14. december 2022

Topforskere fra SUND og Oxford får 180 millioner til forskning i overvægt

Bevilling

På verdensplan er der flere og flere personer, der lider af overvægt. Nu får gruppe af topforskere 180 millioner kroner til at udvikle ny behandling.

over
Forskere vil ved hjælp af stor bevilling udvikle nye behandlinger til mennesker, der er overvægtige. Foto: Canva.

I dag er det cirka en tredjedel af verdens befolkning, der er overvægtige, og det tal er stigende. Overvægt har store konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Det leder nemlig til øget risiko for hjerte-kar-sygdomme, diabetes og kræft.

Hvordan man kan løse det samfundsproblem, får en gruppe af topforskere fra Københavns Universitet, Oxford University, Syddansk Universitet, samt udvalgte danske kommuner nu mulighed for at forske i.

Forskerne har nemlig modtaget 180 millioner kroner til forskningsprojektet Lighthouse Consortium on Obesity Management (LightCOM) fra Novo Nordisk Fonden. Projektets fokus er at udvikle, implementere og evaluere nye behandlingsprogrammer målrettet personer med svær overvægt.

”For Center for Almen Medicin og hele Institut for Folkesundhedsvidenskab - og mig - er det en kæmpe glæde, men også forløsning, at det nu er kommet i hus,” siger centerleder og professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab Frans Boch Waldorff og tilføjer:

”Projektet er så vigtigt fordi det tager udgangspunkt i patienten og ikke mindst den daglige situation som borger og almen medicinske læge - altså familielægen - står i. Samtidig ser vi på forskellige måder at håndtere patienter med overvægt. Kun på den måde finder man løsninger, som rammer ønsker fra borger, og samtidig undersøgt om disse løsninger faktisk virker.”

Intensivt vægttab og vægtneutralt program

I LightCOM-projektet skal to selvstændige programmer udvikles og afprøves: Et intensivt vægttabsprogram og et vægtneutralt program.

Det intensive vægttabsprogram har til formål at medvirke til et stort og vedvarende vægttab og en forbedring af den fysiske og mentale sundhed. Programmet bliver afprøvet i randomiserede, kontrollerede kliniske studier (lodtrækningsforsøg) i såvel Danmark som Storbritannien. Det vægtneutrale program har ikke vægttab som omdrejningspunkt, men fokuserer i stedet på at forbedre livskvaliteten ved blandt andet at arbejde med kropsaccept, spisemønstre og fysisk aktivitet. Programmet kommer til at foregå som pilotstudie i Danmark. 

Begge programmer vil gøre brug af digitale løsninger og innovativ sundhedsteknologi, og sideløbende med forskningen bliver der i projektet foretaget sundhedsøkonomiske analyser, der undersøger omkostningseffektiviteten ved begge programmer. Derudover undersøger projektet, hvordan en eventuel implementering af programmerne i såvel det danske som det britiske sundhedsvæsen kan foregå bedst muligt.

”Knyttet til vores bevilling er også at undersøge muligheder ved en kommunalt forankret HUB løsning til at levere de forskellige programmer samt et omfattende procesevaluering, der går på tværs af hele det overordnede LigthCOM projekt,” siger Frans Boch Waldorff.

 

Kontakt

Centerleder og professor Frans Boch Waldorff
fgl584@sund.ku.dk
+45 35 32 71 29

Journalist og pressekonsulent Liva Polack
liva.polack@sund.ku.dk
+45 23 68 03 89

 

Emner