17. september 2020

Innovativ tænkning giver dig større fokus som forsker

Innovation

Tre forskere ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er af Novo Nordisk Fonden udnævnt til ’Distinguished Innovators’. Innovation er en integreret del af deres forskning, og de håber, at dette øgede fokus kan inspirere universitetet i forbindelse med støtte til fremtidens innovationsaktiviteter.

Trine Winterø

I august 2020 udnævnte Novo Nordisk Fonden fem fremtrædende forskere til ’Novo Nordisk Foundation Distinguished Innovators’, og tildelt hver forsker en bevilling på kr. 6 mio. over en treårig periode til at undersøge det kommercielle potentiale ved en opdagelse.

Tre af de fremtrædende innovatører kommer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet:

  • professor Andreas Kjær, Rigshospitalet og Cluster for Molecular Imaging, vil udvikle en peptidreceptor-radionuklid-terapi, der er målrettet hjernecancer.

  • professor Mette Rosenkilde, Molecular Pharmacology Laboratory ved Biomedicinsk Institut, vil forvandle virus’ forsvarsmekanismer til en aggressiv antiviralbehandling.
  • lektor Zach Gerhart-Hines, Center for Basic Metabolic Research, vil skabe molekyler, der kan aktivere fedtvæv, så det forbrænder kalorier og dermed bekæmper metaboliske sygdomme.

Med deres titel som ’Distinguished Innovator’ følger en forpligtelse til at optræde som ambassadører for innovation på fakultetet. Vi inviterede dem til en samtale med prodekan for innovation, Trine Winterø, om deres egne erfaringer med at fremme innovation i deres laboratorier.

Opbygning af bedre løsninger inden kommercialisering

Der er rig muligheder for forskere til at forsøge sig med kommercialisering af deres innovation – men de fleste af dem findes uden for universitetet. Men Mette, Andreas og Zach har imidlertid et ønske om og et behov for at blive på universitetet og hospitalet, mens de undersøger deres innovation. Disse tidlige faser er meget vigtige for at skabe det bedste fundament for enhver innovativ idé, og bevillingen fra Novo Nordisk Foundation var en perfekt måde til at imødekomme dette behov.

‘Hvis man kan modne og forfine teknologien og accelerere udviklingen akademisk, før man laver et spin-out, er det bestemt en fordel. Det øger muligheden for at få succes med et bæredygtigt produkt’, understreger Andreas Kjær.

De er alle enige om, at når man foretager en hurtig spin-out, så er der mindre plads til at fortsætte med at teste og afprøve andre ting. I stedet vil man fokusere på teknologiens nuværende modenhed. Den nye bevilling giver således de tre innovatører plads til at fokusere på at udvikle deres løsninger til bedre produkter eller behandlinger og til at dokumentere bæredygtigheden, før de forhåbentlig kan lave et spin-out på resultatet.

Innovation er integreret i forskningen

Alle tre ser bevillingen fra Novo Nordisk Fonden som en blåstempling af deres fremgangsmåde med hensyn til innovation: For dem er og bør innovation være en integreret del af deres forskning, og dét er en tankegang, de aktivt forsøger at fremme i deres respektive forskningsgrupper. Det forventes også, at de påtager sig rollen som ambassadører som en del af den nye bevilling.

‘I og med, at vi er professorer og uddannede forskere, er vi allerede ambassadører – vi uddanner hele tiden andre mennesker. Inden for farmakologi, hvor jeg arbejder, retfærdiggør vi altid vores forskning ved at spørge: hvordan skaber dette værdi – hvad kan det bruges til?’ siger Mette Rosenkilde, der allerede har stiftet tre virksomheder baseret på sin forskning. Hun bestræber sig på at skabe et innovationsmiljø i sin forskningsgruppe ved at integrere spin-out virksomheder som en naturlig del af gruppen. Virksomhederne og forskerne deler kontorer og arbejder sammen (via samarbejdsaftaler), hvilket skaber en enestående mulighed for at udnytte deres forskellige kvalifikationer til at sikre gensidig inspiration og støtte mellem den grundlæggende videnskab og det kommercielle fokus.

