26. januar 2024

10 SUND-forskere får bevilget risikovillige projekter

Eksperimenter

Nytænkende forskere fra danske universiteter og hospitaler modtager Lundbeckfondens Experiment-bevilling. Blandt dem er ti SUND-forskere, der i alt modtager 20 mio. kr. til at gennemføre deres risikovillige projekter.

canva
Foto: Canva.

Hvert år bevilliger Lundbeckfonden op til to millioner kroner til særligt vovede projekter i LF Experiment-bevillingen. Projekterne har et innovativt udgangspunkt, kort lunte og hurtig affyring. Nogle vil ende som fusere, men alle har potentialet til at bryde med traditionelle forståelser inden for videnskaben.

Alle projekterne ligger inden for neurovidenskab eller beslægtede forskningsområder, der kan berige hjerneforskningen. De har potentiale til at skabe banebrydende ny viden, selvom målet kan ændre sig undervejs. Forskerne står over for en svær opgave, men de går alle ind i projekterne med et mindset om, at det er nødvendigt at tage risici og gøre en indsats for at opnå succes.

Forskerne, der modtager Lundbeckfondens Experiment 2023 bevillinger, befinder sig forskellige steder i karrieren – fra postdoc- til professor. De får nu chancen for at afprøve, om deres mest vovede projekter holder vand.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) på Københavns Universitet modtager i alt ti forskere Experiment-bevillingen, der byder på en svær opgave, som kan vise sig at give pote på karrierefronten

I gennemsnit ligger den enkelte bevilling tæt på 2,000,000 kroner. Beløbet udbetales over to år, og giver modtageren mulighed for at fordybe sig i den hypotese, forskeren ønsker at undersøge nærmere.

Læs om de ti SUND-projekter herunder:

James William Bryson, BRIC, 2,000,000 kr 

Pairing epitranscriptomic modifications with translational output to model neurogenesis 

Dette projekt sigter mod at udvikle en metode, der gør det muligt for forskere at opbygge en mekanistisk forståelse af, hvordan epitranskriptomik former genekspression og ultimativt cellers skæbne. 

Specifikt er det hensigten at udforske, hvordan mRNA og ribosomalt RNA med forskellige modifikationer sammen vælger for at producere varierende mængder protein i forskellige celletyper. Med denne teknik vil jeg undersøge hvordan en specifik kombination af modifikationer påvirker neurogenese, med langt bredere anvendelser i at afdække påvirkningen af epitranskriptomiske modifikationer i styringen af genekspressionsprogrammer. 

Nigel Kurgan, CBMR, 2,000,000 kr 

Elucidating bone-brain organ crosstalk during lifestyle modifications 

Celler, der har deres oprindelse i knogler, og de faktorer, de udskiller, synes at påvirke kognitionen som reaktion på livsstilsændringer hos mennesker og mus. Dette projekt har til formål at belyse, hvilke proteiner, der stammer fra knogler, der påvirker disse ændringer i kognition, hvilke celler de påvirker inden i hjernen, og gennem hvilke mekanismer de virker. Resultater fra dette arbejde kan potentielt afdække centrale sammenhænge mellem knoglesundhed og kognitive effekter. 

Luke Gamon, BMI, 1,999,905 kr 

Mapping the Mind's Mosaic: Revealing spatial dynamics of modified proteins during neurodegeneration 

Proteindysfunktion er et kendetegn ved neurodegenerative tilstande som Parkinsons og Alzheimers, karakteriseret ved specifikke kemiske modifikationer på proteiner (posttranslationelle modifikationer eller PTM’er) såsom fosforylering, acetylering, nitrering og ubiquitinylering. Dette studie sigter mod at generere detaljerede kort over disse modificerede proteiner i hjernerne hos rotter og mennesker, der er påvirket af Parkinsons og relaterede sygdomme, med det formål at identificere nye biomarkører eller potentielle lægemiddelmål ved at afsløre disse proteiners og deres PTM’ers dynamikker og interaktioner. 

Hajime Hirase, CTN, 1,999,998 kr

Imaging Activity-dependent Blood-Brain interAction (ABBA) during learning

Hjerneplasticitet er blevet foreslået at afhænge af væksthormoner produceret i perifere væv, men deres rumlige og tidsmæssige fordeling under indlæring forbliver uudforsket. Ved hjælp af molekylære genetiske værktøjer til protein-protein interaktion søger vi at visualisere proteintransport fra blodet til hjernen under frygtindlæring hos mus. Denne forskning har potentiale til at fremme vores forståelse af, hvordan langtidshukommelse dannes i specifikke områder af hjernen.

