23. marts 2022

KU opretter ny lægeuddannelse i Region Sjælland

Uddannelse

Fra 2024 tilbyder Københavns Universitet en ny lægeuddannelse i samarbejde med Region Sjælland. Her vil 110 studerende hvert år blive optaget på uddannelsen og få deres kliniske undervisning på regionens hospitaler. Det giver de kommende læger de bedste muligheder for en fremtidig karriere i regionen.

To læger på en stue der måler og undersøger
Foto: Region Sjælland

Som opfølgning på den politiske aftale om udflytning af studiepladser opretter Københavns Universitet en ny lægeuddannelse forankret i Region Sjælland.

”Vi er stolte over, at vi kan bidrage til at løse regionale udfordringer i forhold til lægemangel. Vi har igennem de seneste år arbejdet tæt sammen med Region Sjælland om at styrke uddannelsen af kandidatstuderende i regionen. Med den nye lægeuddannelse tager vi skridtet videre og sikrer, at over hundrede nye medicinstuderende på Københavns Universitet hvert år fra 2024 får Region Sjælland som en central del af deres uddannelsesforløb”, siger dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ulla Wewer.

Det er planen, at 110 medicinstuderende fra 2024 skal starte på en ny lægeuddannelse på Københavns Universitet særligt målrettet Region Sjælland. En stor del af deres kliniske uddannelse vil finde sted i Region Sjælland, især på Sjællands Universitetshospital (SUH) i Køge, mens det meste af bacheloruddannelsen fortsat vil foregå på Panum i København.

Både Region Sjælland og Københavns Universitet har fokuseret indgående på uddannelseskvalitet i analysen af, hvad det fagligt og økonomisk er muligt at afvikle uden for Panum og Københavns Universitetet. De studerende vil få en uddannelse af høj kvalitet med de bedste muligheder for en efterfølgende karriere i Region Sjælland og i resten af Danmark.

I den politiske aftale er der afsat en ramme på 10,1 mio. kr. til Københavns Universitet til etablering af uddannelsen og yderligere 4 mio. kr. årligt til at dække driftsomkostninger.

Skal en større del af en den nye lægeuddannelse på længere sigt flyttes til Region Sjælland, vil det forudsætte betydelige investeringer i at udvikle og opjustere uddannelses- og forskningskapaciteten på SUH og hospitalerne i Region Sjælland, så alle lægelige områder og specialer er tilstrækkeligt og kvalitetsmæssigt dækket til at kunne levere en forskningsbaseret lægeuddannelse på højeste niveau.

Derudover vil det forudsætte betydelige investeringer i de fysiske rammer i Region Sjælland. Det gælder eksempelvis etablering af undervisningslokaler, laboratorier og eksamensfaciliteter.

Kontakt: 

Prodekan for uddannelse Hans Henrik Saxild
hhsax@sund.ku.dk
+45 29 61 78 01