18. december 2020

COVID-19 synliggør og øger ulighed blandt flygtninge og migranter

Coronavirus

Coronakrisen har påvirket hele verden. Men en ny rapport fra WHO skrevet i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet viser, at pandemien har haft særligt store konsekvenser for flygtninge og migranter.

refugee camp

Tre ud af fire flygtninge og migranter angiver, at COVID-19 har haft stor negativ indvirkning på deres liv, fremgår det af en ny WHO-rapport, der udkommer i dag d. 18. december på International Migrants Day. Rapporten, “ApartTogether”, som er iværksat af en gruppe europæiske forskningscentre og ledet og koordineret af forskere på Københavns Universitet og universitetet i Gent, viser, at den globale pandemi synes at have ramt flygtninge og migranter uforholdsmæssigt hårdt.

”Det er tydeligt, at COVID-19-pandemien rammer i forvejen sårbare flygtninge og migranter særligt hårdt. Vores undersøgelse pejer på, at krisen har påvirket flygtninge og migranter på en lang række områder, som hver især forvolder rigelig skade i sig selv. Desværre forstærker de hver især hinanden og forværrer derfor levevilkårene for flygtninge og migranter på en måde, som vi kun lige er ved at få øjnene op for,” siger Morten Skovdal, som er medkoordinator på ApartTogether and lektor ved Institut for Folkesundhed på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

De flygtninge og migranter, som deltog i undersøgelsen, angav, at deres psykiske helbred er forværret som følge af COVID-19-pandemien. Mindst 50 procent af de adspurgte gav udtryk for, at krisen har ført til øget depression, bekymringer, angst og ensomhed.

Derudover sagde hver fjerde, at denne forværring på af det psykiske helbred har ført til øget indtag af stoffer og alkohol.

”Vores analyse viser, at COVID-19-pandemien har ramt de mennesker, som allerede befinder sig i en uholdbar livssituation, hårdest. Særligt forværringen af deres psykiske helbred er bekymrende, når man tager i betragtning, hvor stort et psykisk pres disse mennesker i forvejen er under, og den begrænsede adgang til hjælp,” siger Morten Skovdal.

Rapporten, som er baseret på udtalelser fra 30.000 mennesker fra 170 forskellige lande, er den første undersøgelse af, hvordan COVID-19-pandemien har påvirket flygtninge og migranter verden over.

Frygt for udvisning afholder flygtninge med symptomer fra at søge lægehjælp

Ifølge rapporten er udokumenterede flygtninge og migranter, som bor på gaden eller i midlertidig indkvartering såsom flygtningelejre og asylcentre, særligt udsat. De er ofte særligt eksponeret for virus og ikke i stand til at beskytte sig selv, og de har sjældent glæde at offentlige sundhedsydelser.

Flygtninge og migranter er ligeledes mindre tilbøjelige til at søge lægehjælp, hvis de oplever symptomer på COVID-19 på grund af økonomiske forhold eller af frygt for at blive udvist. Samtidig er de mindre tilbøjelige til at følge myndighedernes retningslinjer.

”Deres levevilkår gør det meget vanskeligt eller endda umuligt for dem at følge retningslinjerne. 19,3 procent af de flygtninge og migranter, som bor i flygtningelejre, og 24,8 procent af dem, som bor på gaden eller i midlertidig indkvartering, angav, at de ikke er i stand til at holde afstand til andre mennesker,” siger Morten Skovdal.

Nødvendigt at forbedre levevilkårene for flygtninge – også under en pandemi

Med den nye rapport ønsker ApartTogether at give flygtninge og migranter en stemme og søger at forstå de udfordringer, denne gruppe af mennesker står over for. For det er vigtigt at forstå, hvordan flygtninge og migranter selv oplever og håndterer pandemien, hvis vi skal kunne gøre en inkluderende og holistisk indsats, forklarer Morten Skovdal.

“Vores analyse viser, at selvom flygtninge og migranter står over for de samme sundhedsmæssige udfordringer som resten af befolkningen, har pandemien i mange tilfælde forværret deres uholdbare livs- og arbejdssituation,” siger han og fortsætter:

”Resultaterne af undersøgelsen understreger nødvendigheden og vigtigheden af at inkludere flygtninge og migranter i politiske initiativer til at bekæmpe COVID-19. Der er brug for initiativer, der kan give flygtninge og migranter øget adgang til information på flere sprog samt til sundhedsydelser, både fysiske og psykiske. Vi er nødt til at gøre noget for at forbedre livsvilkårene for de meste sårbare og blive ved med at hjælpe dem – også under en pandemi.”

Læs hele rapporten ApartTogether her

Om ApartTogether

Undersøgelsen består af 30 spørgsmål, som tager højest 15 minutter at svare på. Det kan gøres over mobiltelefonen eller via en tablet eller bærbar computer. Sproget er let at forstå, og skemaet er oversat til 37 forskellige sprog. Spørgsmålene dækker over sociodemografiske forhold, oplevelser med COVID-19 og forbyggende foranstaltninger. Det spørger også ind til daglige stressfaktorer og stigma, psykosocial trivsel samt copingstrategier. Undersøgelsen startede i april og sluttede 31. oktober 2020.Kontakt:
Lektor Morten Skovdal
m.skovdal@sund.ku.dk
+45 35 33 73 60

Kommunikationskonsulent Amanda Nybroe Rohde
amanda.rohde@sund.ku.dk
+45 23 64 94 25