17. december 2020

Danmark skal være bedst i sundhedsdata: Ny ’data-sandkasse’ til forskere og studerende

BEVILLING

Novo Nordisk Fonden har bevilget 17,7 millioner kroner til udviklingen af en ny forskningsinfrastruktur i sundhedsdata på Københavns Universitet. Det bliver en form for digital træningsbane, hvor forskere og studerende fra hele landet kan lære at anvende sundhedsdata til sygdomsbekæmpelse.

Arm med drop.
Foto: Colourbox.

90 procent af verdens data er genereret inden for de seneste år. Det gælder ikke mindst i sundhedsvæsenet, hvor data kan gøre os klogere på sygdomsbekæmpelse og diagnostik. Der er tale om mange forskellige typer af data, fra patientjournaler over skanningsbilleder til genetiske data. Disse data udgør en stor mulighed, hvis vi forstår at opsamle og analysere dem på den rigtige måde.

Problemet er, at mange af disse data er ekstremt personfølsomme og derfor meget svære at få adgang til. Det gør, at vi mangler metoder til at anvende og forstå de store datamængder.

For at komme problemet til livs har Novo Nordisk Fonden bevilget 17,7 millioner kroner til udviklingen af en såkaldt sandkasse, hvor studerende og forskere fra hele landet i et lukket testområde vil have adgang til både rigtige og syntetisk data, der ikke er personfølsomme. Med sandkassen bliver det muligt at lære at anvende de enorme datamængder på en sikker måde, og det vil være med til at lette overgangen til arbejdet med faktiske sundhedsdata.

Nationalt samarbejde bag projektet

Anders Krogh fra Center for Health Data Science skal styre projektet i samarbejde med forskere fra hele landet samt dekanerne på landets sundhedsvidenskabelige fakulteter.

”Der mangler i dag et lukket miljø, hvor nye idéer kan prøves af, uden der skal bruges tid på de ansøgningsprocedurer, der er nødvendige for at arbejde med rigtige sundhedsdata. Med den nye sandkasse-infrastruktur får forskere og studerende mulighed for at øve sig på at behandle sundhedsdata, mens adgangen til de faktiske sundhedsdata kan reserveres til de projekter, som er mest lovende, og som det dermed giver mening at investere tid og ressourcer i,” siger professor Anders Krogh, Center for Health Data Science, Københavns Universitet.

Projektet ”National Health Data Science Sandbox for Training and Research” er et samarbejde mellem forskere fra hele landet, som forankres i Center for Health Data Science på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Foruden syntetisk data vil brugerne også have adgang til redskaber, computerprogrammer og regnekraft fra supercomputere, ligesom hvis de arbejdede på et projekt med faktiske sundhedsdata.

Sandkassen er en del af et initiativet ”Data Science Initiativet” fra Novo Nordisk Fonden, der ønsker at bidrage til at opbygge en forskningsinfrastruktur, der med udgangspunkt i datavidenskab skal give en bedre brug af sundhedsdata.

Foruden sandkassen støtter fonden parallelt også projektet ”The OpenNeuroPET Archive – A Molecular Neuroimaging Archive” på Rigshospitalet. Projektet vil etablere en open access-platform, der kan behandle og opbevare data fra hjernescanninger for således at skabe fremskridt inden for hjerneforskningen og medicinsk billedteknologi.

Fælles for de to infrastrukturprojekter er, at resultatet bliver frit tilgængeligt for andre forskere, så infrastrukturen kan komme så mange som muligt til gavn.

Læs mere om initiativet her.

Kontakt:

Professor Anders Krogh
akrogh@di.ku.dk
+45 35 33 13 29

Journalist Søren Thiesen
s.thiesen@sund.ku.dk
+45 28 75 29 34