19. november 2020

KU-forskere modtager millionbevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond

BEVILLING

Fire forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet modtager Sapere Aude Forskningsleder-bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. Bevillingerne på hver 6 mio. kr. går til unge forskeres banebrydende projekter.

Lightbulb.
Foto: Colourbox.

Agnete Kirkeby fra Institut for Neurovidenskab, Jan Zylicz fra Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Research and Developmental Biology (DanStem), Jonas Geldmann fra Globe samt Lea Haarup Gregersen fra Institut for Cellulær og Molekylær Medicin er blandt modtagerne af årets Sapera Aude Forskningsleder-bevillinger. Lea Haarup Gregersen påbegynder sin forskning hos Københavns Universitet til januar 2021.

Bevillingerne går til nogle af de allerdygtigste forskningstalenter, som er med til at forny dansk forskning og skabe fundament for fremtidig excellencecentre og forskningsmæssige nybrud.

David Dreyer Lassen, bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond, fortæller, at bevillingen understøtter unge talentfulde forskeres mulighed for at forske i det, de brænder for.

”Danmarks Frie Forskningsfond booster de allerdygtigste, yngre forskere, der har banebrydende idéer og lederambitionerne i top, og det gavner Danmarks fremtid,” siger han.

Sapere Aude-bevillingerne spænder over hele det videnskabelige spektrum, og det afspejler sig i både bredden og den høje kvalitet i projekterne. Se listen over alle modtagere her.

De fire forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet modtager bevillinger på lidt over seks millioner kroner hver. Neurovidenskabsprojektet og DanStem-projektet handler om henholdsvis stamcellebehandling til narkolepsipatienter og celleforskning i menneskets æg, mens projektet fra Globe Institute vil give mere detaljeret og præcis viden om truede dyrearter ved at kombinere forskerdata med såkaldt borgervidenskab. Projektet fra Institut for Cellulær og Molekylær Medicin handler om, hvordan vores arvemateriale bliver ’aflæst’, hvilket kan have betydning for vores forståelse af sygdomme som for eksempel kræft.

Læs mere om de fire projekter herunder.

Stamceller til narkolepsibehandling

Agnete Kirkeby, lektor Institut for Neurovidenskab, modtager 6,19 mio. kr. til at forske i stamcellebehandling af narkolepsi. Der findes i dag ingen behandling for narkolepsi, der kan erstatte de døde nerveceller, som sygdommen medfører. Det nye studie vil forsøge at fremstille stamceller, der, når de er blevet til de korrekte nerveceller, kan transplanteres til hjernen af rotter med narkolepsi-lignende tilstande.

Forsøget skal bane vej for, at patienter i fremtiden kan blive uafhængige af medicinsk regulering af søvn og vågentilstand, som i dag er deres eneste behandlingsmulighed.

Æggets beslutninger

Jan Zylicz, lektor og gruppeleder ved DanStem, modtager 6,18 mio. kr. til at undersøge, hvordan cellerne i et befrugtet æg beslutter, om det skal danne fosteret eller moderkagen, og hvor disse kemiske modifikationer kommer fra.

Med et team af specialister vil gruppen undersøge, hvordan cellernes energiniveau bestemmer, hvad der sker med cellens og dermed fosterets udvikling i det allertidligste fosterstadie.

De planlagte forsøg vil hjælpe os i fremtiden med at forstå, hvordan fosteret reagerer på ændringer i sit miljø, for eksempel sukkerkoncentrationen, såvel som hvilken betydning det kan have på den nyfødtes helbred på lang sigt.

Ny hjælp til truede dyrearter

Jonas Geldmann, postdoc ved Globe Institute, modtager 6,18 mio kr. til at forske i en bedre og mere præcis måde at dokumentere truede arter. Det sker, mens truslerne mod naturen aldrig har været større, eller hastigheden med hvilken vi ser arter uddø hurtigere. På trods af dette har man kun en meget begrænset viden om, hvilke trusler der er størst, samt hvor de forekommer i verden, og hvilke faktorer der er afgørende for deres udbredelse.

Ved at kombinere IUCN’s liste over truede dyr, den såkaldte rødliste, med borgerobservationer vil Jonas Geldmann kortlægge, hvilke trusler der påvirker arter og hvor. Det kan give forskere og eksperter mulighed for at undersøge, hvilke faktorer der påvirker disse mønstre, og hvordan man bedre kan forhindre truslerne i at gribe om sig.

Hvordan aflæses generne?

Lea Haarup Gregersen, kommende gruppeleder på Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, modtager 6,18 mio. kr. til at forske i, hvordan arvemateriale bliver aflæst.

Det vil gruppen gøre ved at belyse de molekylære mekanismer, der ligger bag de komplekse processer, som er ansvarlige for, at RNA polymerase, et kæmpe enzymkompleks, kan aflæse de strukturelle enheder i arvematerialet, som kaldes gener – en proces kendt som ’transkription’.

Projektet kan bidrage med ny viden, som er vigtig for at forstå hvordan vores arvemateriale bliver ’aflæst’. Det er betydningen for vores forståelse af sygdomme som for eksempel kræft.

 

Kontakt

Lektor Agnete Kirkeby, +45 51 68 53 53, agnete.kirkeby@sund.ku.dk

Lektor Jan Zylicz, +45 23 83 98 89, jan.zylicz@sund.ku.dk

Postdoc Jonas Geldmann, +45 29 90 51 92, jgeldmann@sund.ku.dk