3. december 2020

Innovative forskningsprojekter skal bekæmpe kræft, overvægt og bakterier

Innovation

Tre forskere fra Københavns Universitet har netop fået bevilget 3,5 million kroner fra BioInnovation Institute til deres forskningsprojekter. Projekterne skal udvikle storskala-vacciner til dyr samt designe lægemidler til appetitregulering og bekæmpelse af kræft.

laboratorie

Massevaccine af kyllinger via aerosoler. Nye lægemidler til bekæmpelse af kræftceller. Appetitregulering til at modvirke vægtøgning efter et vægttab. Det er overskriften på tre forskningsprojekter på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, der netop har modtaget en bevilling på 3,5 million kroner fra BioInnovation Institute (BII).

Projekterne skal ledes af henholdsvis professor Anders Miki Bojesen fra Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, lektor Christoffer Clemmensen og professor Thue W. Schwartz, begge fra Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

Vaccine i storskala mod bakterie-infektioner hos dyr

Professor Anders Miki Bojesen har igennem en årrække arbejdet på at opfinde nye metoder, herunder vacciner, til at forebygge bakterielle infektioner hos dyr. Det er komplekst at vaccinere mod bakterier, da der ofte findes mange hundrede eller tusinde varianter af den samme art. Små variationer i bakterien kan begrænse virkning og dækning af de traditionelle vacciner.  

Bevillingen fra BII skal bruges til at efterprøve en metode, som muliggør fremstilling af meget store mængder vaccinemateriale baseret på såkaldte bakterielle membranvesikler. Det er er små dråbeformede sfærer der afsnøres fra bakteriecellens overflade og blandt andet indeholder bakteriens overfladeproteiner. De udgør nogle af de vigtigste elementer i forhold til immunsystemets genkendelse og er dermed nøglen til opnåelse af god beskyttelse, forklarer Anders Miki Bojesen.

”Herudover skal vi forsøge at udvikle et system, som gør det muligt at vaccinere eksempelvis kyllinger via en aerosol, så vaccinen kan blæses ud i luften, hvorefter kyllingerne indånder vaccinen. Ved at vaccinere på den måde sikrer vi en effektiv immunisering og en billig vaccinationsprocedure, hvor mange dyr vaccineres på kort tid. Det er afgørende for den kommercielle anvendelighed af vaccine,” siger han.

Forebygge vægtøgning efter vægttab

Lektor Christoffer Clemmensens projekt er baseret på ny viden om, hvordan hjernen regulerer vores appetit. Projektet har til formål at udvikle nye lægemidler målrettet en række forskellige appetitregulerende mekanismer på samme tid.

Ved hjælp af en særlig målretningsstrategi søger projektet at udvikle nye lægemidler, som skruer ned for de biologiske mekanismer, som får de fleste til at tage på i vægt, efter at de har haft succes med at tabe sig gennem en livsstilsændring.

”Der er mere end 650 millioner mennesker i verden, som er overvægtige, og som dermed har øget risiko for at udvikle type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdom og kræft. Eksisterende lægemiddelbehandling er ikke i stand til at bremse stigningen i overvægt, hvilket understreger det store behov for effektiv og sikker behandling af overvægt,” siger Christoffer Clemmensen.

Fra stofskifteforskning til kræftbehandling

Professor Thue W. Schwartz’ projekt søger at omsætte viden om kræftcellers stofskifte til ny kræftmedicin. Det bygger på en opdagelse af, at kræftceller kun kan overleve i det barske mikromiljø, der findes i en tumor, ved at opregulere den cellulære sensor for metabolismelaktat i tumoren, som er meget høj.

Hans forskergruppe har udviklet de første forbindelser, der kan blokere laktatreceptoren, GPR81, og dermed dræbe kræftcellerne. De vil bruge bevillingen til at optimere disse forbindelser yderligere og bevise, at de virker på kræft i dyremodeller. På baggrund af denne forskning vil der blive oprettet en biotekvirksomhed, som skal omdanne forbindelserne til effektiv, ny kræftmedicin. 

”Jeg er stolt over at se, hvordan den næste generation af biotekentreprenører udvikler sig på CBMR. Denne gang er det Christoffer Clemmensens første forsøg ud i biotekverdenen – kun tre år efter at han først kom til centret. Og for seks måneder siden modtog Lektor Zach Gerhart-Hines, som allerede er en erfaren entreprenør, et af de mest prestigefyldte Innovation Fellowships fra Novo Nordisk Fonden,” siger Thue W. Schwartz.