3. november 2020

Flere unge talenter skal knytte sundhedsforskning og praksis tættere sammen

Nye brobyggere

BRIDGE – Translational Excellence Programme ved Københavns Universitet har modtaget 84,5 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at gøre endnu 42 unge forskere til eksperter i arbejde på tværs af universitet, klinik og industri. Coronakrisen viser netop, hvor vigtigt det er at have et stærkt samspil mellem forskning og praksis, siger dekan Ulla Wewer.

BRIDGE-stipendiat på et af programmets mange kurser, der skal styrke deres evne til at navigere i processen fra grundforskningsopdagelse til patientbehandling.

Bevillingen er en forlængelse af programmet, som allerede har optaget to årgange á 11 toårige stipendiater. Over de næste fem år får de følgeskab af endnu tre årgange á 14 unge forskere.

BRIDGE - Translational Excellence Programme på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet åbner for nye mentor teams i efteråret 2020 (deadline: 31. januar 2021). Ansøgere til stipendiater kan søge fra 1. januar 2021 til 28. februar 2021. Projektstart er 1. september 2021.

BRIDGE stipendiater driver – sammen med mentorer fra forskellige discipliner – forskningsprojekter i krydsfeltet mellem universitetsforskning, klinisk praksis og medicinalindustrien, mens de sideløbende tager kurser, der skal ruste dem til at bygge bro mellem forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Og der er brug for dem, siger dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ulla Wewer:

“Jeg er meget taknemmelig for, at Novo Nordisk Fonden gør det muligt for BRIDGE at fortsætte. Ikke mindst nu under corona-pandemien ser vi vigtigheden af et tæt samarbejde mellem basal forskning, life science-industri og klinik, så videnskabens opdagelser hurtigt kommer i spil til gavn for patienterne. Inden for ekstremt kort tid skal vi kunne diagnosticere, behandle og forebygge en helt ny sygdom. BRIDGE handler om at geare sundhedsvæsenet til at kunne håndtere den slags processer.”

Netop at bidrage til et smidigt sundhedsvæsen er i fokus hos Novo Nordisk Fonden:

”Både i industrien, universitetsverdenen og på hospitalerne er der et stort behov for forskere, der forstår at arbejde på tværs af sektorerne. Med bevillingen ønsker vi at medvirke til at styrke samarbejde, vidensudveksling og netværksopbygning mellem sektorerne og overvinde barrierer for, at forskere rykker fra en sektor til en anden.”, siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden. 

Implementering er sin egen disciplin
Forskningsprojekterne i BRIDGE udvikles i samarbejde med erfarne forskere, der repræsenterer universitetsforskning, kliniske miljøer og medicinalindustrien. De 22 nuværende projekter spænder bredt fra udvikling af nye præventionspræparater over brug af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet til behandlinger af neurologiske sygdomme og infektioner.

”Det er nogle vældig lovende projekter, som vi har store forventninger til. Men BRIDGE handler også om det lange seje træk i at skabe et nyt økosystem – at bygge bro mellem universitet, hospitaler og industrien over tid. Det er sin helt egen disciplin at kunne indgå i forskellige sammenhænge og være god til implementering” siger dekan Ulla Wewer.

Bliv en del af BRIDGE
Har du et projekt, der går på tværs af grundforskning, klinisk forskning og/eller lægemiddelindustri – eller vil du gerne være en del af et?

Deltag i informationswebinarer 

Bliv mentor
Bliv stipendiat
Skriv dig op til nyhedsbrevet for BRIDGE - Translational Excellence Programme og få besked, når det nye call åbner.

Vigtige datoer:

Deadline for registrering af mentor teams: 31. januar 2021
Deadline for ansøgere: 28. februar 2021
Projektstart: 1. september 2021


Mød nogle af de nuværende fellows og få mere at vide om BRIDGE.