2. august 2022

For tidligt fødte børns liv bliver truet af sukkerholdig ernæring

Forskning

Mange for tidligt fødte børn får sukkerholdig ernæring, da man hidtil har troet, det var godt for spædbørns udvikling. Men ny forskning fra Københavns Universitet foretaget på grise viser, at det kan skabe livstruende blodforgiftning, hvis barnet allerede har en infektion.

Nyfødt
”Med vores studie viser vi, at andre former for ernæring kan forhindre for tidligt fødte, der har en infektion, i at udvikle sepsis, der er en livstruende tilstand, hvor organerne begynder at fejle,” siger forsker bag nyt studie. Foto: Unsplash.

9 måneder. Så længe skal små nye liv optimalt ligge i deres mødres maver, før de er klar til at se verden. Så er deres kroppe, maver og organer nemlig helt udviklede og kan bedre stå imod infektioner.

Men hvert år bliver der på verdensplan født omkring 15 millioner børn for tidligt. Mange af dem begynder livet med at få modermælkserstatning og det, man kalder parenteral ernæring, fordi de har brug for meget energi for at udvikle sig. Men det høje sukkerindhold i den parenterale ernæring kan faktisk koste liv blandt de for tidligt fødte, der samtidig har en infektion, viser ny forskning fra Københavns Universitet.

”Lægerne tror ofte, at når præmature spædbørn har brug for ernæring direkte i blodet, så skal de have meget glukose, som også er et af de vigtigste næringsstoffer, når kroppen skal have energi. Men det høje niveau af parenteral glukose i blodet kan føre til ukontrollabel inflammation, når spædbarnet i forvejen har en infektion,” forklarer lektor Duc Ninh Nguyen, der er en af forskerne bag studiet fra Institut for Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.

Studiet er foretaget på grise. Men ifølge Duc Ninh Nguyen er der stor sandsynlighed for, at man vil se det samme hos mennesker.

”Størrelsen på præmature grise minder sammenlignet med for eksempel mus mere om størrelsen på for tidligt fødte mennesker. Grisene har også mere sammenlignelig mave-tarm-kanal og underudviklet immunsystem, hvis de er født for tidligt,” siger Duc Ninh Nguyen.

En ændring på sygehusene

Mellem 20 og 40 procent af de for tidligt fødte børn får en infektion i løbet den første måned af deres liv. Det gør de, fordi deres immunsystem og kroppe ikke er klar til at modstå infektioner på samme måde som børn, der bliver født til termin. Det kan være infektioner som lungebetændelse, hjernehindebetændelse eller blodforgiftning.

”Med vores studie viser vi, at andre former for ernæring kan forhindre for tidligt fødte, der har en infektion, i at udvikle sepsis, der er en livstruende tilstand, hvor organerne begynder at fejle,” siger Duc Ninh Nguyen.

Hvis lægerne har en mistanke om en infektion hos de for tidligt fødte, så bør de ifølge Duc Ninh Nguyen i stedet få en særlig type ernæring med mindre parenteral sukker for at mindske risikoen for sepsis.

”Infektioner hos præmature nyfødte kan behandles med bredspektret antibiotika, og børnene kan komme sig. Men hvis de stadig får overflødig parenteral glukose, kan det føre til endnu mere livstruende tilstande. Vi håber derfor, at vi med studiet kan forebygge, at infektioner udvikler sig til sepsis,” siger Duc Ninh Nguyen.

Ikke langt fra forskning til hospitalsstue

I dag er der ikke specifikke retningslinjer for den parenterale ernæring, man giver til for tidligt fødte, hvor der er mistanke om en infektion, men det skal der måske laves om på.

”Vi har et godt samarbejde med Rigshospitalets neonatalafdeling. De mener også, at den nuværende praksis kan forbedres. På baggrund af studiet har vi planer om at starte et sikkerhedsstudie på Rigshospitalet. Det kan gøre os klogere på, om vi kan fortsætte med de lavere niveauer af parenteral glukose, uden der kommer uønskede virkninger,” siger Duc Ninh Nguyen.

Det betyder også, at der ikke går lang tid, før de nye resultater kan lande hos landets afdelinger for de for tidligt fødte.

”Studiet har klinisk relevans, og det kan føre til en øjeblikkelig ændring i praksis. Som med alle andre dyreforsøg, skal det testes i mennesker, før vi virkelig ved, om det hjælper patienter, og det kan godt tage nogle år,” siger Duc Ninh Nguyen. 

Studiet er publiceret i JCI Insight, og det fulde studie kan læses her.

Sådan har forskerne gjort 

Forskerne har i studiet undersøgt for tidligt fødte grise, som har en infektion. Infektionen er med en bakterie, man ofte finder hos for tidligt fødte børn, og grisene har fået ernæring direkte i blodet med forskelligt indhold af sukker. På den måde har forskerne kunne undersøge, hvordan de for tidligt fødte grise med en infektion har reageret på ernæringen, og om de begyndte at udvikle sepsis, som er den livstruende reaktion på en infektion.

For at resultaterne fra studiet kan blive implementeret på sygehusene, skal forskningen igennem fase 1, 2 og 3 kliniske studier. Den første fase har forskerne allerede planer om at starte på Rigshospitalet inden for den nærmeste fremtid.

Kontakt 

Lektor Duc Ninh Nguyen
+45 52 76 32 86
dnn@sund.ku.dk

Journalist og pressekonsulent Sascha Kael Rasmussen
+45 93 56 51 68
sascha.kael.rasmussen@sund.ku.dk             

Emner