20. maj 2020

Forskere finder ud af, hvordan protein hæmmer kræftudvikling i mus

Kræft

I et nyt studie har forskere fra Københavns Universitet fundet ud af, hvordan proteinet PP2A hæmmer tumorvækst i mus. Proteinet slukker for et enzym, som stimulerer cellevækst, og hæmmer på den måde udviklingen af kræft.

Forsker i laboratoriet

Proteiner findes overalt i vores celler og regulerer en masse biologiske processer, som er vigtige for vores overlevelse. Men nogle af dem styrer også processer, som kan gøre os syge, og sådan et protein er et internationalt forskerhold, med forskere fra Københavns Universitet i spidsen, netop blevet klogere på.

I et nyt studie har forskerne fundet ud af, hvordan proteinet PP2A virker på molekylært niveau, og hvordan det derved hæmmer udviklingen af kræftsvulster i mus. De nye resultater er udgivet i det videnskabelige tidsskrift the EMBO Journal.

”Vi kalder PP2A et husholdningsprotein, fordi det findes nærmest overalt. I alt levende –fra simple gærceller og til komplekse celler i mennesker. PP2A fjerner fosfatgrupper på andre proteiner og nu har vi altså fundet frem til disse proteiner og hvordan PP2A, via et af disse proteiner, hæmmer kræftudvikling,” siger Jakob Nilsson, der er professor på Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research.

Slukket enzym

Der er ifølge forskerne stor interesse fra både den akademiske forskerverden og fra lægemiddelindustrien for proteinet PP2A. Det er nemlig veletableret viden, at PP2A er en såkaldt tumor-suppressor, som undertrykker kræftsvulster. Men præcist hvilke processer, PP2A styrer for at hæmme kræft, har man indtil nu ikke vidst. Det har forskerne nu fået et detaljeret indblik i.

”Det helt nye ved vores studie er, at vi viser, hvordan PP2A vælger de fosfatgrupper, der skal fjernes fra andre proteiner. Og så viser vi samtidig, at PP2A slukker for et enzym med navnet ADAM17. Den proces fører samlet til, at tumorvæksten hæmmes i mus,” forklarer lektor Marie Kveiborg fra Biotech Research and Innovation Centre.

Forskerne har brugt avancerede metoder til at vise, at PP2A kan slukke for aktiviteten af ADAM17 på ydersiden af cellen ved at fjerne fosfatgrupper fra den del af ADAM17, som sidder inde i cellen.

Funktionen hæmmes

Normalt sidder ADAM17 som en rundsav i cellens ydre membran og kløver andre proteiner - fx vækstfaktorer, der efter kløvning stimulerer cellevækst. Men den funktion ophører, når PP2A fjerner fosfatgrupperne fra ADAM17.

Illustration af forskningsresultatet
Forskernes illustration af PP2A, der binder sig til ADAM17, som kløver andre proteiner som vækstfaktoren EGF, der binder receptoren EGFR og stimulerer cellernes vækst.

Forskerne vidste allerede fra tidligere studier, at ADAM17 stimulerer en række forskellige kræftformer, herunder bryst- og tarm-kræft. Men det er første gang, at man har vist, at PP2A aktivt slukker for ADAM17 aktivitet.

Fremadrettet håber forskerne, at deres nye kræftopdagelse også gør sig gældende i menneskers celler. Foreløbigt er næste skridt for forskerne at afklare, om stoffer som aktiverer PP2A kan bruges til at regulere ADAM17 aktivitet. Derudover ønsker forskerne også at se på, hvordan PP2A regulerer andre proteiner, som kan være vigtige for forståelse af dets tumor-suppressor funktion.

 

Læs hele studiet i the EMBO Journal ”Mechanisms of site-specific dephosphorylation and kinase opposition imposed by PP2A regulatory subunits”

 

Kontakt:

Professor Jakob Nilsson
+45 21 32 80 25
jakob.nilsson@cpr.ku.dk

Lektor Marie Kveiborg
35 32 56 79
marie.kveiborg@bric.ku.dk

Kommunikationskonsulent Mathias Traczyk
93 56 58 35
mathias.traczyk@sund.ku.dk