19. januar 2021

Danske forskere finder akilleshæl hos multiresistente bakterier

Forskning

Infektionssygdomme forårsaget af bakterier kan behandles med antibiotika. Men det sker, at bakterien bliver modstandsdygtig over for behandlingen, og det give et langt og kompliceret sygdomsforløb. Nyere studier har vist at kombination af flere typer antibiotika effektivt kan omgå resistens.

Animation antibiotika
Foto: Karina Kjærgård Kranker.

Multiresistente bakterier er et stort globalt problem. Antallet af nye resistente bakterier øges konstant, og der er ingen nye typer antibiotika på vej til patienterne i overskuelig fremtid. Derfor kræver det, at man udnytter eksisterende antibiotika effektivt, målrettet og uden af øge forbruget.

Tidligere studier har vist, at en kombination af forskellige slags antibiotika kan være effektiv på nogle multiresistente bakterier. Men hidtil har problemet være, at det kan tage flere dage at finde den rigtige kombination, og det kan have alvorlig betydning for patienter med komplicerede forløb.

Nu er det lykkedes forskere fra Rigshospitalet og Københavns Universitet at finde kombinationen i løbet af få timer og derved hurtigt hjælpe med patienter med svære infektioner, fortæller forskningsleder og overlæge på Rigshospitalet, Niels Frimodt-Møller.

”Resultatet baner vejen for at kunne vejlede om behandling af alvorlige infektioner allerede samme dag, som vi har fundet bakterien som årsag til for eksempel blodforgiftning; nu om dage tager det som regel flere dage at finde en relevant behandling, specielt hvis den er resistent over for de fleste antibiotika, og hurtig behandling af eksempelvis blodforgiftning er afgørende for redde patientens liv,” siger Niels Frimodt-Møller.

Studiet, som netop er publiceret i det anerkendte britiske tidsskrift Journal of Antimicrobial Chemotherapy, er et samarbejde mellem universiteter og hospitaler i København, Stockholm, Rotterdam, Madrid og Firenze, samt det svenske firma Symcel. Projektet er finansieret igennem EU's Horizon 2020-program.

Animation Karina
Antibiotika, der ikke har effekt alene mod multiresistente bakterier, kan kombineres med andre antibiotika og dermed opnå virkning. Men screeningsprocessen for at finde de rette kombinationer kan tage flere dage. Nu kan danske forskere finde kombinationen i løbet af få timer (animation: Karina Kjærgård Kranker).

Ny teknologi finder kombinationer hurtigt

Ved at benytte en helt ny teknologi til at screene kliniske multiresistente bakteriestammer har forskerne fundet flere kombinationer af antibiotika, som har givet en signifikant mere effektiv behandling af bakterierne. Det fortæller adjunkt Kasper Nørskov Kragh fra Københavns Universitet, der sammen med Niels Frimodt-Møller har stået i spidsen for studiet.

”En bakterie, som er resistent over for antibiotika A eller antibiotika B, når disse bliver brugt alene, kan i visse tilfælde være meget modtagelig, når A og B bruges samtidig. Det kan være på grund af, at bakteriens forsvar mod det ene antibiotikum kan åbne en smutvej for det andet eller omvendt,” fortæller Kasper Nørskov Kragh.

Normalt kan det være både svært og langsommeligt at finde synergistiske behandlingskombinationer, da de er meget specifikke i deres virkning på bakterier. For eksempel kan en kombinationsbehandling være effektiv på én bakterie, og ikke virke på den næste. Også dette har forskerne løst i deres studie.

”Ved brug at en ny mikrokalorimetriteknik, som kan registrere varmeudvikling fra meget små mængder levende bakterier, kunne vi screene et stort antal kombinationer af forskellige typer antibiotika og inden for få timer finde kandidater til den specifikke bakteriestamme fra den enkelte patient. De kombinationer, som har vist sig at have en synergistisk effekt på de enkelte bakterierstammer, har vi efterfølgende testet i et omfattende museforsøg,” siger Kasper Nørskov Kragh.

Forskerne har også været i stand til at eftervise, at de kombinationer, der virkede med screeningsteknikken, faktisk også havde en meget bedre effekt i dyremodellen.

antibiotikatabletter
Forskellige antibiotika kan kombineres for at åbne effekt mod multiresistente bakterier. Foto: Kasper Nørskov Kragh.

Personlig medicin

Da studiet benytter velkendte og godkendte lægemidler på en ny og effektiv måde, håber forskerne, at fundet kan komme patienterne til gode inden for en forholdsvis kort tidshorisont.

”Det kan være et nyt og effektivt værktøj for de diagnostisk afdelinger til at planlægge den optimale behandling af den enkelte patient,” siger Kasper Nørskov Kragh.

Resultaterne åbner muligheden for at benytte teknikken i diagnostikken af svære multiresistente infektioner, fortæller overlæge Niels Frimodt-Møller.

”Med screeningsmetoden kan lægerne i løbet af relativt kort tid – timer – få et fingerpeg om, hvilke kombinationer af antibiotika kan hjælpe den enkelte patient. Det giver mulighed for at benytte hele vores nuværende arsenal af antibiotika på en ny måde, som kan hjælpe patienterne nu og her,” siger Niels Frimodt-Møller.

Kontakt

Kasper Nørskov Kragh
kct@sund.ku.dk
+45 35 33 74 31
+45 22 84 41 51

Journalist Søren Thiesen
s.thiesen@sund.ku.dk
+45 28 75 29 34