5. januar 2023

Otte SUND-forskere får bevilget risikovillige projekter

BEVILLING

Nytænkende forskere fra danske universiteter og hospitaler modtager for fjerde år i træk Lundbeckfondens Experiment-bevilling. Blandt dem er otte SUND-forskere, der i alt modtager 16 mio. kr. til at gennemføre deres risikovillige projekter.

Faldskærmsudspring
Foto: Canva.

Hvert år bevilliger Lundbeckfonden op til to millioner kroner til særligt vovede projekter i LF Experiment-bevillingen. Projekterne har et innovativt udgangspunkt, kort lunte og hurtig affyring. Nogle vil ende som fusere, men alle har potentialet til at bryde med traditionelle forståelser inden for videnskaben.

Alle projekter bevæger sig inden for neurovidenskab eller beslægtede forskningsområder, der kan berige hjerneforskningen. Fælles for projekterne er, at de har potentiale til at skabe banebrydende ny viden, også selvom målet kan ændre sig undervejs.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) på Københavns Universitet modtager i alt otte forskere Experiment-bevillingen, der uden tvivl byder på en svær opgave, der kan vise sig at give pote på karrierefronten

I gennemsnit ligger den enkelte bevilling tæt på 2.000.000 kr. Beløbet udbetales over to år, og giver modtageren mulighed for at fordybe sig i den hypotese, forskeren ønsker at undersøge nærmere.

Læs om de otte SUND-projekter herunder:

Lektor Professor Andrew Williams – 1.997.480 kroner

Titel: Tuft cells – overlooked players in the gut-brain axis? 

Dette projekt undersøger tarm-hjerne-signalering, der kan forekomme under kroniske inflammatoriske lidelser som fedme, hvilket tyder på, at det kan korrigeres ved tilstedeværelsen af parasitter i tarmfloraen, der aktiverer dette kredsløb. På den måde kan neuroinflammation forårsaget af tarmproblemer faktisk lindres ved parasitisk orminfektion. In vitro-metoder, herunder en kultur af organoider og enteriske neuroner, vil blive brugt til at undersøge dette samspil samt teste det terapeutiske potentiale for aktivering af såkaldte tuftceller i musemodeller af fedmeinduceret neuroinflammation.

Lektor Birgitte Rahbek Kornum –1.991.325 kroner

Titel: A novel hypothesis for narcolepsy type 1 pathogenesis.

Narkolepsi type 1 er en søvnforstyrrelse, der antages at være drevet af en autoimmun nedbrydning af de søvnregulerende hypokretin / orexin (HCRT) neuroner i den del af hjernen, der hedder lateral hypothalamus. Dette projekt undersøger hypotesen om, at lokale processer i hypothalamus gør hjernen modtagelig for, og tillader, det autoimmune angreb at ske. Da H1N1-influenza og andre øvre luftvejsinfektioner øger risikoen for at udvikle narkolepsi type 1, er antagelsen, at hypothalamus respons på en infektion igangsætter processer i hjernen, der får HCRT-neuronerne til at blive mere sårbare.

Postdoc Francesco Bavo – 2.000.000 kroner

Titel: Novel modalities for modulation of glycinergic signaling in the brain

Målet med dette tværfaglige projekt er udvikling af små molekyler, som selektivt kan fremkalde nedbrydning af neurotransmitteren GlyT1 i levende organismer som dyr og mennesker (in vivo) og udenfor (in vivo). I forlængelse heraf vil projektet undersøge delvis udtømning af GlyT1 gennem genetisk manipulation som en ny metode til behandling af fx skizofreni, epilepsi og slagtilfælde.

Lektor Jens Christian Rekling – 1.999.632 kroner

Titel: Model of the first relay station in the gut-brain communication

Tarmen taler med hjernen som intet andet organ og informerer centralnervesystemet om status på fødeindtagelsen. Det har været vanskeligt at studere denne kommunikation, da de involverede systemer er vidt adskilte og vanskelige at få adgang til eksperimentelt. Projektet har til formål at give en bedre forståelse af, hvordan signalsystemer, der er involveret i mæthed og sult, transmitterer sensorisk information fra tarmen. Modellen kan bruges i lægemiddelopdagelsesprojekter, der er målrettet mod tarm-hjerne-signalsystemer involveret i metabolisk sygdom, som fedme.

Postdoc Joakim A. Bastrup – DKK 1.999.999 kroner

Titel: Mapping protein changes involved in cerebrovascular dysfunction that leads to Alzheimer's disease

Dette projekt vil bygge en rottemodel af sporadisk Alzheimers sygdom (AD), der omfatter nøglefunktioner i de underliggende sygdomsmekanismer. Det skal føre til det første referencekort af sin art, der forbinder cerebrovaskulær dysfunktion og AD, og bane vejen for at opdage nye biomarkører og behandlingsmål.

Adjunkt Rita Monteiro – 1.999.131 kroner

What are neural enhancers made of? A novel approach to characterise enhancer-specific proteomes

Enhancers are DNA sequences that regulate gene expression and can do so from great genomic distances. More than 40 years since their discovery, the means by which they select specific genes and regulate their transcription remains unknown. In this proposal, Rita Monteiro seeks to address the question of their activity by providing a complete picture of the proteins that bind specific enhancers. Thus, hoping to unravel new features of general transcriptional regulation by enhancers while providing important insight into the role of these sequences in neural development and disease.

Lektor Professor Tune H. Pers –1.943.144 kroner

Titel: Massively parallel petection of neuronal activity

Formålet med dette projekt er at udvikle et værktøj, SNAP (Single Neuron Activity Predictor), der muliggør massiv parallel måling af neuroner, der udviser ændringer i deres aktivitetsniveauer ved stimulering. Ideen er at udnytte det faktum, at neuroner reagerer på stimulering med ændringer i deres genbrug. Ved at kombinere kemogenetiske værktøjer med yderst effektive teknikker til måling af genudtryk og kromatin på enkeltcelleniveau og deep learning skal det føre til et beregningsværktøj til måling af neuronaktivitet med hidtil uset skalerbarhed.

Adjunkt Walden Bjørn-Yoshimoto – 1.998.355 kroner

Titel: Elucidating the cone snail toxinome

Dette projekt skal kortlægge samspillet mellem nye peptidsekvenser og G-proteinkoblede receptorer (GPCR'er) på nye måder. Peptidsekvenserne kommer fra sneglegift, der er en rig kilde til bioaktive peptider og uundværlig i neurovidenskabelig forskning såvel som kliniske anvendelser. Disse interaktioner skal kortlægges i stor skala i hele den kemiske mangfoldighed af toksiner fra keglesnegle, hvilket giver unikke værktøjer til brug for videnskaben.

Emner