1. november 2023

Nyudnævnt professor skal integrere tarm-immunologi i hud-forskning

bill
Professor William Agace skal lede en gruppe af forskere, der skal undersøge tarmens immunologi. Foto: Max Emil Madsen.

Fra den første november vil Center for Intestinal Immune Regulations (CIIR) ledet af professor William Agace blive en integreret del af LEO Foundation Skin Immunology Research Center (SIC), som har til huse på 12. etage i Mærsktårnet.

Den nye forskningsenhed vil udvide SIC og Institut for Immunologi og Mikrobiologis (ISIM) forskningshorisont og sætte øget fokus på tarmens immunologi.

"I takt med at vi udvider med en tarmimmunolog på SIC, når vi en dybere forståelse af kompleksiteten af ikke kun huden, men også andre barrierer i den menneskelige krop," siger administrerende direktør for SIC, professor Liv Eidsmo.

Udvidelsen vil bane vej for ny viden om de mekanismer, der regulerer immunreaktioner ved kroppens overfladebarrierer.

Hvad ser du frem til på SUND?

”Jeg ser frem til at interagere og samarbejde med mine kollegaer på ISIM. Vi har en fælles interesse for immunologi, og vores forskningsprojekter komplementerer i høj grad hinanden, hvilket vil skabe synergi og bane vej for nye forskningsprojekter.”

Hvad er det første, du skal i gang med på SUND?

”Vores primære mål i CIIR er at udvikle teknikker til analyse af tarmprøver fra såvel raske som syge personer. Vi arbejder ligeledes på at få reetableret vores dyremodeller, hvilket af praktiske årsager er en kompliceret proces. Endelig søger vi at indgå samarbejder med grupper, der forsker i hudens immunologi, med henblik på at undersøge komorbiditet ved betændelsessygdomme i henholdsvis tarmen og huden. Det vil forhåbentlig føre til ny viden om visse sygdomsmekanismer.”

Hvad ønsker du at opnå som forsker på SUND?

”Jeg ønsker at opnå flere forskellige ting. Jeg vil gerne være med til at udvide vores forståelse af, hvordan immunsystemet bidrager til et sundt tarmsystem, og hvordan det kan føre til tarmsygdomme, når immunsystemet ikke fungerer, som det skal. Jeg vil også gerne være med til at uddanne og vejlede unge forskere, og så håber jeg at kunne bidrage positivt til det lokale forskningsmiljø både på ISIM og mere generelt på SUND.”

Kontakt

Journalist og pressekonsulent
liva.polack@sund.ku.dk
+45 35 32 54 64

Emner