2. april 2024

Hvad gør planeter beboelige? Forsker får bevilling til at besvare spørgsmålet

Bevilling

Martin Schiller fra Globe Institute har modtaget en ERC-bevilling på over 14 millioner kroner til at forske i planeter og de betingelser, der skal være til stede, for at liv opstår.

MS
"Dannelsen af en planet, der faktisk er gunstig for, at liv kan opstå, er meget kompleks," siger Lektor Martin Schiller. Grafisk redigering: Liva Polack. Foto: Thomas Frandsen.

Lektor Martin Schiller fra Centre for Star and Planet Formation på Globe Institute har modtaget et ERC Consolidator Grant på 14.7 millioner kroner til sit projekt "NEWROCK". 

Hvad er hovedformålet med projektet?

"Med ERC-bevillingen kan jeg nu dykke dybere ned i spørgsmålet om, hvad der gør en planet beboelig. Siden opdagelsen af den første exoplanet i 1995, er der kommet en overflod af exoplaneter af forskellige størrelser til. Men dannelsen af en planet, der faktisk er gunstig for, at liv kan opstå, er meget kompleks. Det er ikke nok at have en passende sammensætning og den rette afstand fra sin værtsstjerne. Venus er et perfekt eksempel, den er uden liv, på trods af at den i bund og grund er en tvilling til Jorden i masse, sammensætning og afstand fra Solen."

Hvad er din forskningsmetode?

"Jeg vil bestemme isotopsignaturerne af dele af meteoritter og tolke på disse data mod vores forståelse af dannelse af terrestriske planeter. Vi vil udvikle en omfattende database over såkaldte isotopiske fingeraftryk inklusive aldersoplysninger for individuelle dele af primitive meteoritter, der dannes ved forskellige heliocentriske afstande. Det vil gøre os i stand til bedre at forstå mekanismen og kildematerialet, såsom oprindelsen af Jordens flygtige stoffer, hvorfra vores terrestriske planeter blev dannet."

Hvordan relaterer dit projekt sig til videnskab allerede inden for dit felt?

"Den traditionelle tilgang inden for kosmo-kemi er at tage prøver af hele stykker af meteoritter og forsøge at placere deres sammensætning i rammen af det, der allerede er kendt fra samlingerne. Tidligere troede vi  at planeter dannes ved kollisioner af stadig større objekter, så denne tilgang var gav god mening ift. at forstå, hvad de meteoritiske analoger, f.eks. Jorden, var lavet af. Nu mener vi imidlertid, at planeter faktisk vokser ved den meget mere effektive proces hvor millimeter til centimeter partikler har en hurtig tilvækst. Det er derfor nødvendigt at ændre vores fokus fra hele stykker meteoritter til de små individuelle inklusioner som de består af, for at forstå dannelse af planeter.Med dette projekt vil vi tage et skridt ad den vej ved at udvikle nye sporstoffer, der er følsomme nok til at kunne bruges på de meget mindre prøver fra meteoritter."

Kontakt

Lektor Martin Schiller
schiller@sund.ku.dk
+45 35 32 51 57

Emner