16. januar 2023

Fire forskere fra ILF modtager 114 millioner til hjerneforskning

BEVILLING

Fire ambitiøse forskningsprojekter vil give nye indsigter i den menneskelige hjerne og forhåbentlig bane vejen for nye behandlinger af sygdomme som Parkinsons sygdom, skizofreni, misbrug og mange andre lidelser i centralnervesystemet og hjernen. Projekter støttes af bevillinger fra Lundbeckfonden.

Professerne
Øverst tv: Professor Kristian Strømgaard, nederst tv: Professor Anders A. Jensen, øverst th: Professor Stephan Pless, nederst th: Professor David Gloriam.

Institut for Lægemiddelvidenskab og Farmakologi på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) modtager fire bevillinger på i alt 114 mio. kroner. Bevillingerne kommer fra Lundbeckfondens Collaborative Projects program, der støtter internationale samarbejder.

Programmet er sat i verden for at styrke de neurovidenskabelige forskningsmiljøer i Danmark ved at understøtte forskningssamarbejder på tværs af videnskabelige grupper både indenlands og internationalt.

Fondens videnskabelige direktør, Lars Torup, siger i en pressemeddelelse, at Lundbeckfonden med Collaborative Project-bevillingerne ønsker at fremme synergi mellem forskellige forskergrupper og forskerprofiler med forskellig specialviden, kompetencer og data for at finde svar og løsninger på komplekse neurovidenskabelige spørgsmål.

Vidner om stærkt neurovidenskabeligt miljø

SUNDs prodekan for forskning Hans Bräuner ønsker tillykke til de fire professorer Kristian Strømgaard, David Gloriam, Stephan Pless, og Anders A. Jensen.

”Som prodekan for forskning er jeg meget imponeret over at Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi har fået tildelt fire LF Collaborative Projects bevillinger. Det vidner om et særdeles stærkt neurovidenskabeligt miljø på instituttet og en stærk kultur for samarbejde som er en forudsætning for netop denne type af bevillinger,” siger Hans Bräuner.

Rasmus Prætorius Clausen, konstitueret institutleder på Institut for Lægemiddelvidenskab og Farmakologi, peger på, at projekterne ikke bare kommer til at skabe vigtig viden om de molekylære mekanismer i hjernens funktion, men også nye veje til behandling af CNS-sygdomme i fremtiden.

”Vi er meget taknemmelige over for Lundbeckfonden for at tildele bevillingerne til Professor Kristian Strømgaard, Professor David Gloriam, Professor Stephan Pless og Professor Anders A. Jensen til at gennemføre deres fire ambitiøse projekter i løbet af de næste fem år. Projekterne er meget aktuelle og understreger mangfoldigheden og den høje kvalitet af vores forskningsmiljø. Tildelingen af de fire bevillinger viser også den stærke neurovidenskabelige ekspertise på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, og vidner om hvor attraktivt vores forskningsmiljø er, da hvert af de fire forskningsprojekter gennemføres i samarbejde med eksperter fra udlandet som er førende på verdensplan,” siger Rasmus Prætorius Clausen.

”Bevillingerne vil også understøtte uddannelsen af den næste generation af forskere og dermed understøtte vores instituts mission inden for forskning og uddannelse,” siger Rasmus Prætorius Clausen.

Projekterne og deres ledere og samarbejdspartnere er:

  • Professor David Gloriam, “Data-driven drug design tools to target therapeutic over adverse effects” i samarbejde med Amy H. Newman, Scientific Director, NIH, professor Bryan L. Roth, University of Carolina and professor Ulrik Gether, HoD, Københavns Universitet.

  • Professor Kristian Strømgaard, “Regulation of biomolecular condensates at the PSD: balancing diseased states of neuronal signaling”, i samarbejde med professor Mingjie Zhang, Southern University of Science and Technology (SUSTech).

  • Professor Stephan Pless, “The role of an evolutionarily conserved sodium leak current in brain development and disease”, i samarbejde med professor Mei Zhen, University of Toronto.

  • Professor Anders A. Jensen, “From psychedelics to novel therapeutics: Positive allosteric modulators of the BDNF receptor TrkB” i samarbejde med professor Eero Castrén, professor Ilpo Vattulainen and research director Sari Lauri fra University of Helsinki, professor Gitte Moos Knudsen fra Neurobiology Research Unit, Rigshospitalet, professor Jesper L. Kristensen and research consultant Kasper Harpsøe, Københavns Universitet.

Emner