17. september 2020

Hormonet glukagon kan være advarselslampe for diabetes

Diabetes

Forskere fra Københavns Universitet introducerer et nyt biologisk begreb i kampen mod diabetes: glukagonresistens. Glukagonresistens eller nedsat følsomhed over for hormonet glukagon øger risikoen for type 2 diabetes. Den nye forskning viser, at glukagonresistens er særligt udtalt hos personer med fedtlever, og det kan være nøglen til at forstå sammenhængen mellem fedtlever og diabetes.

diabetestest

Op mod hver fjerde dansker har en usund ophobning af fedt i leveren, også kendt som fedtlever. Fedtlever er sjældent årsag til symptomer i sig selv, men personer med fedtlever har øget risiko for at udvikle diabetes. Præcist hvordan de to sygdomme hænger sammen, har dog hidtil været uvist.

Nu viser et nyt studie fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, at personer med fedtlever har nedsat følsomhed for glukagon, hvilket medfører stigende glukagonsekretion og forøget mængde glukagon i blodet. Det samme ses hos patienter med type 2 diabetes, hvoraf langt de fleste har forøget fedt i leveren.  

”Den nedsatte glukagonfølsomhed medfører, at udskillelsen af glukagon øges via et såkaldt feedback system mellem leveren og bugspytkirtlen. Et forhøjet niveau af glukagon er uhensigtsmæssigt, da det øger sukkerproduktionen i leveren og dermed skaber et højt blodsukker,” siger Nicolai J. Wewer Albrechtsen, adjunkt ved Novo Nordisk Center for Protein Research og reservelæge ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet.

Med studiet introducerer forskerne et helt nyt begreb på diabetesområdet: glukagonresistens. De mener, at begrebet er så grundlæggende for forståelsen af diabetes, at det ikke skal begrænses til laboratorier og forskningsmiljøer.

”Glukagonresistens er et helt nyt biologisk begreb, som vi vil inddrage i undervisningen af de medicinstuderende i fremtiden, ligesom vi i dag gør med insulinresistens,” siger Nicolai J. Wewer Albrechtsen.

Potentiel ny behandling

Den nedsatte glukagonfølsomhed kan altså være med til at forklare sammenhængen mellem fedtlever og type 2 diabetes. Og med ny viden kommer også nye muligheder. Hvis man kan registrere nedsat glukagonfølsomhed, kan man tidligere sætte ind med behandling. På den måde kan man stoppe glukagonniveauet og dermed blodsukkeret i at løbe løbsk.

”Vores studie peger på en ny biomarkør (glukagon-alanin indexet), som kan være nyttig for at identificere personer med nedsat glukagonfølsomhed. Hvis vi kan opdage glukagonresistens ud fra en blodprøve, kan vi tidligt sætte ind med behandling og dermed forebygge udviklingen af type 2 diabetes,” siger ph.d.-studerende ved Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research og Biomedicinsk Institut, Marie Winther-Sørensen.

Behandlingen består først og fremmest af vægttab, som vil begrænse mængden af fedt i leveren, men kan også være lægemidler, der går ind og hæmmer hormonet glukagon.

”Vi ved, at medicinalindustrien netop er begyndt at anvende vores markør for glukagonfølsomhed i studier, hvor ny behandling afprøves. Vores studie giver potentiale for at kunne påvise glukagonresistens i fedtlever ud fra en simpel blodprøve, og det skal vi nu undersøge i et såkaldt lodtrækningsforsøg,” siger Marie Winther-Sørensen.

Studiet er støttet af Novo Nordisk Fonden. I projektgruppen indgik ni forskningsgrupper fra seks forskellige institutioner i Europa.

Studiet ”Glucagon acutely regulates hepatic amino acid catabolism and the effect may be disturbed by steatosis” er publiceret i Molecular Metabolism.

Kontakt:

Nicolai J. Wewer Albrechtsen
nicolai.albrechtsen@sund.ku.dk
+45 29 64 93 29

Marie Winther-Sørensen
marie.soerensen@sund.ku.dk
+45 22 99 49 07

Kommunikationskonsulent Amanda Nybroe Rohde
amanda.rohde@sund.ku.dk
+45 23 64 94 25