16. november 2023

24 millioner kroner til hjerneforskning på SUND

Bevilling

'Ascending Investigators'-bevillingerne fra Lundbeckfonden tildeles forskere fra hele landet, herunder fem fra SUND.

foto
Fem forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) har modtaget Ascending Investigators-bevillinger fra Lundbeck Fonden.

Fem forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) har modtaget Ascending Investigators-bevillinger fra Lundbeckfonden. Midlerne vil blive anvendt til forskning inden for kognition, Alzheimer's sygdom samt kvinder og andre neurodegenerative sygdomme.

Ascending Investigators-bevillingerne henvender sig til forskere midtvejs i deres karriere, typisk lektorer eller professorer, som ønsker at udvikle deres forsknings relateret til neurovidenskab eller er i gang med at opbygge en mindre forskningsgruppe.

Den samlede bevilling for 2023 er på 67,6 millioner kroner, hvoraf mere end 24 millioner kroner tilfalder forskere ved SUND. Individuelle bevillinger spænder fra 4 til 6 millioner kroner, udbetalt over fire år. Projekterne falder alle inden for området neurovidenskab, neurologi eller psykiatri.

Stort tillykke til: 

 

Fra Institut for Biomedicin har Lektor Julien Ochala modtaget 4.957.795 DKK.

Hvert år bliver mere end 20.000 patienter indlagt på intensivafdelinger i Danmark. Mange af dem udvikler muskelsvind og svaghed i musklerne, som varer i måneder efter udskrivning fra hospitalet. Den tilstand kaldes kritisk sygdomsmyopati. I dette projekt har lektor Julien Ochala til formål at afdække de underliggende mekanismer ved at fokusere på den mest udbredte muskelprotein, myosin.

 

Fra Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research har Lektor Nicholas Taylor modtaget 4.998.088 DKK.

Naturen har udviklet nogle små, sprøjte-lignende molekyler, som bakterier bruger til at injicere toksiner i bakterie- eller eukaryote celler. For nylig er disse systemer også blevet brugt til at injicere modificerede 'payloads' i celler, selv i musehjerner. Med sin forskning håber han at opnå en bedre forståelse af de systemer, hvilket er nødvendigt for fremtidige anvendelser, såsom behandling af hjernesygdomme.

 

 

Fra Institut for Neurovidenskab har Lektor Claire Francesca Meehan modtaget 5.056.716 DKK.

Lektor Claire Francesca Meehan vil undersøge, hvordan patologi relateret til et specifikt protein kaldet TDP-43 kan føre til en række tilsyneladende meget forskellige neurodegenerative lidelser, herunder Amyotrofisk Lateralsclerose og Frontotemporal Demens. Projektet vil udforske, hvad der udløser patologien, og hvordan den spreder sig fra en region til en anden.

Denne information kan anvendes til at hjælpe med at forhindre sygdomsudbrud og bremse sygdomsprogressionen hos personer med høj risiko for disse lidelser.

 

 

Fra Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab har Professor Karla Kristine Freude modtaget 5.876.376 DKK.

Professor Kristine Freudes projekt vil undersøge, hvorfor kvinder har dobbelt så stor risiko for at udvikle Alzheimers sygdom ved at vurdere, hvordan kønsspecifikke ændringer i genekspression fører til ændringer i aktiviteten af hjerneimmunceller (mikroglia). Mikroglia er direkte involveret i overlevelsen og funktionaliteten af neuroner, som gradvist går tabt ved Alzheimers sygdom.

Epigenetiske og funktionelle studier i mikroglia, der stammer fra patient- og kontrolinducerede pluripotente stamceller, vil afsløre, hvilke biologiske veje der adskiller sig i kvindelige mikroglia i forhold til mandlige mikroglia. Det forventes, at resultaterne fra dette projekt vil bidrage til kliniske beslutninger om implementering af immunmodulerende behandlinger på en personlig og kønsspecifik måde.

 

 

Fra Institut for Folkesundhed har Professor Trine Flensborg-Madsen modtaget 4.005.867 DKK.

Professor Trine Flensborg-Madsens projekt, baseret på en kohorte bestående af 1,1 millioner danske børn, har til formål at generere ny viden om de kognitive konsekvenser af luftforurening og trafikstøj.

Hun vil undersøge, om luftforurening og trafikstøj i barndommen påvirker skolepræstationer og intelligens. Dette inkluderer, om der er perioder, hvor børn er mere modtagelige over for potentielle virkninger, og om der er særligt sårbare grupper.

 

Emner