17. juni 2022

”Gå i gang med at forske, selvom det ser besværligt ud. Det er givende”

HÆDER

Det er vigtigt, lærerigt og afgørende for patienterne, at vi vælger at forske. Det er opfordringen fra klinisk professor og overlæge Mikkel Østergaard - årets modtager af den kliniske KFJ-pris sammen med Ali Salanti, der vinder den prækliniske KFJ-pris. Med priserne følger 1,75 millioner kroner til hver.

Mikkel Østergaard portræt
Foto: Jacob Lejbach Sørensen.

To forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet hædres med den prestigefyldte KFJ-pris, der hvert år uddeles af Kirsten og Freddy Johansens Fond til enestående præstationer inden for blandt andet lægevidenskaben.

Den prækliniske pris går til professor Ali Salanti, professor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi, mens den kliniske pris går til overlæge Mikkel Østergaard, professor på Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet.

Med begge priser følger 1,75 millioner kroner.

Vi spurgte Mikkel Østergaard om hans karriere, og om de vigtige personer, der har hjulpet ham med at blive den topforsker, han er i dag.

Hvad handler din forskning om, og hvorfor er den vigtig?

”Mit forskningsområde er inflammatoriske ledlidelser (betændelsesagtige gigtsygdomme) med fokus på leddegigt (reumatoid artrit), psoriasisgigt (psoriasis artrit) og rygsøjlegigt (axial spondylartrit/ankyloserende spondylit). Sygdommene rammer 2-3% af befolkningen, ofte i den erhvervsaktive alder, er vedvarende (kronisk) og medfører betydelig smerte, træthed og funktionsnedsættelse, og de, særligt de to sidste, diagnosticeres ofte adskillige år efter debut. Det er derfor afgørende vigtigt at blive bedre til diagnosticering, monitorering, prognosticering og behandling af disse patienter, hvilket er det, vi arbejder med.”

Hvornår fandt du ud af, at du ville være forsker?

"Jeg har altid, også i studietiden, fundet det essentielt at opnå ny viden til gavn for patienterne. Dog: Egentlig bestemte jeg mig først for at blive forsker et års tid efter, at jeg blev lægevidenskabelig kandidat.”

Hvornår fandt du ud af, at du var succesfuld?

”Tjaa, hvad er succesfuld? Det har mange trin. Først syntes jeg, at det var fantastisk at få penge til et ph.d.-studium, og efterfølgende at folk nationalt og internationalt syntes, at det jeg lavede var spændende nok til at blive publiceret i gode, videnskabelige tidsskrifter og accepteret som ph.d.-afhandling og disputats. Endelig har det været en stor fornøjelse at kunne bidrage og undertiden lede internationale og nationale samarbejder og vejlede yngre forskere og ph.d.-studerende, som også gjorde det godt.”

Hvem har været den største inspiration i din karriere?

”Den utvivlsomt vigtigste enkeltperson er nu afdøde professor, dr. med. Ib Lorenzen, som ledede reumatologisk afdeling på Hvidovre Hospital, som var fantastisk dygtig, stringent og inspirerende, og som vejledte mig i ph.d.-tiden og senere. Efterfølgende har der været mange i et rigtigt godt samarbejdsnet, hvor jeg særligt vil jeg nævne ledende internationale reumatologiske professorer som professor Paul Emery i Leeds og professor Tore Kvien i Oslo, der har været gode støtter og sparringspartnere i det internationale forskningsmiljø. Sidst, men ikke mindst, har mine tætte samarbejdspartnere på oprindeligt Hvidovre Hospital, nu Rigshospitalet i Glostrup, Merete Hetland og Lene Terslev, begge nu også professorer, været meget vigtige ved udveksling af ideer og problemer og samarbejde omkring forskningsprojekter.”

Hvad har den største udfordring været i din karriere?

”Generelt synes jeg, det er gået godt. At skaffe finansiering af forskningen er altid en udfordring. Egentlig synes jeg, at de senere år har givet de største udfordringer, dels i form af lovgivningen (GDPR) og uendelig besværlig sagsbehandling/godkendelsesprocedure, der har medført forsinkelser af adskillige projekter, hvor nogle har måttet udsættes så meget at de måtte delvist aflyses, hvilket har været synd for især de unge ph.d.-studerende, som havde glædet sig til at gennemføre, dem og for de patienter der skulle have glæde af dem. Så databeskyttelsesregler og særligt jurister og andres vanskelighed ved at forstå, hvordan de skulle tolkes, har, toppet op med coronakrisen, nok været det vanskeligste.”

Hvad er du mest stolt over i din karriere?

”Jeg er stolt over, at vi har kunnet opbygge en stor, velfungerende forskningsenhed på cirka 40 personer, som nu kontinuert leverer forskning af international kvalitet, og som har opbygget et meget stort internationalt samarbejdsnet. Jeg er også glad for, at jeg i alt har vejledt cirka 40 ph.d.-studerende, som forhåbentlig og formentlig har lært noget, der er brugbart i deres fremtidige virke, både til deres eget og de reumatologiske patienters bedste.”

Hvad er dit vigtigste råd til dem, der gerne vil forske?

”Mit råd vil være, at de skal gå i gang, selv om det kan se besværligt ud, for det er meget givende og lærerigt for forskeren selv, og det er afgørende for vores fags udvikling og dermed patienternes vel på længere sigt. Det er vigtigt at finde en god erfaren vejleder eller mentor. Og så er det vigtigt at udstråle fagligt engagement og dedikation. Man skal også være flittig, og endelig bør man opsøge samarbejde og skaffe et netværk.”

Kontakt

Klinisk professor Mikkel Østergaard
mo@dadl.dk
+45 21 60 38 65