10. december 2020

Millioner til dansk diabetesforskning

BEVILLING

Danish Diabetes Academy støtter yngre diabetesforskere og gæsteprofessorer med millioner. Forskerne – ni kvinder og fem mænd - modtager over 15 millioner kroner til projekter, der viser, at dansk diabetesforskning har talent og ambitioner, der rækker langt ud over landegrænsen. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har fire modtagere.

Modtagere fra SUND.
Foto fra venstre: Kristine Stoltenberg Addington, Stephanie Holm, Carolina Coimbra de Brito Lobato og Hannah Zakariassen.

I alt fem forskere fra Københavns Universitet modtager i år bevillinger fra Danish Diabetes Academy (DDA), hvor af fire af disse vil arbejde på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. I alt uddeler DDA over 15 millioner kroner til ph.d.-studerende, postdocs og gæsteprofessorer.

Årets ansøgere viser, at diabetesforskningen er bredt funderet, og at den foregår på tværs af discipliner, sektorer og faggrænser. Over de næste år vil modtagerne forske i bl.a. stofskifteforstyrrelser i relation til brystkræft, spiseforstyrrelser blandt børn og unge med type 1 diabetes, insulinfølsomhed i muskler i forbindelse med træning, fedme, appetitregulering og brugerinvolvering af personer med diabetes samt deres pårørende.

Alle projekter har internationalt samarbejde som en vigtig bestanddel, og de 11 yngre forskere skal alle til udlandet for at udvikle deres kompetencer og knytte netværk, fortæller DDA.

Blandt modtagerne er tre ph.d.-studerende og en postdoc fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

”De internationale bedømmere var enige om, at projekterne og ansøgerne har usædvanlig høj international klasse og kvalitet. Det er vigtigt for DDA, at vi støtter stærke forskertalenter og projekter, der kan skabe og flytte viden, og jeg tror på, at de forskere, der nu har modtaget økonomisk støtte, er på vej ind i en flot forskerkarriere. Jeg ser en fremtid i både dem og deres projekter”, siger Allan Flyvbjerg, bestyrelsesformand for DDA og direktør ved Steno Diabetes Center Copenhagen.

Danish Diabetes Academy startede i 2012 og er støttet af Novo Nordisk Foundation. Formålet med akademiet er at uddanne fremtidens diabetesforskere- og behandlere.

Læs mere om de fire bevillingsmodtagere hos SUND nedenfor.