26. april 2022

SUND får tre fellowships af Lundbeckfonden

BEVILLING

Hvert år uddeler Lundbeckfonden forskningsbevillinger på 10 millioner kroner i såkaldte fellowships. I år modtager tre forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet hver denne bevilling til deres forskning.

Billede af de tre SUND-modtagere af LF Fellowship 2022.
Foto: Lundbeckfonden.

Muligheden for at oprette egen forskningsgruppe ved et dansk universitetshospital eller et dansk universitet – og samtidig få fem års arbejdsro til virkelig at fordybe sig i et projekt inden for det sundhedsvidenskabelige område.

Det er, hvad yngre forskere kan se frem til, hvis de får et LF Fellowship – som er på i alt 10 mio. kr., der udbetales over en periode på fem år.

Følgende tre forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har fået et Lundbeckfonden Fellowship 2022:,

 

 

Ved hjælp af denne forskningsbevilling, der udbetales over fem år, kan Peter C. Petersen etablere egen forskningsgruppe ved Københavns Universitet.

Thetarytmer, som er en del af hjernens elektriske aktivitet, er Peter C. Petersens speciale. Disse rytmer er blandt andet involveret i menneskets indlæring og hukommelse – og evnen til at orientere sig og færdes i et fysisk miljø.

Peter C. Petersen vil via sit fellowship i dyreforsøg bl.a. undersøge, om thetarytmer kan spille en rolle ved hukommelsesnedsættelse i forbindelse med Alzheimers sygdom – og om man muligvis kan afhjælpe en sådan hukommelsessvækkelse.

 

 

Bevillingen, der løber over fem år, gør det muligt for Azadeh Shahsavar at etablere egen forskningsgruppe ved KU, hvor hun sammen med sine medarbejdere vil undersøge strukturen og funktionen af proteiner, der transporterer glycin og glutamin i hjernen.

Glycin og glutamin er aminosyrer, som begge spiller en vigtig rolle i den uhyre komplekse signalering mellem nerveceller, der finder sted i hjernen. Det kan man bl.a. se i forbindelse med en række neurologiske sygdomme, hvor glycin og glutamin ikke udfylder deres roller optimalt.

Azadeh Shahsavar håber, at hun ved at tilvejebringe ny viden om de proteiner, som transporterer glycin og glutamin i hjernen, kan bane vej for udvikling af nye lægemidler mod neurologiske sygdomme og muligvis også mod cancer.

 

Forskningsbevillingen udbetales over fem år, og gør det muligt for Nils Krietenstein at etablere egen forskningsgruppe på KU.

Nils Krietenstein har udviklet en teknik, som i høj opløsning gør det muligt at vise, hvordan kromatin er foldet i 3D. Kromatin er den kombination af DNA og proteiner, som udgør indholdet i en cellekerne – og foldningen er nødvendig, for at kernen i hver celle kan rumme den enorme informationsmængde, der ligger i vores DNA.

Nils Krietenstein vil studere detaljer i denne foldning for at øge forståelsen af, hvordan vores DNA – vores arvemasse – bliver udtrykt i forskellige celletyper. Tanken er her at undersøge, hvordan visse mutationer kan medvirke til udvikling af bl.a. neurologiske sygdomme og kræft ved at ændre kromatinfoldningen.