Eliška Waloschková, IVH, 1,995,903 kr 

Lighting up the path of brain infections

Dette projekt fokuserer på at fremme forståelsen af hjerneinfektioner gennem udviklingen af en innovativ bioluminescens musemodel. Formålet er at muliggøre ikke-invasiv, in vivo sporing af infektionsprogression i specifikke hjernecelletyper. Fremgangsmåden inkluderer udviklingen af miniature mikroskoper, som tillader visualisering i vågne og frit bevægende dyr. Målet med projektet er at bidrage til forskningen i hjerneinfektioner, samtidig med at give værdifuld indsigt i infektionsveje og fremme neuroimaging teknologi. 

Nicolas Fossat, ISIM, 1,999,988 kr

Investigating the RNA-binding defect of RBM5 as a main cause of Neurodegeneration

Ved neurodegeneration påvirkes hjernens RNA-biologi, hvilket bidrager til sygdommen. Ved brug af en yderst innovativ metode har vi vist, at den primære årsag kan være fejlreguleringen af RNA-bindende protein RBM5. Dette projekt har til formål at undersøge denne hypotese ved at studere forskellige modeller for neurodegeneration og patientprøver. Hvis dets bidrag til sygdommen kan påvises, kan fejlreguleringen af RBM5 udgøre et nyt terapeutisk mål for bekæmpelse af neurodegeneration. 

Morgane Thomsen, IN, 1,862,893 kr

Medium-chain triglycerides as treatment in alcohol dependence

Alkoholafhængighed er en af de førende årsager til for tidlig død og sygelighed i Danmark og globalt. Nuværende behandlinger for alkoholafhængighed har begrænset effekt. Ændringer i hjernens stofskifte menes nu at spille en rolle i alkoholafhængighed og abstinenssymptomer. Nylig forskning tyder på, at en ketogen diæt (højt fedt- og lavt kulhydratindhold) kan lindre abstinenssymptomer. I dette projekt vil vi teste, om specifikke mellemkædede triglycerider (MCT), et kosttilskud, på samme måde kan lindre alkoholabstinenser og reducere skadelige virkninger af alkohol på hjernen.

Mette Ødegaard Nielsen, IKM, 1,995,000 kr

Biomarkers predicting psychotic relapse in patients with schizophrenia

Antipsykotisk medicin er en effektiv behandling for mange patienter med skizofreni, men langt fra alle har behov for livslang behandling. De fleste patenter ønsker at prøve at nedtrappe eller helt ophøre med deres medicin, men desværre kan dette for nogle patienter være forbundet med et alvorligt psykotisk tilbagefald.

I dette projekt ønsker vi at undersøge, om vi kan identificere ændringer i inflammatoriske markører og det autonome nervesystem i perioden før et psykotisk tilbagefald. Kan vi afdække sådanne risikomarkører, kan vi bedre identificere hvilke patienter, der kan tåle udtrapning af antipsykotika, og hvilke patienter der behøver vedvarende behandling.

Anders Hviid, ILF, 1,924,542 kr

Mental health and gastrointestinal disease: exploring the bidirectional nature of the brain-gut axis

Vi vil udforske sammenhænge mellem mentalt helbred og gastrointestinale lidelser i et omfattende datasæt af 260,000 danskere med information på selv-rapporteret helbred og register-baserede diagnoser. Vores mål er at opnå en bedre forståelse af eventuelle komplekse sammenhænge mellem hjernen og mave-tarm systemet. Vi håber at vores eksplorative arbejde kan være med til at generere nye hypoteser og mere viden om tarm-hjerne-aksen.

Rikard Fred, CBMR, 1,996,800 kr

The Adventure begins with Tea-seq: Identifying the human enteric glia cells

Dette projekt gør brug af en ny og innovativ metode til at undersøge, hvilke populationer af enteriske gliaceller der findes i den menneskelige tyndtarm, samt hvilke af disse populationer der har en neurogenetisk profil, for dermed at identificere proteinmarkører, så disse populationer let kan identificeres og studeres. Denne viden vil hjælpe os med at forstå sygdomme, der har oprindelse i eller påvirkes af tarmen, samt muliggøre mere målrettede behandlinger.

Emner