9. december 2020

KU-forskere modtager prestigefyldt EU-bevilling

BEVILLING

Den forsker vil udvikle en fintfølende ny teknologi, der kan undersøge proteiners dynamiske struktur, mens den anden forsker søger at gøre nye opdagelser inden for fedmeforskning. Til at gennemføre de to projekter har forskerne, som begge er fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, modtaget Det Europæiske Forskningsråds prestigefyldte Consolidator Grant.

Kasper Rand and Camilla Scheele
Foto: Privat og Simon Skipper.

Professor MSO Kasper Dyrberg Rand fra Institut for Farmaci og lector Camilla Scheele fra Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research har begge modtaget Det Europæiske Forskningsråds Consolidator Grant.

Over de næste fem år vil de to forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet hver modtage to millioner euro til deres banebrydende forskning.

Ny teknologi skal gøre det muligt at undersøge dynamiske proteiner

Kasper Dyrberg Rand har modtaget EU-bevillingen til et projekt, som har til formål at udvikle en ny mikrochip kaldet HDXchip. Hvis det lykkes, vil den nye teknologi gøre det muligt at analysere vanskelige proteinsystemer af en hidtil uset sværhedsgrad, som eksisterende teknologier ikke er i stand til at levere.

Proteiner er forunderlige, dynamiske nanomaskiner, og de spiller en væsentlig rolle i kroppen. Vi ved dog stadig alt for lidt om mange vigtige proteiners dynamiske struktur. Med HDXchip vil forskerne, som noget helt nyt og banebrydende, kunne analysere proteiners dynamik og dermed for første gang nogensinde kortlægge deres funktion, hvordan de virker samt hvordan de bedst påvirkes medicinsk. Medicinalvirksomheder kunne således bruge HDXchip-teknologi til at udvikle mere effektiv medicin mod almindelige sygdomme, som forårsager proteindefekt.

”Jeg er utrolig glad og beæret over at modtage Det Europæiske Forskningsråds Consolidator Grant. Det er en helt unik og fantastisk mulighed for mig og min forskningsgruppe for at fokusere på HDXchip-projektet over de næste fem år. Den slags bevillinger er sjældne, og de gør os i stand til at gennemføre særligt ambitiøse forskningsprojekter, der kræver lang tids fokuseret indsats for at lykkes,” siger Kasper Dyrberg Rand.

Potentielt gennembrud inden for fedmeforskning

Lektor Camilla Schéele har modtaget EU-bevillingen til forskningsprojektet BALDER, som har til formål at identificere hidtil ukendte peptider, som det brune fedt i kroppen frigiver for at hjælpe hjernen med at regulere madindtagelsen.

Hjernen kontrollerer vores appetit ved at vurdere energibehovet på basis af signaler fra de forskellige organer i kroppen. Når dette feedbacksystem sættes ud af spil, kan det føre til fedme, som er en stigende sundhedstrussel, der påvirker hundreder af millioner af mennesker over hele verden.

Det brune fedt er en fedttype, der kan forbrænde energi og generere varme, når kroppen er udsat for kulde, og det har indflydelse på kroppens appetitregulering. Forskningsprojektet bygger på en hypotese om, at det brune fedt frigiver forskellige signaler afhængig af kroppens energistatus. Forskerne vil undersøge, om det brune fedt frigiver signaler, som henholdsvis øger appetiten, når det aktiveres i tilfælde af kulde, og mindsker appetiten, når det deaktiveres.

”Projektet har til formål at undersøge, hvordan det brune fedt og hjernen snakker sammen, og dermed potentielt opdage hidtil ukendte peptider, som er med til at regulere appetiten og modvirke fedme. Det ville være et gennembrud inden for fedmeforskning og en betydelig ny opdagelse, som kunne være gavnlig på mange områder – fra verdensøkonomien og den globale sundhedssituation til enkeltpersoners livskvalitet,” siger lektor Camilla Schéele.

 

Kontakt:

Professor Kasper Dyrberg Rand
kasper.rand@sund.ku.dk
+45 23712556

Lektor Camilla Schéele
cs@sund.ku.dk
+45 35330762