25. april 2023

CBMR modtager ny bevilling på fem år fra Novo Nordisk Fonden

Bevilling

Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet får en bevilling på op til 1 milliard kroner fra Novo Nordisk Fonden til at støtte forskning, der giver innovative tilgange til diagnosticering, forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme.

forskning

Forekomsten af kardiometaboliske sygdomme som diabetes, svær overvægt og hjerte-kar-sygdomme er i stigning på globalt plan.

Antallet af mennesker, der lever med diabetes, er firedoblet i løbet af de sidste fyrre år, mens antallet af personer, som har svær overvægt, er tredoblet i samme periode. I dag lever mere end en milliard mennesker samlet set med kardiometaboliske sygdomme.

Mere effektive tilgange til diagnosticering, forebyggelse og behandling af disse sygdomme er nødvendige for at imødegå denne voksende folkesundhedskrise.

For at bakke op om dette arbejde fortsætter Novo Nordisk Fonden sin støtte til Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research (CBMR) ved Københavns Universitet med en ny bevilling på op til 1 mia. kr.

Bevillingen glæder dekan Bente Merete Stallknecht på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

"Vi er begejstrede for den kommende udvidelse af centret og ser frem mod endnu mere banebrydende forskning inden for grundlæggende metabolismeforskning – til gavn for patienter over hele kloden," siger Bente Merete Stallknecht, dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Hun fremhæver desuden CBMR’s rolle som katalysator for talentudvikling:

"Centret er hjemsted for forskere i verdensklasse og udgør en platform for den næste generation af talentfulde forskere på vores universitet – hvilket er væsentligt for den fremtidige metaboliske forskning i Danmark."

Væk fra ’one size fits all’-behandlinger

I løbet af de kommende år vil centret fortsætte og udvikle sin grundlæggende forskning i de biologiske mekanismer, der har indvirkning på kardiometaboliske sygdomme. Centret har en tværfaglig og samarbejdende forskningskultur, hvor forskerne slår sig sammen om at tage fat på flere udfordrende spørgsmål.

Et centralt forskningsmål er at gruppere patienter med kardiometaboliske sygdomme i undertyper og identificere deres særskilte genetiske og molekylære markører, siger professor og centrets direktør Juleen R. Zierath.

”Vi ved nu, at kardiometaboliske sygdomme har mange forskellige patientgrupper. Det betyder, at der ikke er nogen 'gennemsnitlig' patient og ingen 'one-size-fits-all'-behandling. Vi har dog stadig meget at lære om forskellene mellem patientundergrupper, og hvordan de påvirkes af faktorer som genetik, livsstil og miljø,” siger Juleen R. Zierath.

Som en integreret del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet er centrets betydning ikke begrænset til de videnskabelige opdagelser. Centret vil, som det hidtil har gjort, bidrage til at uddanne bachelor- og kandidatstuderende såvel som ph.d.-studerende. Det er et bidrag, som kan mærkes såvel i centret som uden for, hvad enten det er i industrien, den akademiske verden eller andre steder.

Investeringer i translation

Centret vil også øge sine investeringer i innovation for at fremme translationen af de videnskabelige opdagelser, så de kan bruges til transformative behandlinger og terapier og dermed støtte udviklingen af præcisionssundhed globalt.

Siden 2018 har centrets forskere indsendt 10 patenter og startet 5 spin-out-virksomheder baseret på opdagelser foretaget på CBMR.

”Med denne bevilling gør Novo Nordisk Fonden centret i stand til at opnå en endnu dybere forståelse af de underliggende årsager til kardiometaboliske sygdomme. Det er nødvendigt for, at vi kan udvikle bedre forebyggelses- og behandlingsmuligheder. I sidste ende håber vi, at denne viden vil føre til udvikling af løsninger, der er skræddersyet til den enkelte – en tilgang, vi også kalder præcisionssundhed,” siger professor Mads Krogsgaard Thomsen, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden, som har støttet centret siden etableringen i 2010.

Centret har også et tæt samarbejde med en række partnere i det regionale forskningsøkosystem i Storkøbenhavn. De omfatter kliniske partnere som Rigshospitalet og Gentofte Hospital samt pharma- og biotekindustrien i den dansk-svenske life science-klynge Medicon Valley.

I løbet af de kommende år vil centret yderligere styrke sine forskningsalliancer med internationale akademiske partnere, herunder Novo Nordisk Foundation Center for Genomic Mechanisms of Disease ved Broad Institute i Boston, USA. Disse alliancer vil understøtte centrets arbejde med at omsætte genetiske opdagelser i mennesket til kardiometaboliske sygdomsmekanismer og give centret viden, ekspertise og rammer til at lancere en præcisionssundhedskohorte.

Kontakt

CBMR:

Peter Andrew Stanners
Strategic Communications Officer, CBMR
+45 42 72 15 42
peter.stanners@sund.ku.dk

Novo Nordisk Foundation:

Sabina Askholm Larsen
Senior Communications Partner, Novo Nordisk Foundation
+45 23 67 32 26
sla@novo.dk 

Emner