19. november 2020

Proteinforsker hædres med KFJ-pris for kortlægninger af kroppens mindste byggesten

KFJ-prisen

Professor Jesper Velgaard Olsen fra Københavns Universitet modtager den ene af i alt to KFJ-priser til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Han belønnes for sit essentielle bidrag til højteknologiske kortlægninger af proteiner ved hjælp af såkaldt massespektrometri.

Jesper Velgaard Olsen
Foto: Anton Willemann

To forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet hædres med den prestigefyldte KFJ-pris, der hvert år uddeles af Kirsten og Freddy Johansens Fond til enestående præstationer inden for blandt andet lægevidenskaben.

Den prækliniske pris går til professor Jesper Velgaard Olsen, vicedirektør i The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, mens den kliniske pris går til overlæge Susanne Krüger Kjær, professor på Institut for Klinisk Medicin på KU samt Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. Med begge priser følger 1,5 millioner kroner.

”Det er en kæmpe ære at modtage prisen. Det er en stor anerkendelse af mit arbejde,” siger Jesper Velgaard Olsen, der er igennem elleve år har været en bærende kraft i udviklingen af Center for Protein Research på Københavns Universitet.

Med mere end 40.000 videnskabelige citationer er han en af verdens førende eksperter i massespektrometrisk analyse, der bruges til at måle proteiners masse. Massespektrometre er som en meget fin proteinvægt, som man i lægevidenskaben for eksempel kan bruge til at sammenligne raske og syge celler.

Allerede under sin ph.d. var den i dag 47-årige Jesper Velgaard Olsen med til at udvikle en unik massespektrometrisk teknologi, der har medvirket til den store udvikling, som biokemisk og cellebiologisk forskning har undergået de seneste år. I løbet af sin karriere har han været essentiel i udviklingen af metoden som helhed, og han har bidraget til, at metoden i dag er robust, reproducerbar og ikke mindst hurtig.

Da Jesper Velgaard Olsen i 1993 startede som bachelor på Syddansk Universitet, var feltet dog stadig forholdsvist nyt og teknologien langsom sammenlignet med nutidens.

”Vi brugte timer på at analysere enkelte proteiner. I dag kan man på få minutter analysere flere tusinder proteiner. Det skyldes ikke mindst orbitrap massespektrometret, som er et helt nyt analyse instrument, der har været det vigtigste teknologiske gennembrud, i den tid jeg har forsket. Og teknologien i dag er stadig i rivende udvikling,” fortæller han.

Uddanner nye forskere

Hvert år sker så store teknologiske fremskridt, at sidste års teknologi hurtigt bliver gammeldags. Der er stor konkurrence blandt producenterne bag teknologien og forskningsgrupperne imellem, og derfor er det vigtigt for Danmark at kunne tiltrække de dygtigste folk til opgaven.

Derfor er Jesper Velgaard Olsen foruden sin funktion som vicedirektør også ansvarlig for uddannelse og karriere på Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research.

Selv fik han tilbudt en ph.d. ved Professor Mathias Mann, der er en pioner i proteinforskning og proteomics. I Odense havde Mann, som i dag også arbejder på Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, været med til at starte en virksomhed, hvor Jesper Velgaard Olsen blev ansat umiddelbart efter sit speciale i analytisk kemi.

”Jeg fik en flyvende start på mit ph.d.-projekt, som i høj grad skyldes erfaringen fra den virksomhed, hvor jeg arbejdede i to år, efter jeg havde afsluttet min kandidatgrad. Jeg kunne mærke en klar forskel i forhold til de andre studerende. Jeg var mere moden og havde et fagligt bredere udsyn. Jeg kan virkelig anbefale andre unge forskere at gøre det samme,” siger Jesper Velgaard Olsen.

Som vejleder var Mathias Mann en god sparringspartner og motivator. De værdier sigter Jesper Velgaard Olsen også selv efter, når han vejleder studerende.

”Mathias Mann hjalp mig med at tegne de store linjer, men han blandede sig ikke i detaljerne. Det er jo de studerende, der skal lave projektet. Sådan arbejder jeg også selv som vejleder. Jeg hjælper med at udstikke en retning for projektet, jeg sparrer med dem, støtter dem og brainstormer, når der opstår problemer i projektet – og det gør der som regel altid,” forklarer Jesper Velgaard Olsen.

Kræftforskning får hjælp fra massespektrometri

Det næste store gennembrud for massespektrometri er single cell proteomics. Foreløbig har man ved proteinanalyse måtte kigge på et gennemsnit af mange celler, og hvis én celle opfører sig mærkeligt blandt titusinder af celler, vil den drukne i mængden. Men single cell proteomics gør det muligt at se på proteinerne i den enkelte celle, og det er vigtigt ved behandlingen af mange sygdomme som for eksempel kræft.

”I en kræftknude findes der mange forskellige celletyper. De celler, som ofte er skyld i kræften, kan være til stede i meget små antal. Men vi kan ramme dem bedre, hvis vi analyserer alle cellerne i en kræftknude én af gangen, deler dem op i typer, og derefter ser, hvilke celler der er årsag til, at kræften deler sig og vokser,” fortæller Jesper Velgaard Olsen.

Teknologien er klar om fem-ti år. Det forudsætter, at den teknologiske udvikling fortsætter, som den har gjort det seneste årti, og det tyder alt på, fortæller han.

”Det ser sådan ud. Lige nu er vi i stand til at identificere og kvantificere nogle få tusinder proteiner fra en enkelt celle. Vi vil gerne op og identificere 10-12.000 proteiner, så vi har det komplette billede,” siger han.

KFJ-priserne overrækkes fredag den 20. november.

 

Kontakt:

Professor Jesper Velgaard Olsen
jesper.olsen@cpr.ku.dk
+45 35325022

Journalist Søren Thiesen
s.thiesen@sund.ku.dk
+45 28752934