8. november 2023

Nyt KU-forskningsprojekt går målrettet efter at udvikle sig til en virksomhed

SPINOUT

Et nyt forskningsprojekt på Københavns Universitet med titlen Neurophase har modtaget en stor forskningsbevilling fra BioInnovation Institute. Projektet håber at udvikle sig til en spinout-virksomhed på sigt. I spidsen står professor Kristian Strømgaard fra Københavns Universitet, hvis laboratorie har fokus på anvendelse af peptid- og proteindesign i behandlingsøjemed.

Kristan Strømgaard
Foto: BII.

Professor Kristian Strømgaard fra Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi skal lede det nye projekt, Neurophase, der fokuserer på signalproteiner i hjernen, som spiller en rolle i forskellige hjerneforstyrrelser og -sygdomme.

Neurophase har netop modtaget en bevilling fra BioInnovation Institute (BII) på op til en million euro om året i en periode på op til tre år. Derudover har BII forpligtet sig til at støtte projektet med rådgivning inden for forretningsudvikling og intellektuel ejendomsret, adgang til et netværk af investorer samt vådlaboratorium og kontorer, der skal understøtte samspillet mellem deltagerne og sikre projektets fremdrift.

Bevillingen hører under BII’s Bio Studio-program, hvis formål er at medvirke til at udvikle og etablere et førende life science-selskab i Europa. Foruden BII-bevillingen har Kristian Strømgaard også modtaget en bevilling på 20 millioner kroner fra Lundbeckfonden til at udforske og styrke projektets grundvidenskabelige fundament.

”Vores mål er at klarlægge, hvorvidt biomolekylære kondensater opstået gennem væske-væske-separation kan føre til nye metoder til behandling af hjernesygdomme. Det, at projektet nu er en del af BII’s Bio Studio-program, gør det muligt for os at fokusere på at udvikle Neurophase til et selskab fra dag ét, hvilket er en stor fordel for os, og noget, vi ser frem til,” siger Kristian Strømgaard og tilføjer:

”Vores arbejde i Neurophase er uhyre aktuelt. Forskere, biotech virksomheder og lægemiddelindustrien har i de seneste år virkelig fået øjnene op for biomolekylære kondensater. Her er det imidlertid afgørende, at vi får kortlagt sammenhæng mellem funktionen af kondensater og sygdomme, før de kan anvendes i behandling.”

Som noget særligt for Bio Studio-programmet vil intellektuel ejendom opstået som følge af projektet tilfalde Københavns Universitet. 

Stor erfaring med iværksætteri

Kristian Strømgaards laboratorium på Københavns Universitet har fokus på anvendelse af peptid- og proteindesign i behandlingsøjemed, og gruppen har tidligere erfaring med at udvikle peptidbaserede lægemidler. I 2012 grundlagde Kristian Strømgaard spinoutselskabet Avilex Pharma, hvis hovedstof, AVLX-144, for nylig blev succesfuldt testet i såkaldte fase 1-forsøg.

BII er glad for at kunne byde så stor en kapacitet velkommen til Bio Studio:

”Gruppens ekspertise inden for peptidbaseret lægemiddeludvikling vil yderligere styrke BII’s position som en førende aktør inden for udvikling af peptider i behandlingsøjemed. Neurophase anser biomolekylære kondensater for at være afgørende for at forstå og behandle hjernesygdomme, som ellers ikke er mulige at behandle,” siger Director of Science Strategy hos BII Louise Clemmensen.

Prodekan for forskning og samfundsrelationer på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Trine Winterø glæder sig også over, at Neurophase nu er en del af BII’s Bio Studio-program.

”Det er fantastisk godt nyt, både for Kristian Strømgaard, hans team af kollegaer, BII og for Københavns Universitet. Kristian er en af universitetets mest succesfulde iværksættere. Han har en lang, solid forskningskarriere bag sig samt et stort drive og masser af erfaring inden for iværksætteri. Vi er glade for, at Neurophase nu kan kalde sig en del af BII’s Bio Studio-program,” siger Trine Winterø.

Kontakt

Professor Kristian Strømgaard
kristian.stromgaard@sund.ku.dk
+45 35 33 61 14

Emner