28. oktober 2020

Muskelsmerter og energifyldt blod: Kolesterolmedicin påvirker organerne forskelligt

Statiner

Behandling med statiner påvirker mod forventning blodceller på en anden måde end muskelceller. Det viser et nyt studie fra Købehavns Universitet. Statiner bruges i dag primært til at behandle forhøjet kolesterol, men resultaterne kan være brugbare i udviklingen af lægemidler mod en lang række sygdomme.

blodceller

600.000 danskere får ordineret lægemidlet statiner. Statiner sænker kolesteroltallet og hjælper dermed til at forebygge hjertekarsygdomme og blodpropper. Men der er en bagside af medaljen.

Behandling med statiner kan nemlig også have negative bivirkninger – nogle af dem så voldsomme, at personer med forhøjet kolesterol vælger at stoppe behandlingen igen. Her kan særligt nævnes muskelsmerter, der også kaldes for ’myalgi’. En bivirkning som kan medføre nedsat livskvalitet, smerter, og inaktivitet på grund af smerterne.  

Statiner virker ved at hæmme cellens kolesterolproduktion, men hæmmer samtidig for et vigtigt element i energiproduktionen i cellers mitokondrier.  Mitokondrier er små, energi-producerende organeller, der findes i næsten alle kroppens celler. Statiner mistænkes for at sænke energiniveauet i cellerne og dermed være en årsag til myalgi i muskelceller.

Forskerne ville derfor undersøge, om statiners effekt også hæmmede energiproduktionen mitokondrierne i blodets celler. Forskning fra Center for Sund Aldring på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet viser nu, at statiner har en anden effekt end forventet.

”Vi kan se, at langvarig statinbehandling med anbefalet dosis øger blodcellers evne til at producere energi. Resultaterne er overraskende. Vi havde forventet, at statinerne opførte sig på samme måde, som de gør i muskelceller, men de opfører sig helt modsat,” siger centerdirektør og professor ved Center for Sund Aldring, Lene Juel Rasmussen.

Statiner er både til skade og gavn

Selvom de overraskende resultater udfordrer teorien om, at statiner hæmmer energiniveauet, betyder det ikke nødvendigvis, at statiner ikke kan påvirke specifikke organer uhensigtsmæssigt. 

Resultaterne fortæller nemlig ikke, om det er statinerne i sig selv, der ændrer energiniveauet, eller om kroppen selv går ind og kompenserer, fordi statinerne ændrer en mekanisme, der skal rettes op på.

”Statiner er en mystisk størrelse, som både kan have positive og negative konsekvenser forskellige steder i kroppen,” fortæller Lene Juel Rasmussen.

”Vores resultater viser, at der sker en stigning i energiniveauet i blodcellerne, men om det er godt eller skidt, kan vi ikke sige. Det kan enten betyde, at statinerne forbedrer blodcellernes evne til at producere energi, hvilket er en god ting. Men det kan også betyde, at statinerne gør skade, og at kroppen derfor øger energien for at kunne rette op på denne skade,” siger hun.

Forskellig effekt forskellige steder i kroppen

Mekanismen bag statinernes påvirkning i blodet er altså endnu ukendt, men de nye resultater giver helt ny indsigt i statiners effekt: Statiner opfører sig – mod forventning – forskelligt i forskellige dele af kroppen.

”Tidligere studier tyder på, at statiner har en potentiel gavnlig effekt på nogle kræfttyper og muligvis også på nogle demenssygdomme. Hvis vi kan blive klogere på, hvilke effekter statiner har forskellige steder i kroppen, kan vi bruge den viden til at udvikle lægemidler ud fra de gavnlige effekter. Hvis statiner eksempelvis har en positiv effekt i hjernen, kan man fokusere på at bruge dem til at udvikle en behandling mod demenssygdomme,” siger Lene Juel Rasmussen.

Studiet blev støttet af Nordea-fonden og “University of Copenhagen 2016 Center of Excellence Grant -LIFESTAT” og er publiceret i Scientific Reports som kan læses her:  ”Simvastin improves mitochondrial respiration in peripheral blood cells”.


Kontakt:
Centerdirektør Lene Juel Rasmussen
lenera@sund.ku.dk
+45 35 67 17 46

Kommunikationskonsulent Amanda Nybroe Rohde
amanda.rohde@sund.ku.dk
+45 23 64 94 25