omtrent fire måneder har spredt sig fra Kina og udviklet sig til en pandemi. Verden over ses der et hastigt stigende antal sygdomstilfælde og dødsfald relateret til Covid-19.

Derfor har Carlsbergfondet besluttet at uddele en Semper Ardens-bevilling til en gruppe førende protein-, vaccine- og diagnostikforskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Rigshospitalet og Statens Serum Institut. Bevillingen er på 25 millioner kroner. Med den skal forskerne udvikle værktøjer, som kan begrænse eller ligefrem forhindre lignende fremtidige pandemier.

Det drejer sig om tre værktøjer, som skal kunne få en pandemi under kontrol. Det første er bedre og enklere tests til at diagnosticere patienter og til at vurdere smittespredning og dermed til udviklingen af såkaldt ”herd immunity” i befolkningen. Det andet er anti-virale lægemidler til specifik behandling af Covid-19. Og det tredje er en vaccine, der kan forebygge sygdom.

”Carlsbergfondet har rykket hurtigt og fået sammensat et hold af de fremmeste danske forskere inden for de relevante fagområder, som kan bidrage til at bekæmpe coronavirus og sygdommen Covid-19 – både i forhold til den aktuelle pandemi og i fremtiden. Det står nu klart, at vi på flere områder er på hælene i forhold til virus og dets evne til at sprede sig. Og at forberedelser, der kunne have været gjort inden udbruddet, ikke blev gjort. Vi vil gerne være med til at forebygge, at vi havner i en lignende situation igen. Derfor giver vi 25 millioner kroner til en gruppe af landets fremmeste forskere, der øjeblikkeligt trækker i arbejdstøjet for at udvikle de nødvendige redskaber til bekæmpelse af både den aktuelle Covid-19-situation og fremtidige pandemier, så vi er bedre rustet fremover,” siger Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher.

Indsats på tværs af fagligheder

Siden slutningen af februar har sygdommen også spredt sig i Danmark, hvor der nu er flere end 1000 personer, som er blevet smittet. Det er essentielt, at Carlsbergfondet har reageret hurtigt med bevillingen til forskning i Covid-19.

"Verden er ramt af en krise af hidtil usete dimensioner, og det er derfor helt essentielt, at Carlsbergfondet har reageret hurtigt. Vi har samlet et unikt konsortium af danske forskere, som har fået til opgave på kort tid at levere en ny vaccine mod Covid-19 baseret på et lovende, men uprøvet vaccinekoncept. Ligeledes vil konsortiet starte arbejdet på en diagnostisk test og alternative behandlingsmuligheder baseret på nye, såkaldte aptamer-teknologier. Med denne bevilling er vi fortrøstningsfulde omkring muligheden for at spille en vigtig rolle i kampen mod denne hurtigt spredende virus. Lige nu har jeg 10 mand gående i døgndrift i et ellers tomt Panum, og jeg glæder mig til at fortælle dem, at vi nu har forskningsmidler til vores vigtige arbejde,” siger professor og leder af projektet Ali Salanti, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, KU.

Professor Jørgen Kjems fra Aarhus Universitet, som er en af gruppelederne på virusprojektet, siger:

”Situationen med coronavirus minder os om, hvor vigtig forskning i antivirale midler er. Vi må opfinde hurtigere og mere effektive metoder til at diagnosticere og behandle fremtidens virusangreb samtidig med, at vi forebygger infektionen med bedre vacciner. I dette projekt er vi på tværs af mange fagligheder gået sammen om at løse disse opgaver med helt nye innovative metoder. Selvom vi måske kommer for sent med hensyn til den aktuelle epidemi, er jeg overbevist om, at vi med denne forskningsindsats, som Carlsbergfondet har bevilget penge til, står meget stærkere næste gang, virus hærger i verden.”

Professor Michael Theisen, der er gruppeleder på Statens Serum Institut, udtaler:

”Kampen mod coronavirus kræver både gode forskningsideer og stor erfaring i at omsætte den gode ide til konkrete, anvendelige midler, der kan bekæmpe Covid-19-infektioner og smittespredning i befolkningen. Det kræver, at vi samarbejder på tværs af forskningsområder og på den måde bringer de forskellige nødvendige kompetencer i spil. Det er lige præcis, hvad denne bevilling fra Carlsbergfondet giver os mulighed for.”

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU, har også modtaget en bevilling fra Carlsbergfondet til at forske i social adfærd under Covid-19-epidemien i et samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Læs mere om projektet her.

Læs mere om bevillingerne hos Carlsbergfondet.

Kontakt

Professor Ali Salanti, KU, +45 28757676, salanti@sund.ku.dk

Professor Jørgen Kjems, AU, +45 28992086, kjems@inano.au.dk

Professor Michael Theisen, SSI, +45 20888302, mth@ssi.dk

Professor Peter Garred, RH og KU, +45 26806606, peter.Garred@regionh.dk