23. november 2023

Tre SUND-forskere modtager ERC-bevillinger til banebrydende forskning

Bevilling

Det Europæiske Forskningsråd har givet tre store bevillinger til SUND-forskere, der skal undersøge henholdsvis konsekvenserne af modgang i barndommen, vævsdannelse og nye RNA-modifikationer.

bevilling
Lektor Jakub Sedzinski, professor Naja Hulvej Rod og lektor Troels K. H. Scheel modtager alle ERC Consolidator Grant.

Tre forskere fra SUND har fået Det Europæiske Forskningsråds (ERC) Consolidator Grant.

Det drejer sig om professor Naja Hulvej Rod fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, lektor Jakub Sedzinski fra Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine (reNEW) og lektor Troels K. H. Scheel fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi. 

Consolidator Grant bevillingen har til formål at støtte fremragende forskning og gives til erfarne forskere, som er ved at konsolidere deres karriere og forskerhold.  

Alle modtagere af bevillingen får op til to millioner euro hver over en periode på fem år. 

Professor Naja Hulvej Rod har modtaget bevillingen til projektet “The Multiple LAYERS of Childhood Adversity”, som skal undersøge, hvordan modgang i barndommen påvirker resten af livet. 

Særligt udsatte børn oplever ofte forskellige former for modgang på én gang. Der er tale om forskellige lag af modgang – biologiske, sundhedsmæssige, sociale, bolig- og miljømæssige. Alligevel har forskning i modgang i barndommen næsten udelukkende haft øje for det sociale lag. 

Naja Hulvej Rods forskningsprojekt LAYERS vil samle data og metoder i én samlet datainfrastruktur, der skal gøre det muligt at udføre livscyklusanalyser på tværs af typer af modgang blandt to millioner mennesker fordelt på tre generationer. 

Den indsigt skal derefter omsættes til handling til gavn for folkesundheden. Til det formål vil Naja Hulvej Rods gruppe skabe et såkaldt policy data lab, som bygger på resultaterne af eksisterende initiativer såvel som simulationer. 

Det overordnede formål med LAYERS er at bidrage til at bryde den onde cirkel af modgang ved at identificere de børn og familier, som har størst gavn af målrettet støtte. 

Du kan læse mere om Naja Hulvejs forskning her. 

Lektor Jakub Sedzinski fra Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine (reNEW) går endnu længere tilbage i tiden og undersøger, hvordan livet er opstået. 

Hans projekt, “Morphogenesis Meets Cell Fate: Dissecting how Mechanical Forces Coordinate Development”, undersøger den proces, hvor celler omdannes til komplekst væv og hele organer. 

Processen består af to delprocesser: en proces, der former cellerne, så de antager bestemte former og strukturer (morfogenese), og en, der tildeler cellerne bestemte roller eller identiteter (celleskæbnebestemmelse). Forholdet mellem de to delprocesser er endnu ikke fuldt ud afklaret. 

Jakub Sedzinski vil derfor undersøge en bestemt del af frøembryoer med det formål at klarlægge, hvordan mekaniske kraftpåvirkninger såsom push- og pullfaktorer påvirker vævsdannelse og celleidentitet. 

Målet er at anvende avancerede metoder fra biologien, biofysikken og datavidenskaben til at udarbejde en model, der kan forudsige, hvordan celler vil opføre sig, og hvilke roller de vil påtage sig. 

Den viden kan være afgørende for vores forståelse af vævs- og organdannelse samt inden for regenerativ medicin, medfødte misdannelser og udviklingsforstyrrelser såvel som kræftforskning og -behandling. 

Læs mere om Jakub Sedzinskins forskning her. 

Fra basal vævsdannelse til farlige virusser, der er i stand til at undslippe immunforsvaret. Lektor Troels K. H. Scheel har modtaget en ERC-bevilling til projektet “Non-canonical modification of viral RNA (MOVIRNA)”. 

Hans forskning fokuserer på, hvordan virusser som dem, der fører til sygedomme som COVID-19, interagerer med værtscellen på RNA-niveau. 

Virusser har udviklet avancerede metoder til at beskytte deres RNA. Det gør de blandt andet ved at modificere eller pakke RNA’et ind i en kapsel. 

Forskerne har opdaget en ny og unik type kapsel på hepatitis C-virussets RNA. Den består blandt andet af metabolitten flavin-adenin-dinukleotid (FAD). Det er første gang, man ser en virus – eller et RNA-molekyle – beskytte sig ved hjælp af denne type kapsel. 

Første del af Troels K. H. Scheels projekt vil undersøge, hvilken rolle disse kapsler spiller for hepatitis C-virus, samt hvorvidt de er at finde i andre virusser. Anden del af projektet vil fokusere på den indre modifikation af virussets RNA. Formålet er at kortlægge omfanget heraf og forstå, hvordan modifikationer til at begynde med (kapsler) og inde i virussets RNA bidrager til, at det kan undslippe immunforsvaret. 

Det kan føre til ny indsigt i, hvordan virusser kopierer sig selv og påvirker værtscellerne, samt medvirke til at udpege nye behandlingsmål. 

Læs mere om Troels K. H. Scheels forskning her.

Kontakt 

Professor Naja Hulvej Rod 
nahuro@sund.ku.dk 
Tlf. 35326735 

Lektor Jakub Sedzinski 
jakub.sedzinski@sund.ku.dk 

Lektor Troels Scheel 
tscheel@sund.ku.dk 
Tlf. 25122771 

Emner