4. juni 2020

Danmark får sin første kandidatuddannelse i neurovidenskab

Hjernen

Københavns Universitet opretter en national kandidatuddannelse i neurovidenskab – med godt 15 mio. kr. i støtte fra Lundbeckfonden. De første studerende starter til september 2020.

Elektronisk undersøgelse af hjernen

Hver tredje europæer er ramt af en sygdom i centralnervesystemet – svarende til en samfundsudgift på knap 800 mia. euro om året. Og med en aldrende befolkning vil de menneskelige og økonomiske omkostninger kun stige i fremtiden. Derfor vokser behovet for ny viden om hjernen og centralnervesystemet. Og det er på den baggrund, Københavns Universitet nu opretter en kandidatuddannelse i neurovidenskab – med godt 15 mio. kr. i støtte fra Lundbeckfonden.

”Det har længe været ønsket at kunne tilbyde dygtige bachelor studerende en mulighed for under deres studier at fokusere på hjernen, i et samlet uddannelsesprogram, fra molekylære aspekter på cellulært niveau, til netværk, og adfærd. Det er derfor glædeligt at Københavns Universitet med bidrag fra landets andre universiteter kan starte dette op,” siger studieleder, professor Jens D. Mikkelsen.

Op blandt de førende i verden

I Lundbeckfonden, der har efterlyst og arbejdet for en dansk kandidatuddannelse i neurovidenskab i en længere årrække, er forventningerne til den nye uddannelse høje:

”Hjerneforskningen i Danmark er på en række områder på meget højt niveau, men hvis vi skal hæve niveauet og bredden yderligere og nå op blandt verdens førende hjerneforskningsnationer, som jeg mener, vi har potentiale til, så er første skridt en kandidatuddannelse indenfor neurovidenskab, der kan sikre kandidater med forskningsbaseret indsigt i hjernens kompleksitet,” siger Jan Egebjerg, der er forskningsdirektør i Lundbeckfonden.

”Uddannelsen rammer både en aktuel sundhedsmæssig udfordring – at antallet af patienter med hjernesygdomme stiger, uden at vi er i stand til at behandle dem effektivt - og en efterspørgsel på arbejdsmarkedet efter kandidater, der er højt specialiserede indenfor neurovidenskaben,” siger han.

Uddannelsen er den første og eneste af sin art i Danmark og får til huse på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet. Den har allerede tiltrukket højt kvalificerede, dygtige og engagerede studerede med en bachelor i relevant biologisk, medicinsk eller biokemisk uddannelse fra ind- og udland.

”Støtten fra Lundbeckfonden giver os mulighed for at tilknytte nye lærerkræfter, der vil styrke universitetets forskningsbaserede undervisning på et højt internationalt niveau,” forklarer institutleder ved Institut for Neurovidenskab, professor Ulrik Gether.

Planerne for kandidatgraden er godkendt af alle instanser på Københavns Universitet og af Uddannelses- og Forskningsministeriet. De første 30 studerende starter 1. september 2020.

For yderligere oplysninger kontakt:

Jens D. Mikkelsen, Studieleder og professor, Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet, tel 40205378, jens_mikkelsen@dadlnet.dk

Ulrik Gether, Institutleder, professor, Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet, Tel 28757548, Gether@sund.ku.dk

Jan Egebjerg, forskningsdirektør i Lundbeckfonden, tlf. 39128009 eller je@lundbeckfonden.com

Regitze Reeh, Kommunikationschef i Lundbeckfonden, tlf. +45 30546608 eller rr@lundbeckfonden.com