15. december 2020

Ny masteruddannelse skal styrke personlig medicin

uddannelse

Fremtidens sygdomsbehandling har den enkelte patient i fokus. Big data og teknologisk udvikling gør det muligt at skræddersy behandling, men for at det kan gøres optimalt, kræver det nye kompetencer. Derfor er fem danske universiteter nu gået sammen om en ny masteruddannelse i personlig medicin.

personlig medicin illustration

Personlig medicin er en vigtig brik for fremtidens forebyggelse, diagnosticering og behandling af sygdom. Den massive udvikling inden for komplekse og big data og bioteknologi åbner døre for et sundhedsvæsen, der kan skræddersy behandlingen til den enkelte patient. Men for at personlig medicins store potentiale kan udnyttes, er der brug for kvalificeret personale, der kan understøtte den udvikling.

Vi står midt i et paradigmeskifte i sundhedsvæsenet

Studieleder, professor og overlæge Sisse Ostrowski

Derfor er de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet gået sammen med Danmarks Tekniske Universitet om at oprette en ny masteruddannelse i netop personlig medicin.

”Vi står midt i et paradigmeskifte i sundhedsvæsenet, hvor der gennem mange år har hersket en ’one size fits all’-tilgang til en langt mere personaliseret behandling. Til at understøtte det paradigmeskifte har vi brug for sundhedsprofessionelle, der har en grundlæggende forståelse for de teknologier og data, der ligger til grund for personlig medicin. Og det kræver mere uddannelse,” fortæller studieleder Sisse Ostrowski, professor ved Institut for Klinisk Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet, og fortsætter:

”De nye teknologier rammer alle dele af sundhedsvæsenet. For at indfri det fulde potentiale, så udviklingen kan komme patienterne og borgerne til gavn, kræver det et succesfuldt samarbejde på tværs af en lang række fagligheder: lige fra læger, molekylærbiologer, biostatistikere, matematikere og farmaceuter til jurister, etikere og embedsmænd.”

Masteren henvender sig særligt til sundhedsvidenskabelige samt tekniske og naturvidenskabelige kandidater i sundhedsvæsenet, universiteternes forskningsmiljøer, offentlige institutioner og myndigheder samt medicinalindustrien.

Tæt samarbejde skal gøre personlig medicin til en succes

Uddannelsen består af en række obligatoriske kurser, et masterprojekt samt valgfag, som giver de studerende mulighed for at specialisere sig. Første modul er et introkursus, som både skal give de studerende en grundlæggende forståelse af personlig medicin og et fælles sprog og kompetencer til det videre forløb. Og så er en god del af uddannelsen baseret på gruppearbejde, cases og team based læring, fortæller Sisse Ostrowski.

Gruppearbejdet er vigtigt for, at de studerende lærer at forstå hinandens ”verden”, så de faggrupper, der genererer data (i laboratorier eller fra ”tørre” data kilder), bedre kan forstå problemstillingerne fra de sundhedsprofessionelle, der er ude hos patienter og pårørende, og omvendt.

”Personlig medicin kommer ikke til at rykke sig alene ved, at forskere eksempel vil identificere nye genvarianter og indsamle en masse data, hvis ikke de kan forstå og samarbejde med de faggrupper, der skal behandle de data samt formidle disse til patienter og pårørende. Derudover skal både de etiske, sociale og juridiske aspekter følge med,” siger Sisse Ostrowski.

Den nye masteruddannelse bliver oprettet som led i Sundheds- og Ældreministeriets nationale strategi for personlig medicin og er et unikt samarbejde mellem de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet.

Der åbnes for tilmelding til uddannelsen d. 15. januar 2021 med studiestart i september 2021.

For yderligere information se www.personligmedicin.ku.dk eller send en mail til master@sund.ku.dk