Vigtigt at anerkende innovation og kommercialisering

Innovation er en drivkraft, der motiverer de tre forskere og styrer deres forskning.

‘Det gode ved innovativ tænkning er, at det gør dig skarpere! Det hjælper med at definere og skelne mellem ”nice to have” og ”need to have”. Det sikrer, at du ikke sidder fast i områder, der ikke skaber nogen værdi’, siger Andreas Kjær.

Det er dog ikke selve kommercialiseringen, der motiverer hverken Mette Rosenkilde, Zach Gerhart-Hines eller Andreas Kjær. De motiveres af potentialet i at fremstille et produkt eller en teknologi, der rent faktisk kan hjælpe patienter. Heldigvis drives forskellige mennesker af forskellige ting, og de støtter aktivt folk i deres grupper, der opdager, at de bedre kan lide den kommercielle del end den grundlæggende forskning.

‘I nogle dele af den akademiske verden ses innovationsbaserede karrierer stadig som en backup-løsning. Heldigvis indser et stigende antal forskere, at en innovativ indsats ikke blot supplerer, men faktisk fremskynder deres grundlæggende metaboliske undersøgelser. Når nogen slutter sig til mit laboratorium, diskuterer vi tidligt og ofte deres potentielle akademiske eller kommercielle karriereønsker og skræddersyr deres projekt i overensstemmelse hermed. Ved at anerkende og fremme både grundlæggende og innovative sider af forskningen prøver jeg at skabe et åbent forum, hvor studerende og postdocs tilbydes en bredere vifte af karrieremuligheder, hvorfra de selv kan finde den mest tilfredsstillende og motiverende vej’, understreger Zach Gerhart-Hines.

De, der ønsker at udforske den kommercielle vej, er et stort aktiv for Mette, Zach og Andreas, da de er væsentlige for at sikre, at den nye teknologi, de udvikler, vil være i stand til at nå fremtidens patienter.

Bedre støtte til innovation

Der er stadig flaskehalse for forskerne på vejen frem med innovation. Zach Gerhart-Hines understrege, at fakultetet og brede videnskabelige kredse kunne gøre mere for at fremme og støtte innovation.

‘Hvis vi ønsker, at vores unge forskere skal fortsætte med at gøre transformerende opdagelser og arbejde på at imødekomme samfundsmæssige behov, skal vi skabe mål, der belønner studerende og postdocs, der løber risikoen ved at forfølge innovation. Eksempelvis er fagfællebedømte publikationer den nuværende standard til bedømmelse af akademisk succes, men offentliggørelsen af innovativ forskning forsinkes ofte på grund af eksempelvis overvejelser omkring intellektuelle ejendomsrettigheder. Vi er nødt til at sikre, at innovative tiltag også betragtes som succeser’, siger han.

Trine Winterø er enig i, at der er behov for yderligere at støtte innovation på fakultetet.

‘Vi arbejder strategisk på at blive bedre til at støtte de innovative forskere på SUND, og i øjeblikket ser vi positive resultater. Vi er også i dialog med erhvervslivet og fonde om muligheden for at finansiere de tidlige stadier af innovation på universitetet’, siger Trine Winterø og fremhæver et par af de igangværende aktiviteter:

  • Oprettelse af the Pipeline, en innovationsinfrastruktur, der arbejder med forskernes behov, herunder deltagelse i det nationale Open Entrepreneurship program
  • Implementering af en ny strategisk handlingsplan i Tech Trans kontoret for yderligere at støtte behovene hos innovative forskere.
  • Indgåelse af partnerskabet School of Health Innovation, hvor forskere på alle niveauer kan deltage i kurser i innovation og iværksætteri.