22. december 2020

Professor Carsten Rahbek udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen

HÆDER

Professor og centerleder Carsten Rahbek er af Kongehuset i december 2020 blevet benådet med ridderkorset af Dannebrogordenen for sin mangeårige forskning i, hvad der bestemmer fordelingen af liv på Jorden. Dannebrogordenen tildeles for ’fortjenstfuld embedsgerning’ inden for blandt andet videnskab.

Kors
Foto: Carsten Rahbek.

Carsten Rahbek har gennem sin forskningskarriere været ekstremt produktiv med mere end 400 videnskabelige publikationer, heraf flere end 25 artikler i Nature og Science – verdens to førende naturvidenskabelige tidsskrifter Hans mange forskningsområder indbefatter biodiversitet, makroøkologi, evolution, klimaforandringer, naturbeskyttelse, miljøøkonomi, naturforvaltning og spredning af sygdomme fra naturen til mennesker.

”Jeg er beæret over at modtage Ridder af Dannebrogordenen. Det betyder noget at blive værdsat for ens forskningsarbejde. Arbejde jeg er så privilegeret at kunne udføre i samarbejde med en masse fantastisk dygtige mennesker gennem min karriere”, siger Carsten Rahbek om hædersbevisningen.

Foruden Carsten Rahbek modtager også professor Mette Rosenkilde og professor Shohreh Issazadeh-Navikas Ridder af Dannebrogordenen 2020. Professor Minik Thorleif Rosing tildeles Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen.

Carsten Rahbek har siden 2010 været leder af grundforskningscenteret Center for Makroøkologi, Evolution og Klima med støtte fra Danmarks Grundforskningsfond, og han har for nylig startet endnu et eliteforskningscenter The Villum Center for Global Mountain Biodiversity på Københavns Universitet, støttet af en Villlum Investigator bevilling på 40 mio. kr. Efter 30år på Statens Naturhistoriske Museum var han én af initiativtagerne til oprettelse af det nye tværfaglige Globe Institute på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, som arbejder med de store globale udfordringer.

D
Carsten Rahbek modtager hæderen på baggrund af sin mangeårige forskning. Foto: Carsten Rahbek.

Internationalt har Carsten Rahbek særligt markeret sig med sin forskning i fordelingen af biologisk diversitet i tid og rum ud fra både økologiske og evolutionære principper. Han har fra starten af sin forskningskarriere stillet spørgsmålstegn ved de gængse forklaringer på, hvorfor arter er udbredt som de er, og hvorfor der er så ulige en fordeling af arter og liv på jorden. Forskningen har taget ham rundt i det meste af verden, men særligt feltarbejdet i de Sydamerikanske bjergegne har været afgørende for hans forskning.

En anden væsentlig del hans virke består i at omsætte den forskningsbaserede viden til løsninger af vores tids helt store globale udfordringer, som pandemier, klimakrisen og biodiversitetskrisen. Udfordringer som er og bliver helt afgørende for den nationale og globale udvikling i de kommende år og årtier. Den seneste finanslov med en investering på ca. 900 mio. kr i naturen bygger direkte på hans arbejde med dansk natur og især urørt skov. I den forbindelse er Carsten Rahbek udpeget til at sidde i den faglige følgegruppe for udførelse af målsætningerne om urørt skov og oprettelsen af de nye Naturnationalparker.

Udover at levere forskning på internationalt topniveau, er Carsten Rahbek optaget af, at den viden, hans forskning tilvejebringer, gøres tilgængelig og anvendes i resten af samfundet. Han stiller nærmest dagligt op som ekspert i danske medier, ligesom han bruger tid med skole- og gymnasieelever og andre unge, der kaster sig over tidens store grønne udfordringer. Han var også en af fødselshjælperne til etablering af FN’s biodiversitetspanel, IPBES (svarende til FN’s klimapanel), og han er i dag leder af de danske universiteters IPBES kontor i samarbejde med Miljøministeriet.

”Det er helt afgørende for mig og mit forskningscenter, at den viden vi producerer gøres tilgængelig og anvendes i resten af samfundet. Derfor gør vi en særlig indsats for at formidle vores forskning ud til hele det danske samfund, til EU og verdenssamfundet, ikke kun politikere og forvaltning, men alle mennesker i samfundet”, fortæller Carsten Rahbek og tilføjer: ”Jeg ser også tildelingen af ridderkorset som en anerkendelse af den indsats”.

Kontakt:

Professor Carsten Rahbek
crahbek@sund.ku.dk
+45 40 96 39 67