3. december 2020

Globe Institute får ny institutleder

NAVNENYT

Professor Anders Johannes Hansen ansættes som institutleder på Globe Institute. Han har været konstitueret institutleder siden instituttets etablering og dermed været central i opbygningen af det nye institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Anders Johannes Hansen lægger stor strategisk vægt på at bibeholde instituttets stærke tværfaglige profil og samtidig udbygge koblingen til resten af fakultetet.

Anders Johannes.
Foto: Carsten Egevang.

Globe Institute, der blev etableret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i 2019, rummer forskellige fagligheder inden for blandt andet stjerne- og planetforskning, evolution, biodiversitet, bæredygtighed, sygdomshistorie samt menneskets kulturelle og genetiske ophav.

Nu tiltræder professor Anders Johannes Hansen som institutleder på Globe Institute. Siden etableringen har han været konstitueret institutleder, og i sin position som leder vil han styrke den tværfaglige forsknings- og undervisningsprofil, der er instituttets fundament samt styrke samarbejdet med resten af fakultetet.

”Vi er et særdeles tværfagligt institut, der meget gerne vil omsætte vores grundforskning til konkrete resultater til gavn for samfundet. Derfor er vi også glade for at blive en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, da der er mange samarbejdsflader, som vi kan drage nytte af. Kigger man eksempelvis på forskningen inden for molekylærbiologi, genetik, data science, mikrober og mikroorganismer, har vi en stor fællesmængde at samarbejde om med de traditionelle sundhedsvidenskabelige forskere,” siger han og fortsætter:

”Blandt andet har vores proteinarbejde altid foregået i tæt samarbejde med Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, så det er et langt samarbejde, som fortsætter. Det samme gælder for Retsmedicinsk Institut, som vi også længe har arbejdet meget sammen med. Nu kigger vi også hen mod et muligt samarbejde med tandlægerne, som er meget interessant.”

Anders Johannes Hansen får som institutleder til opgave at lede de mere end 200 forskere, medarbejdere og studerende, der er tilknyttet Globe Institute. Han går til opgaven ved at trække på sin erfaring både som forsker, forskningsleder og underviser, men også fra sin tid på Retsgenetisk Afdeling, hvor han også var leder for medarbejdere med mange forskellige fagligheder.

”Det er afgørende, at jeg som leder har en forståelse for arbejdsprocesserne i organisationen og ved, hvad det kræver at bedrive forskning, samtidig med at der for eksempel skal planlægges og leveres undervisning. Derfor har jeg en dag om ugen til min egen forskning, og det er en vigtig kontaktflade med det arbejde, mine kollegaer laver i det daglige. Derudover vil jeg sikre facilitering af vores forskningsmiljøer og samtidig opfordre til, at vi også bruger vores forskning til mere udadvendte aktiviteter som undervisning, formidling, policy-arbejde og myndighedsbetjening,” siger han og fortsætter:

”Jeg er glad for og stolt af, at Københavns Universitet har valgt at etablere Globe Institute, og jeg ser frem til at lede instituttet fremover. Vi er kommet langt siden instituttets etablering sidste år, men det tager tid at opbygge et institut, og jeg glæder mig til at fortsætte det arbejde, vi har påbegyndt,” fortæller han.

 

Kontakt

Professor Anders Johannes Hansen
ajhansen@sund.ku.dk
+45 28 75 61 34

Journalist Søren Thiesen
s.thiesen@sund.ku.dk
+45 28 75 29 34