25. juni 2020

Slædehunde er tæt beslægtet med 9.500 år gammel ’urhund’

Slædehunde

Slædehunde er ældre og tilpasset arktiske forhold langt tidligere end hidtil antaget. I et nyt studie fra QIMMEQ projektet viser forskere fra Københavns Universitet, at moderne slædehunde har arbejdet og levet sammen med mennesker i over 9.500 år.

Slædehunde
Foto: Carsten Egevang / Qimmeq

Hunde spiller en vigtig rolle i menneskeliv verden over – hvad enten det er som familiemedlem eller som arbejdsdyr. Men hvor hunden kommer fra, og hvor gamle forskellige grupper af hunde er, er stadig lidt af et mysterie.

Nu kastes der lys over slædehundens oprindelse. I et nyt studie publiceret i SCIENCE viser forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, at slædehunden er både ældre og tilpasset Arktis langt tidligere, end man troede. Forskningen er lavet i samarbejde med Grønlands Universitet og Institute of Evolutionary Biology, Barcelona.

Foto: Carsten Egevang / Qimmeq

”Vi har ekstraheret DNA fra en 9.500 år gammel hund fra den sibiriske ø Zhokhov, som hunden er navngivet efter. Baseret på det DNA har vi sekventeret det ældste hundegenom nogensinde, altså kortlagt hele hundens arvemasse, og resultaterne viser en ekstremt tidlig differentiering af hundetyper og diversitet,” siger en af førsteforfatterne på studiet, postdoc Mikkel Sinding, Globe Institute.

Indtil nu har den gængse opfattelse været, at den 9.500 år gamle sibiriske hund, Zhokhov, var en slags urhund – én af de tidligste tamhunde og en udgave af alle hundes fælles ophav. Men ifølge det nye studie har moderne slædehunde som Siberian Husky, Alaskan Malamute og den grønlandske slædehund størstedelen af deres arvemasse tilfælles med Zhokhov.

”Det betyder at moderne slædehunde og Zhokhov har samme fælles ophav i Sibirien for over 9.500 år siden. Indtil nu har vi troet, at slædehunde kun var 2-3.000 år gamle,” siger den anden førsteforfatter, lektor Shyam Gopalakrishnan, Globe Insitute.

Den oprindelige slædehund

For at blive klogere på slædehundens oprindelse har forskerne yderligere sekventeret genomer af en 33.000 år gammel sibirisk ulv og 10 moderne grønlandske slædehunde. Genomerne har de sammenlignet med genomer af hunde og ulve fra hele verden.

Foto: Carsten Egevang / Qimmeq

”Vi kan se, at de moderne slædehunde har størstedelen af deres arvemasse tilfælles med Zhokhov. Altså at de er tættere beslægtet med denne urhund, end de er med andre hunde og ulve. Men ikke nok med det – vi kan se spor fra opblanding med ulve som den 33.000 år gamle sibiriske ulv – men ikke moderne ulve. Det understreger yderligere, at den moderne slædehunds oprindelse går meget længere tilbage, end vi troede,” fortæller Mikkel Sinding

De moderne slædehunde har mere genetisk overlap med andre moderne hundetyper, end Zhokhov har, men hvor eller hvornår det er sket fortæller undersøgelserne ikke. Ikke desto mindre, blandt moderne slædehunde skiller den grønlandske sig ud og har mindst overlap med andre hunde, hvilket betyder at den grønlandske slædehund, sandsynligvis er den mest oprindelige slædehund i verden.  

Fællestræk med Inuit og isbjørne

Udover at rykke på den gængse forståelse af slædehundes oprindelse, gør det nye studie også forskerne klogere på forskellene mellem slædehunde og andre hunde. Slædehunde har ikke genetiske tilpasninger til en sukker- og stivelsesrig kost, som andre hunde ellers har. De har derimod tilpasninger til at konsumere fedtrig kost, med mekanismer der tilsvarende er beskrevet hos isbjørne og arktiske folk.

”Vi kan også se, at de har tilpasninger, der formentlig er forbundet til at forbedre optagelse af ilt, hvilket giver god mening i forhold til slædekørsel. Alt sammen noget der understreger, at slædehunde og arktiske folk har arbejdet og tilpasset sig sammen i over 9.500 år,” fortæller Shyam Gopalakrishnan.

Studiet ”Arctic-Adapted Dogs Emerged at the Pleistocene-Holocene Transition” er publiceret i SCIENCE.

Kontakt:
Postdoc Mikkel Sinding
mikkel.sinding@sund.ku.dk
+45 29 66 83 55

Kommunikationskonsulent Amanda Nybroe Rohde
amanda.rohde@sund.ku.dk
+45 23 64 94 25