23. november 2022

Tre ERC Starting Grants til SUND-forskere

BEVILLINGER

Forskerne Lea Haarup Gregersen, Hernan Eduardo Morales Villegas og Jose Victor Morene Mayar modtager i år et Starting Grant fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Bevillingerne skal gå til at etablere nye forskningsgrupper.

ERC bevillingsmodtagerne
Foto: Lea Haarup Gregersen (ICMM), Hernan Eduardo Morales Villegas (Globe) and Victor Moreno Mayar (Globe).

Hvert år uddeler Det Europæiske Forskningsråd (ERC) de såkaldte Starting Grants til forskere, der har 2-7 års erfaring efter deres færdiggørelsen af deres ph.d. Forskerne modtager 1,5 millioner euro over en periode 5 år til at opbygge en forskningsgruppe omkring en banebrydende forskningsidé.

I alt er 14 Starting Grants blevet bevilliget til forskere på danske universiteter. På listen er otte KU-forskere, hvoraf fem fra SCIENCE og tre fra SUND.

Tillykke til Lea Haarup Gregersen at ICMM, Hernan Eduardo Morales Villegas og Victor Moreno Mayar at Globe Institute. Læs om deres forskningsprojekter nedenfor.

Prorektor på Københavns Universitet David Dreyer Lassen er stolt over den gode høst.

"Et stort tillykke til de otte forskere, der nu får fantastiske rammer til at udfolde deres ideer og talent. Det Europæiske Forskningsråds bevillinger af en af de klareste markører for europæiske universiteters forskningshøjde. At vi kan trække så mange, siger noget om det faglige niveau i vores miljøer."

KU har igennem årene været et af de universiteter, som har haft mest succes med at skaffe finansiering fra EU's store rammeprogrammer. De otte Starting Grants kommer blot en måned efter, at forskere fra KU fik del i to af det Europæiske Forskningsråds Synergy Grants – bevillinger som finansierer forskningssamarbejder på tværs af institutioner og fagligheder for at adressere komplekse forskningsmæssige problemstillinger.

De tre SUND-projekter

Lektor Lea Haarup Gregersen (ICMM)

“Først og fremmest er det en enorm anerkendelse og fantastisk chance, som giver min forskergruppe og mig mulighed for at fokusere på det her ambitiøse projekt de næste fem år.”

Om forskningsprojektet siger hun:

“Vi studerer de molekylære mekanismer i cellerne, som er ansvarlige for at afkode den information, der findes i generne. Forskning har vist, at afkodningsprocessen hurtigt kan sættes på pause og genstartes igen som reaktion på medicin, og det medfører en form for stress kaldet oxidativ stress. Men vi ved endnu ikke, hvordan eller hvorfor det sker. Dette projekt har til formål at kortlægge de molekylære mekanismer bag processen, de faktorer, der er involveret, samt hvad der sker, når processen ikke fungerer optimalt. Det kan være relevant i forbindelse med sygdomme, der er forbundet med oxidativ stress, eksempelvis neurologiske sygdomme og kræft.”

Postdoc Hernan Eduardo Morales Villegas (Globe Insitute)

“Bevillingen giver mig mulighed for at udvikle et projekt, der er forbundet med både stor risiko og stort potentiale, samt at tage et vigtigt skridt mod en forskningskarriere, som vil gavne videnskaben såvel som samfundet generelt.”

Hernan Eduardo Morales Villegas forklarer, at hans projekt handler om ’genetisk erosion’ blandt vilde arter:

”En af de største udfordringer, vi står over for i dag, er at gøre noget ved det globale tab af biodiversitet. ERODE-projektet har til formål at afklare, hvorfor den genetiske diversitet, der er afgørende for vilde arters langsigtede overlevelse og tilpasningsevne, går tabt. Det er det, vi kalder for ’genetisk erosion’. ERODE har til formål at opbygge et af verdens største datasæt over truede dyrearters genetiske ’fitness’, så at sige. Det vil vi kombinere med effektive computermodeller med henblik på at udvikle nogle redskaber, der kan hjælpe os med at styrke verdens biodiversitet.”

Postdoc Victor Moreno Mayar (Globe Institute)

“ERC Starting Grant er en fantastisk mulighed for uafhængigt at forfølge mine forskningsinteresser og opbygge et forskningsteam på det fundament. Jeg håber, det bliver startskuddet til en karriere som uafhængig forsker ved Københavns Universitet.”

Victor Moreno Mayars projekt har til formål at studere den oprindelige amerikanske befolknings historiske udvikling:

”Vi vil bruge DNA bevaret i tyggede plantefibre – fortidsskrå – til at studere den oprindelige amerikanske befolknings historiske udvikling. Interessant nok indeholder disse skrå også DNA fra planter og kød fra kosten hos den tyggende såvel som mundbakterier og patogener. Projektet vil således bidrage med viden om, hvordan befolkningens genetiske historie, kultur og sundhedstilstand påvirkede hinanden over tid.”

 

Kontakt

Journalist Søren Thiesen
+45 28 75 29 34
s.thiesen@sund.ku.dk

Emner