18. oktober 2023

Ekstra boost til samarbejde mellem forskere og læger i Danmark

Bevilling

Postdoc-programmet BRIDGE er gennem en bevilling på 137 millioner kroner blevet forlænget med yderligere syv år.

praksis
Programmet blev etableret 2019 med en vision om at gøre processen fra ny biomedicinsk viden til praktiske interventioner lettere og hurtigere. Foto: Canva.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udvikler vi hvert år et væld af ny biomedicinsk viden, der kan blive til behandlinger eller andet, der kan forbedre menneskers liv.  

Derfor er det meget glædeligt, at postdoc-programmet BRIDGE nu kan fortsætte med en ny bevilling på 137 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden. Programmet er nemlig sat i verden for at bygge bro mellem grundforskning, medicinsk praksis og industriel anvendelse.

Programmets sigte er at styrke BRIDGE-stipendiaternes innovative og translationelle tankegang, så de bliver klædt på til at lede translationel forskning på det højeste niveau i samarbejde med den akademiske verden, forskningshospitaler og life science-industrien.

Som Danmarks eneste postdocprogram med fokus på den translationelle forskning, spiller BRIDGE en afgørende rolle i at sikre, at forskningsgennembrud når fra laboratoriet til patienten og derved forbedrer behandlingsmuligheder og livskvalitet. 

Ambitiøst akademisk pensum

Siden programmet startede i 2019, er der i BRIDGE I og BRIDGE II rekrutteret 66 stipendiater, og efter en evalueringsproces forlænges programmet nu endnu engang. I kraft af bevillingen på op til 137 millioner kroner over syv år til BRIDGE III opretter Københavns Universitet yderligere fire stipendiathold, og således vil der i 2030 i alt være 120 færdiguddannede stipendiater og mere end 340 mentorer. 

Som i BRIDGE I og BRIDGE II fortsætter BRIDGE III med at tilbyde et ambitiøst akademisk pensum ligesom mentorerne fortsat spiller en afgørende rolle. Af nye tiltag i BRIDGE III kan nævnes aktiviteter inden for områder som kunstig intelligens og regenerativ medicin.    

Programmet åbner for ansøgninger i efteråret 2023. Ansøgningsfristen er den 28. februar 2024. Få mere information på Københavns Universitets webside. 

Kontakt

Karoline Hovde
+4535334192
karoline.hovde@sund.ku.dk

Emner