10. august 2020

Kunstig intelligens skal uddanne fremtidens læger

Kunstig intelligens

Nyt forsknings- og udviklingsprojekt skal resultere i, at læger på få måneder tilegner sig flere års erfaring inden for diagnostik af hudkræft. Det sker ved hjælp af feedback understøttet af kunstig intelligens. Innovationsfonden har investeret 9.9 mio. kr. i projektet.

AI

Kræft i huden er den hyppigste kræftform i Danmark. Hvert år bliver der konstateret mere end 18.000 nye tilfælde, og antallet stiger støt.

Ofte kan hudkræft helbredes ved kirurgisk fjernelse, såfremt den opdages i tide. Men forskning viser, at det kræver mange års træning, før en læge bliver god til at genkende tegn på kræft i huden.

Det betyder desværre, at mange tilfælde af kræft i huden først opdages på et senere stadie, hvor mulighederne for helbredelse er dårligere.

Nu gør en investering på 9,9 millioner kroner fra Innovationsfonden det imidlertid muligt at udvikle og implementere et læringsprogram, som ved hjælp af kunstig intelligens skal gøre lægerne klogere på hudkræft.

”Der er ingen tvivl om, at en nem adgang til effektiv læring kan medføre et kæmpe løft for sundhedssektoren inden for både diagnostik af hudkræft, såvel som rigtig mange andre områder,” siger Niels Kvorning Ternov, projektleder og CEO i virksomheden MelaTech.

”Jeg drømmer på sigt om et samarbejde hvor maskinen ikke bare hjælper lægen med at blive bedre men også med at tage de rigtige beslutninger,” tilføjer direktøren, der som ph.d.-studerende på Københavns Universitet også er tilknyttet innovationshuset SUND Hub.

Lærende løsning

Programmet, som MelaTech står bag, hedder DermLoop og er ifølge Niels Kvorning Ternov et Artificial Intelligence (AI)-baseret læringssystem til læger, der arbejder med diagnostik og behandling af kræft i huden i Danmark.

Systemet fungerer ved både at sikre den enkelte læge automatisk feedback på de elementer som vedkommende vælger at fjerne. Desuden giver det adgang til et læringsmiljø, hvor lægen kan udvikle sine evner ved at diagnosticere hudlæsioner fra et større billedbibliotek.

Samtidig arbejder den kunstige intelligens konstant i baggrunden for at sikre optimering af læringsmaterialet ud fra den enkelte læges aktuelle kompetencer. Hver læge vil således blive vejledt af sin helt egen underviser, som selv udvikler sig og bliver bedre til at tilpasse undervisningsmaterialet til den enkelte læges niveau og personlige måde at lære på.

Efterhånden som der indsamles mere data om lægers læringsforløb, bliver systemet klogere og bedre til at vedlede nye læger. På den måde vil den enkelte læges læringsforløb være med til at gøre fremtidige lægers læringskurve bedre og bedre.

Samfundsmæssig gevinst

Ifølge Niels Kvorning Terndrup forventes DermLoop at accelerere lægers læring, så at de i løbet af få måneder kan nå et kompetenceniveau, der normalt ville tage flere år at opnå ved traditionel læring.

Projektet vil i så fald føre til tidligere diagnostik af kræft i huden og dermed et fald i antallet af relaterede dødsfald samt en markant reduktion af de samfundsmæssige omkostninger.

Eksempelvis bliver der, på grund af usikkerhed blandt lægerne, fjernet op mod 75 godartede modermærker for hvert tilfælde af modermærkekræft. Denne unødige kirurgi svarer årligt til en meromkostning på over 200 mio. kr. for den danske stat og medfører ubehag og risiko for komplikationer hos den enkelte patient i forbindelse med hvert kirurgisk indgreb.

Samarbejde mellem privat og offentligt

Med investeringen fra Innovationsfonden bliver det muligt at samle nogle af landets dygtigste forskere inden for hudkræft, medicinsk uddannelse og kunstig intelligens.

På den måde håber Niels Kvorning Ternov at opnå et samarbejde, der potentielt kan være banebrydende og skabe et paradigmeskift inden for medicinsk efteruddannelse.

”Jeg oplever at mine lægefaglige kolleger er enormt videbegærlige og lærenemme, men at deres læring begrænses af en høj arbejdsbyrde, såvel som tunge arbejdsgange og it-systemer,” siger Niels Kvorning Ternov og tilføjer:

”Tilsammen gør de forhindringer det svært og tidskrævende for lægerne at få feedback på udfaldet af deres beslutninger. Med dette projekt åbner vi op for et frugtbart samarbejde mellem lægerne og “maskinen”, som begge kan blive dygtigere og tilsammen bedre hinandens kompetencer.”

Projektet er et samarbejde mellem det private og det offentlige, herunder virksomheden MelaTech, Danmarks Tekniske Universitet, Region Hovedstaden, Region Syd samt Melanoma Institute Australia i Sydney. Sammen skal disse partnere over tre år udvikle, afprøve og implementere DermLoop til efteruddannelse af læger inden for diagnostik af kræft i huden.

Kontakt:

Niels Kvorning Ternov, CEO i MelaTech.
Tel.: +4531789726, mail: nkt@melatech.dk