4. april 2022

Nedlukningerne bed sig ikke fast i unges mentale helbred

Corona

Unge har ikke fået et dårligere mentalt helbred efter de to corona-nedlukninger, viser nyt studie fra Københavns Universitet. Men på den korte bane var der et midlertidigt dyk.

Foto
Foto: Colourbox.

De unge bliver ensomme, deprimerede og angste. Under coronakrisen har vi haft stort fokus på, hvad de to nedlukninger af Danmark betyder for især de unges mentale helbred.  

Men nu viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet, at vi måske ikke behøver at være så bekymrede.

”Vi fandt ikke stærke indikationer for en vedvarende negativ effekt på det mentale helbred målt som livskvalitet, mental trivsel og ensomhed. Hverken ved den første eller den anden længevarende nedlukning af landet,” siger lektor på Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet Katrine Strandberg-Larsen, der har ledet studiet.

Forskerne har indsamlet data fra cirka 30.000 unge i alderen 18 til 24 år, der før, under og efter corona-nedlukningerne har besvaret de samme spørgsmål om livskvalitet, mental trivsel og ensomhed.

Til at undersøge besvarelserne har forskerne brugt to forskellige metodiske tilgange. Tallene fra den ene tilgang viste, at efter den sidste nedlukning i foråret 2021 var ensomheden næsten tilbage på niveau som før nedlukningerne, mens livskvaliteten og den mentale trivsel var lavere.

I den anden metodiske tilgang, kunne forskerne stort set ikke se en forskel i de unges mentale helbred før og efter nedlukningen. 

”Tallene viser overordnet et betryggende billede, da nedlukningerne ikke ser ud til at have haft vedvarende effekter. Vi har tidligere vist, at livskvaliteten steg i takt med genåbningerne, og derfor forudser jeg, at også livskvaliteten og den mentale trivsel vil normalisere sig igen,” siger Katrine Strandberg-Larsen.

Sundhedsstyrelsens har netop offentliggjort Sundhedsprofilen 2021, og den viser et noget dystert billede af tilstanden af unges mentale helbred. Ifølge rapporten er unges mentale helbred nemlig blevet væsentligt forværret siden 2013. 

Men den udvikling, mener Katrine Strandberg-Larsen, at hendes nye studie kan være med til at nuancere. 

”Vores undersøgelse tyder jo på, at corona-nedlukningerne på den lange bane ikke skubber yderligere til denne udvikling. Og man skal have for øje, at data til Sundhedsprofilen blev indsamlet i starten af genåbningen i 2021. Jeg vurderer, at hvis man målte nu, så ville det formegentligt ikke se helt så slemt ud,” siger Katrine Strandberg-Larsen.


Corona-nedlukning giver en chok-effekt
 

Selvom det nye studie tyder på, at der ikke er udtalte og længevarende konsekvenser for unges mentale helbred på grund af nedlukningerne, så viser studiet samtidig, at de unges mentale helbred dykkede under første og anden nedlukning.

Tal fra den metodiske tilgang, hvor man har set på de samme unge, viste, at det laveste niveau for mentalt helbred var at se under de mest omfattende nedlukninger i foråret 2020.

”Det tyder på, at der er tale om en chok-effekt. At når noget stort rammer, så påvirker det vores velbefindende. Men det er jo et eller andet sted også udtryk for noget sundt, at man reagerer på det, der sker i verden omkring os,” siger Katrine Strandberg-Larsen.

Allerede under den gradvise åbning efter den første nedlukning, var de unges mentale trivsel og ensomhed på samme niveau som før corona-nedlukningerne, mens niveauet af livskvalitet forblev lavere.

Og så er vi tilbage ved den sidste måling, under genåbningen 2021, hvor den mentale trivsel og livkvaliteten var lidt lavere end før nedlukningerne, mens ensomheden stort set var på samme niveau som før nedlukningerne.


Unge med depressive symptomer oplever ikke dyk i mentalt helbred

Noget andet som Katrine Strandberg-Larsen mener er vigtigt at bide mærke i, er, at studiet viser, at de unge med depressive symptomer ikke ser ud til at opleve tilsvarende dyk i det mentale helbred som unge uden depressive symptomer.

”Vi ser faktisk antydning af forbedring for unge med depressive symptomer. Det kan jo handle om at nedlukningerne skaber en opbremsning af samfundet, som for nogle kan opleves som en lettelse – men det er rent gætværk.”

Det er dog vigtigt at holde for øje, at unge med depressive symptomer før nedlukningen har betydeligt lavere mentalt helbred sammenlignet med unge uden depressive symptomer, også under nedlukningen.

 

Kontakt

Lektor Katrine Strandberg-Larsen
+45 20 22 35 36
ksla@sund.ku.dk 

Kommunikations- og pressemedarbejder Liva Polack
+45 23 68 03 89
liva.polack@sund.ku.dk

Emner