18. juni 2020

COVID-19 har måske konsekvenser for mentalt helbred

Coronavirus

Covid19-pandemien ser ud til at påvirke det mentale helbred negativt blandt både indlagte patienter, sundhedspersonalet, der behandler dem, og den generelle befolkning. Det viser en ny analyse fra Københavns Universitet, der samler den nuværende viden om psykiatriske symptomer og mentalt helbred under COVID-19-pandemien.

coronavirus

Den verdensomspændende COVID-19-pandemi har påvirket de fleste menneskers fysiske liv. Men nu er der også indikationer på, at pandemien har negative konsekvenser for den mentale sundhed hos både inficerede, sundhedspersonale og befolkningen som helhed.

Det viser en ny, dansk gennemgang af 43 videnskabelige artikler, der har undersøgt emnet. Gennemgangen er lavet af forskere fra Københavns Universitet og Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri.

”Det er kendt fra den tidligere SARS-epidemi i 2002-2003, at det mentale helbred blev påvirket blandt patienter, der overlevede sygdommen, og hos det sundhedspersonale, der behandlede patienterne. Vores netop offentliggjorte artikel gennemgår systematisk den nuværende viden om symptomer blandt sundhedspersonale og patienter, og det samme ser ud til at være tilfældet under COVID-19 pandemien,” siger professor Michael Eriksen Benros fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet og Psykiatrisk Center København.

Posttraumatisk stress, depression og angst

Artiklen er en gennemgang er 43 videnskabelige studier. Heraf har 20 studier undersøgt det mentale helbred blandt sundhedspersonale. En overvægt af studierne fandt højere niveau af angst og depression samt psykisk stress og dårligere søvnkvalitet. 19 studier undersøgte det mentale helbred i befolkningen som helhed. Også her er det samlede billede, at COVID-19 pandemien ser ud til at have en negativ indflydelse.

Kun to studier har indtil videre undersøgt psykiatriske symptomer blandt patienter med SARS-CoV-2-infektion. Studierne viste, at 96 % af svært syge indlagte patienter med COVID-19 infektion udviste symptomer på posttraumatisk stress. De fandt derudover en forøget risiko for at udvikle depression efter indlæggelse med COVID-19.

”Der er behov for mange flere og bedre undersøgelser, men resultaterne er stadig relevante. De mange rapporter om nedsat lugte- og smagssans under COVID-19-infektion kunne tyde på påvirkning af nervesystemet. Det er derfor bekymrende, at der er påvist psykiatriske symptomer under og umiddelbart efter infektionen. En bidragende årsag kunne være, at infektionen har påvirket hjernen og medført symptomerne, enten direkte eller gennem det inducerede immunrespons,” siger Michael Eriksen Benros.

Brug for bedre og flere undersøgelser

Forskerne bag gennemgangen understreger, at der skal tages væsentlige forbehold for, at de inkluderede undersøgelser er af svingende kvalitet. Den akutte samfunds- og sundhedskrise har medført, at de videnskabelige artikler bliver udgivet hurtigere end ellers. Dertil kommer, at hovedparten af undersøgelserne er lavet som online-spørgeskemaer og derfor ikke har samme kvalitet som grundige, kliniske undersøgelser. De fleste studier er desuden fra Asien, og det er uklart, om resultaterne kan overføres til europæisk kontekst.

”Vi har brug for flere studier af højere kvalitet for endeligt at kunne konkludere en sammenhæng mellem psykiatriske symptomer og COVID-19. Men vores resultater indikerer, at COVID-19 måske kan have en påvirkning på hjernen hos de inficerede, og at der er afledte effekter af pandemien på mentalt helbred både hos sundhedspersonale og befolkningen. Set i lyset af, at den tidligere SARS-epidemi også var forbundet med psykiatriske symptomer, mener vi, at forskning på det her område er ekstremt vigtigt, da viden er en forudsætning for at kunne håndtere eventuelle psykiske følger af COVID-19” siger ph.d.-studerende og førsteforfatter Nina Vindegaard Sørensen fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet og Psykiatrisk Center København. 

Den tidligere SARS-epidemi spredte sig til 28 lande og omkring 8000 mennesker, mens otte millioner mennesker i over 180 lande og regioner allerede har været smittet med SARS-CoV-2.

Artiklen ”COVID-19 pandemic and mental health consequences: Systematic review of the current evidence” er publiceret i Brain, Behavior and Immunity.


Kontakt:
Professor Michael Eriksen Benros
michael.eriksen.benros@regionh.dk
+45 26 25 52 39

Kommunikationskonsulent Amanda Nybroe Rohde
amanda.rohde@sund.ku.dk
+45 23 64 94 25