30. juni 2020

Europæisk projekt skal begrænse brugen af antibiotika i svineproduktionen

Antibiotika

I det nye europæiske forskningsprojekt AVANT stiler forskerne efter at bringe nye antibiotikabegrænsende teknologier og produkter tættere på markedet. Projektet omfatter både universitets- og erhvervspartnere og har modtaget 6 millioner euro fra EU Horizon 2020.

Gris

Antibiotika er en effektiv metode til at bekæmpe bakterier hos både mennesker og dyr. I de senere år har der imidlertid været stigende bekymring omkring brugen af antibiotika i svineproduktionen på grund af udviklingen af antibiotikaresistens hos svin og den mulige overførsel til mennesker, der er afhængige af antibiotika til behandling af alvorlige bakterielle infektioner.

Et europæisk forskningskonsortium arbejder nu på at forhindre eller begrænse brugen af antibiotika i svineproduktionen ved at finde alternativer til medikamenterne colistin og zinkoxid, hvis anvendelse er begrænset eller forbudt i EU. Konsortiet har modtaget 6 millioner euro fra EU Horizon 2020 og ledes af Københavns Universitet.

"Ved at bringe alternativer til antimikrobielle stoffer tættere på markedet kan AVANT-projektet få en enorm indflydelse på dyresundhed, fødevaresikkerhed og bæredygtighed i landbruget ved at udvikle ukonventionelle veterinærprodukter," siger Luca Guardabassi, professor ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (KU) og koordinator af AVANT.

Hvorfor har vi brug for alternativer til antibiotika?

Der er kun begrænsede alternativer til zinkoxid og colistin til behandling af fravænningsdiarré hos svin. Det antibiotikum, der i øjeblikket bruges i den danske svineproduktion i forbindelse med denne indikator, neomycin, bør – i henhold til den nylige EU-klassificering af kritisk vigtige antibiotika – anvendes med forsigtighed hos dyr.

I princippet medfører ethvert antibiotikum en vis grad af risiko for udvikling af antibiotikaresistens, især når det bruges i store mængder til bekæmpelse af en almindelig sygdom som fravænningsdiarré. Det er grunden til, at AVANT-forskningskonsortiet sigter mod at finde alternativer til antibiotika til forebyggelse og bekæmpelse af denne økonomisk tyngende sygdom i svineproduktionen. 

Projektet er organiseret i seks forskningspakker. De første fire fokuserer på prækliniske forsøg med probiotika og fækaltransplantation (WP1), bakteriofager og polymerer (WP2), orale og injicerbare immunostimulanter (WP3) og nye fodringsstrategier (WP4). De tre mest lovende interventioner vil blive udvalgt til forsøg i landbruget med henblik på at vurdere deres kliniske effektivitet (WP5).

Desuden vil indvirkningen af disse interventioner på en nedsættelse af det antimikrobielle brug blive målt i de enkelte svinebesætninger og dernæst opskaleret på EU-niveau ved hjælp af matematisk modellering (WP6).

Projektet har 14 partnere fra ni forskellige EU-lande, og det løber frem til december 2024.

 

Kontakt:

Luca Guardabassi (koordinator)
lg@sund.ku.dk

Carmen Espinosa-Gongora (projektleder)
+45 35 32 62 75
ceg@sund.ku.dk