10. december 2020

Ny direktør for internationalt hudforskningscenter på Københavns Universitet

HUDFORSKNING

Liv Eidsmo fra Karolinska Institutet udnævnes til professor på Københavns Universitet og direktør for LEO Foundation Skin Immunology Research Center. Hendes ambition er at løse nogle af de helt store udfordringer inden for hudsygdomme ved at styrke samarbejdet mellem den basale og kliniske forskning og dermed skabe et ledende internationalt center for hudforskning.

Liv Eidsmo
Foto: Stefan Zimmermann.

Forskning i hudimmunologi kræver en tæt kontakt mellem basal forskning og klinisk dermatologi. For at styrke denne forbindelse i LEO Foundation Skin Immunology Research Center (SIC) er Liv Eidsmo fra Karolinska Institutet, som nyudnævnt professor på KU, blevet ansat som direktør på SIC.

”SIC er en stærk kombination af basal forskning, klinisk viden og adgang til ny teknologi, der samlet bidrager til banebrydende nye resultater og dermed til en øget indsigt og forståelse af de immunologiske mekanismer, der driver hudsygdomme. SIC består af en vigtig kerne af forskere, der undersøger samme felt, men med en række forskellige tilgange og vinkler. Min førsteprioritet vil være at tiltrække nye dygtige forskere, som kan komplementere og tilføje ny synergi i sammenhæng med centrets eksisterende ekspertise,” siger Liv Eidsmo.

Faciliteter og tæt samarbejde

Liv Eidsmo har stor erfaring som basalforsker, kliniker og leder. Spurgt til hendes overvejelser om flytningen til København fremhæver hun det fremragende forskningsmiljø, ’high end’ infrastruktur og faciliteterne på Københavns Universitet, som skaber en optimal platform for et centre of excellence inden for hudimmunologi. Hun understreger desuden muligheden for og vigtigheden af det tætte samarbejde med klinikerne.

Liv Eidsmos egen forskergruppe vil fokusere på, hvordan T celler i huden forårsager sygdomme som psoriasis og vitiligo. I den sammenhæng fremhæver Liv Eidsmo det tætte forskningssamarbejde mellem SIC og Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research som særligt interessant:

”Jeg er meget nysgerrig efter kortlægning af proteiner, som kan hjælpe os til at udvikle behandlinger til at genoprette huden efter tidligere skader. Er der for eksempel forskel på proteinprofilen i rask hud og hud, der tidligere har haft psoriasis? Og hvilke overlevelsesfaktorer findes der i det lokale miljø omkring sygdomsdrivende T celler?” spørger hun.

Betydelig forbedring i livskvalitet

Hver fjerde person vil på et tidspunkt i livet være ramt af en af de mere end 3.000 kendte hudsygdomme, men for mange af disse er de bagvedliggende mekanismer stadig ukendte. Hudforskning har historisk set været underprioriteret, idet sygdomme i huden typisk ikke medfører øget dødelighed, men er relateret til nedsat livskvalitet. En nedsat livskvalitet har store konsekvenser både for det enkelte individ, dennes omgivelser og samfundet. Derfor er det af stor betydning at styrke forskning inden for hudsygdomme, hvilke er netop det SIC er sat i verden for at gøre.

Ved hjælp af en stærk relation mellem klinisk og basalforskning og de resultater, som nye teknologier kan give, er det SICs mission at øge indsigten og forståelsen af immunologiske mekanismer i både sund og syg hud. Centret er grundlagt i 2019 med 400 millioner kr. over 10 år i støtte fra LEO Fondet.

”I LEO Fondet arbejder vi for at styrke forståelsen og behandlingen af hudsygdomme. Bevillingen til SIC er helt i tråd med dette mål, og med Liv Eidsmo ved roret er jeg sikker på, at SIC udvikler sig til et globalt fyrtårn inden for forskning i hudimmunologi. Liv er en målrettet og internationalt anerkendt forsker og en visionær leder. Vi ser frem til at samarbejde med Liv Eidsmo i hendes nye rolle,” siger administrerende direktør i LEO Fondet Jesper Mailind.

Dekan og professor Ulla Wewer er glad for, at Liv Eidsmo gerne vil komme til København og være direktør for centret. Hun fremhæver, at Liv Eidsmos profil inden for translationel forskning går fint i spænd med visionerne for SIC.

”Liv Eidsmo har den helt rigtige baggrund til at understøtte centrets videre udvikling. Centret såvel som fakultetet vil få stor glæde af hendes internationale netværk inden for hudimmunologi og dermatologi. Og som leder har hun en inkluderende tilgang over for kolleger og studerende. Vi ser frem til at kunne byde hende velkommen som professor og direktør for SIC,” siger Ulla Wewer.

Liv Eidsmo vil begynde etableringen af sin nye forskningsgruppe efter nytår og overtager rollen som direktør for SIC i september 2021. Liv Eidsmo ser frem til de unikke muligheder KU og SIC giver for at levere forskning på et højt internationalt kompetitivt niveau:

”Min nye stilling er en unik mulighed for at hente forskere med forskellige baggrunde og sætte dem sammen med henblik på at løse de store udfordringer inden for hudimmunologi. Jeg kan ikke forestille mig et mere spændende sted at arbejde,” siger hun.

 

 

Kontakt:

Liv Eidsmo
liv.eidsmo@ki.se
+46 76-812 50 04

Kommunikationskonsulent Maria Bødtcher 
maria.bodtcher@sund.ku.dk
+45 2990 4602