18. marts 2021

Medicinsk cannabis kan mindske rystesyge: Tænder for oversete celler i centralnerve­systemet

Rystesyge

Medicinsk cannabis kan mindske rystesyge i mus. Ved at injicere en bestemt syntetisk cannabinoid i rygmarven på mus med rystesyge, har forskere fra Københavns Universitet vist, at stoffet kan hæmme ukontrollerede rystelser – og at effekten skyldes, at cannabinoiden aktiverer en bestemt slags støtteceller, de såkaldte astrocytter.

neuroner og astrocytter
Neuroner fra rygmarven (pink) er i konstant dialog med astrocytter (grøn). De bruger cannabinoider som signalmolekyler. Foto: Alexia Montalant.

Medicinsk cannabis er årsag til heftig debat. Der er stadig meget, man ikke ved om medicinsk cannabis, men nu har forskere fra Institut for Neurovidenskab på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet gjort en opdagelse, der kan blive afgørende for fremtidens forskning i og behandling med medicinsk cannabis.

Cannabinoider er substanser der findes i cannabis og i centralnervesystemet. I en musemodel har forskerne demonstreret, at en bestemt syntetisk cannabinoid (cannabinoid WIN55,212-2) har en lindrende effekt på rystesyge – og at det skyldes aktivering af de støtteceller, der findes i hjernen og rygmarven, som kaldes astrocytter. Indtil nu har forskning i medicinsk cannabis primært kigget på nervecellerne, de såkaldte neuroner.

”Vi har fokuseret på sygdommen ’essential tremor’, også kaldet rystesyge, hvor patienterne ryster helt ukontrolleret. Det kan være utroligt hæmmende og nedsætte patienternes livskvalitet drastisk. Men man kan forestille sig, at cannabinoiden også kan hjælpe ved sklerose og rygmarvsskader, hvor rystesyge er en bivirkning,” fortæller Jean-François Perrier, som er lektor ved Institut for Neurovidenskab og har stået i spidsen for den nye forskning.

”Vi opdagede, at injektion i rygmarven med cannabinoid WIN55,212-2 tænder for rygmarvens astrocytter og får dem til at frigive stoffet adenosin, der efterfølgende dæmper nerveaktiviteten og dermed hæmmer de uønskede rystelser.”

Målrettet behandling uden problematiske bivirkninger

At astrocytter er en del af forklaringen på cannabis’ virkning er en hel ny tilgang til at forstå den medicinske effekt af cannabis og kan være med til at skabe en forbedret behandling for patienter med ukontrollerbare rystelser. 

Rygmarven er ansvarlig for de fleste af kroppens bevægelser. Både frivillig og spontan bevægelse udløses, når rygmarvens motorneuroner aktiveres. Motorneuronerne forbinder rygmarven med musklerne, og hver gang et motorneuron sender impulser til musklen, medfører det en sammentrækning og dermed en bevægelse. Ufrivillige rystelser sker, når motorneuronerne sender modsatrettede signaler ud samtidig. Derfor er det rygmarven, forskerne har fokuseret på.

”Man kan forestille sig en ny tilgang til medicinsk cannabis for rystelser, hvor man i udviklingen af cannabisbaserede lægemidler målretter behandlingen enten til rygmarven eller til at ramme astrocytter - og allerhelst til specifikt at påvirke rygmarvens astrocytter,” fortæller postdoc Eva Carlsen, som lavede de fleste forsøg i løbet af sin PhD og postdoc.

”Med denne tilgang vil man undgå at ramme de neuroner i hjernen, som er ansvarlige for vores hukommelse og for vores kognitive evner, og vi vil blive i stand til at tilbyde patienter, der lider af rystelser, en effektiv behandling, uden at de udsættes for nogen af de allermest problematiske bivirkninger ved medicinsk cannabis.”

Næste skridt for forskerne er at lave kliniske forsøg på patienter med ’essential tremor’ for at se, om den samme effekt viser sig i mennesker.

Studiet ”Spinal astroglial cannabinoid receptors control pathological tremor” er publiceret i tidsskriftet Nature Neuroscience.

 

Kontakt:

Lektor Jean-François Perrier
+45 23 81 27 46
perrier@sund.ku.dk

Postdoc Eva Carlsen
+45 35 33 53 35
ecarlsen@sund.ku.dk