14. december 2021

Millioner af tandlægebesøg afslører enormt sundhedsproblem

Tandlægen

Betændelse i tandkødet, også kendt som parodontitis, er blevet en folkesygdom i Danmark. Men desværre er det slet ikke nok mennesker, der modtager den rette behandling mod sygdommen. Der er nemlig alt for få, der går til tandlægen, og problemet kan blandt andet skyldes egenbetaling, lyder det fra forskerne bag ny undersøgelse.

Tandlæge der giver behandling til en patient
(Tandklinikken på Panum Foto: KU)

Den dårlige samvittighed over ikke at gå nok til tandlægen, er formentlig noget, som mange danskere kender.

I et nyt videnskabelige studie fra Københavns Universitet finder forskere frem til, at 2,7 millioner voksne danskere går til tandlægen mindst en gang årligt. Det betyder, at omkring to millioner, svarende til 40 procent af den voksne befolkning, ikke går til tandlægen en gang om året, som det ellers er anbefalingen.

”Det lyder måske ikke så slemt, at man ikke går til tandlægen hvert år. Men det her er faktisk et problem, der potentielt kan have store sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser andre steder i sundhedsvæsenet,” siger forsker Kasper Rosing, der er postdoc på Odontologisk Institut.

2 ud af 5 danskere går ikke til tandlægen en gang om året, som ellers er anbefalingen

”Vi bliver bekymrede”

Forskerne har kortlagt alle danske tandlægebesøg i perioden 2012-2016, og de har kigget nærmere på, hvor mange der modtager behandling mod betændelsestilstanden parodontitis i tandkødet.

”Der er slet ikke nok, der får behandling for parodontitis. Vi kan se, at omkring 12-14 procent af danskerne bliver behandlet for lidelsen, og det svarer slet ikke til, hvor mange vi formoder har sygdommen. Det gør os bekymrede, for vi ved, at sygdomme i munden også hænger sammen med sygdomme i resten af kroppen,” siger Christian Damgaard, forskningsområdeleder og lektor på Odontologisk Institut.

Christian Damgaard forklarer, at der er veldokumenterede sammenhænge mellem parodontitis og diabetes samt hjertekarsygdom. Forskerne peger på, at undersøgelser fra de lande, vi normalt sammenligner os med, finder langt flere borgere med parodontitis. I USA er det eksempelvis 46 procent, og billedet er det samme i Norge, Sverige og Tyskland.

”Vi regner med, at omkring 40 procent af danskerne har varierende grader og stadier af parodontitis. Men når vi kun behandler omkring 12-14 procent for sygdommen, betyder det altså, at vi har rigtig mange borgere, der går rundt med betændelsen uden at få behandling. Det kan forværre deres situation markant, og det kan bidrage til, at også de bliver syge langt væk fra mundhulen,” forklarer Christian Damgaard.

40 procent af danskerne har parodontitis, men kun 12 procent af danskerne er i behandling

Ulighed i sundhed

I Christian Damgaards forskningsgruppe undersøger de netop, hvordan betændelse i tandkødet kan hænge sammen med betændelse i resten af kroppen.

”Det er et problem, hvis parodontitis ikke bliver diagnosticeret og behandlet rettidigt, da ubehandlet parodontitis utvivlsomt vil føre til omfattende betændelse med accelereret tab af den knogle, som tændernes rødder ellers sidder i samt spredning af bakterier og betændelsesstoffer fra tandkødslommer til blodet. Derfor kan ubehandlet parodontitis på befolkningsniveau betyde store ekstraregninger andre steder i sundhedsvæsenet til behandling af eksempelvis hjertekarsygdom,” siger Christian Damgaard.

Forskerne har ikke undersøgt, hvordan det kan være at så mange danskere ikke går til tandlægen. Men de har en hypotese.

”I Danmark har vi længe ligget helt i helt i top på tandsundhed for børn og unge. Men kigger vi på voksne og ældre, så falder tandsundheden, når vi sammenligner os med andre europæiske lande. Den største forskel på børne- og voksentandplejen er, at det koster penge for den enkelte borger at gå til tandlægen, når man er voksen, også selvom man lider af en sygdom i mundhulen. Det er derfor vores bedste bud på en forklaring,” siger han.

Samtidig ved man i Danmark, at der enorm ulighed blandt borgerne, når det kommer til tandlægebesøg. Generelt er de velstillede bedre til at komme til tandlægen, men det gælder ikke for alle samfundslag.

”De mest udsatte borgere er dem, der har de største problemer med tandsundheden, og samtidig er det dem, der traditionelt ikke kommer nok til tandlægen. Og selvom man kan gøre meget for at forebygge ved at børste tænder og bruge mellemrumsbørster, så er det ikke nødvendigvis folks egen skyld, men alle burde have adgang til en ordentlig behandling,” siger Christian Damgaard.

Læs hele studiet ”Periodontal care attendance in Denmark in 2012–2016 – a nationwide register-based study”.

 

 

Kontakt

Lektor Christian Damgaard
+45 25 32 38 32
chrd@sund.ku.dk

Postdoc Kasper Rosing
+45 51 92 50 03
karos@sund.ku.dk

Journalist og kommunikationskonsulent Mathias Traczyk
93 56 58 35
mathias.traczyk@sund.ku.dk