23. september 2020

National klynge for life science og velfærdsteknologi åbner helt nye vækstmuligheder

Life science

I Danmark får vi med den nye samlede nationale klynge-ansøgning for life science og velfærdsteknologi en unik mulighed for at træde ind i den globale elite på vækstområdet for biotek, medicinsk udstyr, medicin, sundhedsdata og velfærdsteknologi. Det vil kunne skabe patientbehandling i verdensklasse, men det kræver opbakning fra regeringen.

Forsker i laboratorium

Der skal træffes beslutninger med stor betydning for dansk erhvervsliv, når uddannelses- og forskningsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i disse dage tager stilling til ansøgningen om en national klynge for life science og velfærdsteknologi: Danish Life Science Cluster, hvor det er lykkedes 26 aktører i hele landet at samle sig om én ansøgning. Netop det brede offentlig private samarbejde på tværs af virksomheder, vidensinstitutioner, sundhedsvæsen, plejesektor og den nye erhvervsklynge kan få afgørende betydning.

- I Danmark er der en lang række verdensførende virksomheder inden for life science og velfærdsteknologi, og koblet med vores globalt anerkendte vidensinstitutioner og hospitaler bør vi som land være oplagte at nævne i selskab med de bedste klynger i verden. Det er ambitionen for den nye samlede klynge, og den ambition er uden tvivl inden for rækkevidde, hvis klyngeansøgningen bliver godkendt, siger Hans Schambye, CEO for Galecto og formand for Dansk Biotek

Vækstpotentiale med triple win

Danish Life Science Cluster dækker hele feltet biotek, lægemidler, medico, hjælpemidler, velfærdsteknologi og digitale løsninger og dermed et vækstpotentiale i den helt store milliardklasse. Samtidigt bliver den nye "superklynge" en organisation, der på nationalt niveau styrker udveksling af nødvendig viden. Mellem de virksomheder og iværksættere, der skaber nye innovative produkter, de institutioner, forskningsmiljøer, der skaber ny viden og så de hospitaler, kommuner og sektorer, der har stigende behov for effektive sundhedsløsninger.

- Med etableringen af klyngen for life science og velfærdsteknologi skaber vi den motor, som fremadrettet sikrer, at Danmark kommer yderligere op i gear, når det gælder om at bruge forskningen til at udvikle nye behandlinger og produkter i både eksisterende virksomheder og start-ups. Den nye klynge skal helt ind på universiteterne og sikre en vidensbro, der stiller universiteternes store vidensproduktion til rådighed for det danske sundhedsvæsen og danske life science og velfærdsteknologi virksomheder, siger Rektor for Københavns Universitet Henrik C. Wegener.

Samme synspunkt lyder fra regionerne, der blandt andet har ansvaret for driften af landets hospitaler.

- Som regioner og som sundhedsvæsen har vi dels et behov for innovative produkter og løsninger og dels noget klinisk viden og erfaring, der kan være afgørende for produktudviklingen. Begge dele skal vi være bedre til at inddrage virksomhederne i – både til gavn for erhvervslivet og væksten, men ikke mindst også til gavn for fremtidens patienter. Det får vi en platform for med Danish Life Science Cluster, siger Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).

Vigtig styrkeposition

Life science og velfærdsteknologi er blandt de absolut mest markante danske styrkepositioner både erhvervsmæssigt og forskningsmæssigt. Erhvervet leverer et stort økonomisk og jobmæssigt aftryk på dansk økonomi. Sektoren repræsenterer tillige en tredjedel af alle offentlige og private forskningsinvesteringer i Danmark, svarende til cirka 23 mia. kr. om året. Derfor er er der også bred enighed om behovet for at styrke samarbejdet mellem de forskellige aktører i det danske økosystem for Life Science og velfærdsteknologi.

- Vi har brug for en stor og stærk stemme, der repræsenterer Life Science og Digital Health. Samarbejde på tværs af sektorer skal sikres såvel som mellem virksomheder og universiteter. Som virksomhed hilser vi én national klynge velkommen, for kræfterne skal samles, så vi kan opnå resultater nationalt og internationalt siger CEO Thomas Lethenborg fra virksomheden Monsenso, som leverer en mobil sundhedsløsning til mentale lidelser. Virksomheden er netop blevet børsnoteret med afsæt i de aktiviteter, som en ny klynge skal facilitere.

Nyheden er lavet på vegne af:

Welfare Tech, Medtech Innovation Consortium (MTIC), Life Science Innovation (LSI), Copenhagen Healthtech Cluster (CHC), Danish Healthtech og Biopeople, Københavns Universitet, DTU, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, FORCE Technology, Bioneer, Alexandra Institute, Teknologisk Institut, DHI, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Lif, Medicoindustrien, Dansk Biotek, Danish Care, Dansk Erhverv og Dansk Industri.


Fakta

  • En ny national klyngeorganisation for life science og velfærdsteknologi er klar til at drive en af Danmarks vigtigste både erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner frem.
  • En samlet ansøgning fra i alt 26 private og offentlige aktører, herunder eksisterende klyngeorganisationer, er sendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  Afhængig af endelig godkendelse af uddannelses- og forskningsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, er organisationen dermed klar til at etablere sig med tilstedeværelse i de fire universitetsbyer, København, Aarhus, Odense og Aalborg. Hovedsædet kommer til at ligge i København.
  • Bag den nye organisation står et unikt partnerskab mellem Danmarks fem største universiteter, fem GTS-institutter, de fem danske regioner, de danske kommuner samt seks branche- og erhvervsorganisationer, der tilsammen repræsenterer mere end 500 både små og store virksomheder i sektoren samt eksisterende klyngeorganisationer.
  • Dermed samler “superklyngen” alle parter inden for life science og velfærdsteknologi i Danmark, dækker hele feltet biotek, lægemidler, medico, hjælpemidler, velfærdsteknologi og digitale løsninger og skaber via den regionale forankring nye muligheder for at høste viden i hele landet.
  • Klyngen skal fungere som en national platform og vidensbro for samarbejde mellem alle dele af det "økosystem", der findes omkring velfærdsteknologi og life science i Danmark – herunder virksomheder, vidensinstitutioner, regioner, hospitaler, kommunale pleje- og sundhedsudbud, og innovationsmiljøer. Dog med klart udgangspunkt i virksomhedernes behov.

Flere oplysninger

  • Trine Winterø, Prodekan for innovation og samfundsrelationer, Københavns Universitet, tlf. 35 33 23 11 / e-mail: triwin@sund.ku.dk
  • Anders Kühnau (S), Regionsrådsformand i Region Midtjylland, tlf. 23 60 27 68 / e-mail kuhnau@rr.rm.dk
  • Thomas Lethenborg, CEO Monsenso, tlf. 21 29 88 27 / e-mail: lethenborg@monsenso.com
  • Morten Engsby, Chefkonsulent, Dansk Biotek, tlf. 41 87 08 23 / e-mail: office@danskbiotek.dk