20. september 2023

Kæmpe studie finder 694 nye potentielt skadelige kombinationer af medicin

Medicin

Data fra mere end en million danske patienter afslører nye kombinationer af medicin, der er forbundet med højere dødelighed, genindlæggelse eller længere hospitalsophold.

medicin
I en ny undersøgelse identificerer professor fra Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research Søren Brunak og hans kolleger 4.000 kombinationer af medicin, der er forbundet med hyppigere dosisjusteringer, når de ordineres sammen. Foto: Canva.

Det fremtidige ældreboom vil betyde, at der kommer flere patienter med multisygdomme – altså to eller flere sygdomme. Det betyder, at flere patienter skal have flere slags medicin på én gang. Det fænomen er kendt som polyfarmaci.

Polyfarmaci er forbundet med større sundhedsrisiko, da der blandt andet kan være bivirkninger forbundet med at kombinere medicin. Indtil nu har forskning i polyfarmaci typisk fokuseret på antallet og typen af lægemidler.

Dog påvirker doseringen af hvert lægemiddel også patienternes sundhed.

I en ny undersøgelse identificerer professor fra Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research Søren Brunak og hans kolleger 4.000 kombinationer af medicin, der er forbundet med hyppigere dosisjusteringer, når de ordineres sammen.

"Disse par var også forbundet med højere niveauer af hospitals-genindlæggelse, dødelighed og længere hospitalsophold, og 308 var forbundet med forværret nyrefunktion," siger Søren Brunak og tilføjer:

"Jeg vil gerne understrege, at denne undersøgelse ikke beviser nogen årsag-virkning sammenhæng, men det tyder på, at nogle af disse kombinationer af medicin kan involvere tidligere uopdagede interaktioner,” siger Søren Brunak.

Analyse af data fra mere end en million patienter

For at undersøge polyfarmaci i sammenhæng med lægemiddeldosering har Søren Brunak og kolleger analyseret data fra mere end en million patienter indlagt på danske sygehuse fra 2008 til 2016.

De brugte en statistisk tilgang kendt som Bayesiansk inferens til at identificere kombinationer af medicin forbundet med hyppigere justeringer af doseringen af lægemidlerne.

"Ud af 77.249 samlede lægemiddelparringer, der oprindeligt blev testet, var 3.993 forbundet med hyppigere dosisjusteringer, når de blev givet sammen," siger Cristina Leal, førsteforfatter på studiet.

Tidligere forskning har allerede knyttet mange af de kombinationer af medicin, der er forbundet med dosisjusteringer, til potentielt skadelige kombinationer. Men forskerne fandt frem til 694 nye potentielt skadelige kombinationer af medicin.

"Næste skridt bliver at karakterisere specifikke uønskede hændelser i patientjournalerne og give den information tilbage til klinikere og Lægemiddelstyrelsen, når det er relevant," siger Cristina Leal.

Søren Brunak peger på, at undersøgelsen er et eksempel på, hvordan man kan forske med danske sundhedsdata på grund af deres høje kvalitet og tilgængelighed.

"Desuden kan vi opbevare dataene i meget sikre supercomputere, der gør det muligt at afslutte storskalaanalyser inden for rimelig tid," siger han.

Du kan læse hele "Dosage tweaks may hint at undiscovered interactions between medications" i PLOS Digital Health.

Kontakt

Professor Søren Brunak
soren.brunak@cpr.ku.dk
+4520672477

Journalist og pressekonsulent Liva Polack
liva.polack@sund.ku.dk 
+4535325464

Emner