7. marts 2022

Dit kæledyr kan måske beskytte dit barn mod allergi

KOHORTER

I mange år har forskerne diskuteret, hvorvidt det at have kat eller hund som barn øger risikoen for at udvikle allergi eller astma. Et nyt studie fra Københavns Universitet kaster nyt lys over sagen.

Petting a dog
Foto: Tamas Pap.

Det er nærliggende at tænke, at det at have kat eller hund som barn øger vores risiko for at udvikle astma eller allergi over for netop disse dyr.

Men det er samtidig bevist, at eksponering for allergener tidligt i livet kan medvirke til, at vi opbygger immunologisk tolerance og dermed ikke reagerer på allergenet, når vi kommer i kontakt med det. 

Så hvad skal man tro på? Mange småbørnsforældre er i vildrede over, hvorvidt de bør skaffe sig af med deres kæledyr, men nu kommer et nyt studie fra Københavns Universitet dem til undsætning.

Kat eller hund i hjemmet kan potentielt set have en beskyttende effekt.

”Resultaterne af studiet peger på, at det er usandsynligt, at det at have kat eller hund tidligt i livet øger risikoen for at udvikle astma. På samme måde øger det heller ikke vores risiko for at udvikle allergi over for kat eller hund,” forklarer postdoc Angela Pinot de Moira, som er førsteforfatter til det nye studie, der er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Med ”tidligt i livet” henvises der til de første to år af barnets liv.

”Hvis I har kat eller hund, og jeres barn ikke udvikler allergi, er det muligt, at dyrets tilstedeværelse rent faktisk kan være med til at forhindre, at barnet udvikler astma. Men hvis barnet udvikler allergi over for kat eller hund, er der meget, der tyder på, at barnet har øget risiko for også at udvikle astma, og i det tilfælde kan det være en god idé at skaffe sig af med dyret,” siger Angela Pinot de Moira fra Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Selvom et tidligere europæisk studie har vist, at der ikke er nogen sammenhæng mellem eksponering for kat eller hund tidligt i livet og udvikling af astma i skolealderen, peger det nye studie altså på, at tingene er mere komplicerede end som så. Kat eller hund i hjemmet kan potentielt set have en beskyttende effekt, hvis barnet ikke udvikler allergi tidligt i livet, mens det kan have en skadelig effekt, hvis barnet har allergi.

Angela Pinot de Moira forklarer, at det at have kat eller hund tidligt i livet i mindre grad reducerer barnets risiko for at udvikle allergi over for andre allergener end kat og hund.  

Vores kæledyr kan påvirke vores mikrobiota

Forskerne gætter på, at den beskyttende effekt kan være et resultat af barnets eksponering for kattens eller hundens mikrobiota, hvilket kan have en positiv effekt på barnets immunsystem.

”Det er ikke noget, vi har belyst i det her studie, men vi arbejder på et nyt studie, hvor vi vil anvende data fra fødselskohortestudiet Bedre Sundhed i Generationer til at undersøge netop dette. Andre studier har gjort noget tilsvarende ved at se på, hvordan det at have et kæledyr kan påvirke sammensætningen af vores mikrobiom,” siger Angela Pinot de Moira.

Det nye studie er et statistisk studie, der bygger på data fra mere end 77.000 europæiske børn trukket fra den europæiske Child Cohort Network-database, som er tilgængelig for forskere. Forskerne har analyseret dataene ved hjælp af en helt ny type open source-software til datadeling kaldet DataSHIELD, som lever op til databeskyttelsesforordningen. Når de analyserede dataene, sørgede DataSHIELD for, at de kun havde adgang til en statistikoversigt, og at identiteten på personerne bag dataene aldrig var synlig.

Forskerne udvalgte ni forskellige kohorter samt nogle underkohorter med allergitests. Disse tests bestod enten af IgE-målinger (et antistof, som ofte ses i forbindelse med allergiske reaktioner) foretaget ved hjælp af blodprøver eller priktests på huden.

“Det er vanskeligt at undersøge en hel fødselskohorte og/eller alle fødselskohorter for allergi, fordi det ville kræver, at vi udførte en masse tests. Så vores analyse af de her data er reelt en underanalyse foretaget på nogle af kohorterne, og tallene er ret små, hvad angår sammenhængen mellem at have kat eller hund, allergi og risikoen for at udvikle astma,” forklarer Angela Pinot de Moira.

Men det faktum, at de samme mønstre gjorde sig gældende for henholdsvis kat i huset og risikoen for astma og hund i huset og risikoen for astma, underbygger forskernes konklusioner.

”Det vil kræve yderligere metaanalyser at bekræfte vores resultater, men allerede nu kan de være med til at understøtte nye studier, som potentielt kan føre til klarere retningslinjer for det at have kat eller hund tidligt i livet,” siger hun.

Hele hele studiet her: “Associations of early-life pet ownership with asthma and allergic sensitization: a meta-analysis of >77,000 children from the EU Child Cohort Network”.

Kontakt

Postdoc Angela Pinot de Moira
anpi@sund.ku.dk
+45 35 33 22 86

Journalist Søren Thiesen
s.thiesen@sund.ku.dk
+45 28 75 29 34

Emner