1. september 2020

ERC Starting Grants til forskning i fossiler og giftstoffer

ERC

Forskerne Frido Welker og Helena Safavi modtager i år et Starting Grant fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Bevillingerne skal gå til at etablere nye forskningsgrupper i evolutionær proteinsammensætning og giftstoffer, der minder om peptider.

Billede af forstenede knogler


Hvert år uddeler Det Europæiske Forskningsråd (ERC) de såkaldte Starting Grants til forskere, der har 2-7 års erfaring efter deres færdiggørelsen af deres ph.d. Forskerne modtager 1,5 million euro over en periode 5 år til at opbygge en forskningsgruppe omkring en banebrydende forskningsidé. I år har to forskere på SUND modtaget den eftertragtede bevilling.

Kortlægning af evolutionær sammenhæng

Postdoc Frido Welker fra sektion for evolutionær genetik arbejder med proteiner fra fossiller og oldtidsmennesker, for at kortlægge deres evolutionære sammenhæng. Specifikt kigger Frido og hans gruppe på en tidsperiode der strækker sig mellem 30.000 og 1 million år tilbage, en tidsperiode hvor der eksisterede mange forskellige populationer, men hvordan de evolutionært relaterer til hinanden, er uklart. Det er blandt andet i denne tidsperiode at både Homo sapiens (i Afrika) og neandertalere (I Eurasien) opstår. Ved at kigge på proteiner fra specifikke fossiller og ved hjælp af protein massespektrometri, håber Frido og hans gruppe at kunne kortlægge den evolutionære sammenhæng og udvikling.

”At modtage et ERC Starting Grant er en stor ære, især i så ung en alder” siger Frido Welker. ”At få bevillingen på dette stadie i min karriere betyder, at jeg har sikkerhed og stabilitet nok til at kunne arbejde langsigtet med min forskning. Desuden er jeg meget glad for den fantastiske infrastruktur hos Globe og CPR, og jeg er begejstret for at få lov til at vise, at denne metode virker og opdage svar på spørgsmål om vores evolutionære oprindelse.

Toksiner kan muligvis bruges til behandling af sygdomme

Den anden modtager af ERC Starting Grantet er Dr. Helena Safavi fra BMI. Helena og hendes gruppe arbejder på et projekt ved navn ToxMims, der fokuserer på en hidtil overset gruppe af toksiner, der efterligner menneskelige peptider. Toksiner har tidligere været brugt terapeutisk i behandling af sygdomme, men ikke i det omfang som ToxMims-projektet beskæftiger sig med. Toksinerne er svære at identificere og Helena og hendes gruppe håber at kunne udvikle bedre værktøjer til at identificere og undersøge/udforske (investigate/explore) nye klasser af toksiner. Da menneskelige peptider i modsætning til toksinerne ikke er særlig stabile, og ud fra den oprindelige opdagelse af insulin-lignende peptider blandt toksinerne, kan de muligvis bruges til at udvikle stærkere og mere stabil medicin mod blandt andet diabetes.

”Den internationale europæiske anerkendelse af min forskning, som bevillingen har givet mig, er fantastisk” siger Helena Safavi. ”Det er desuden mange penge og i forhold til min forskning tillader det mig at udvikle på en idé, som jeg har haft i mange år, men som jeg aldrig har haft ressourcerne til at kunne arbejde på.”

 

Læs mere på ERC’s hjemmeside.