7. juni 2024

Nyt forskningscenter stiller skarpt på komplekse sundhedsproblemer

Nyt forskningcenter

Professor Naja Hulvej Rod skal stå i spidsen for et nyt forskningscenter med fokus på komplekse sundhedsproblemer. Center for Kompleksitet og Sundhed er gjort muligt på baggrund af en indtil videre seksårig bevilling på 30 millioner kr. fra TrygFonden.

Naja Hulvej Rod
Professor Naja Hulvej Rod skal stå i spidsen for et nyt forskningscenter med fokus på komplekse sundhedsproblemer. Foto: Københavns Universitet.

De fleste sundhedsproblemer er komplekse. Det gælder for eksempel den stigende mentale helbredskrise blandt unge voksne eller den vedvarende sociale ulighed i sundhed. Eller når folk lever med mange sygdomme samtidigt, altså er multisyge, eller behandles med flere typer medicin samtidigt.

Et komplekst problem er et problem, der ændrer sig over tid, og hvor der er samspil mellem mange faktorer.

”Vi skal skabe en ny systematisk ramme for forskningen i komplekse sundhedsproblemer. Den ramme kan give mulighed for, at vi kan zoome ud og forstå de komplekse sundhedsproblemer i deres kontekst,” siger Naja Hulvej Rod, der står bag det nye center.

Unge voksne er ikke ret meget i sundhedsvæsenet, og derfor ved vi ikke så meget om deres sundhed. Men vi ved, at der er stigende udfordringer med mental sundhed og også fysisk sundhed i denne gruppe

Professor Naja Hulvej Rod

Centret vil i sin første periode have fokus på at forstå de komplekse sociale og sundhedsmæssige udfordringer, der primært opstår blandt unge voksne. De udfordringer, som opstår i denne livsperiode, kan have betydning hele livet, og de påvirker ikke kun den enkelte person, men også dennes familie og samfundet som helhed.

De seneste par år har vi for eksempel talt meget om unges mentale sundhed. Men faktisk ved vi ikke ret meget om samspillet mellem de mange mulige årsager til denne udvikling lige fra de biologiske konsekvenser af stigende søvnproblemer til ændringerne i vores sociale relationer på de sociale medier.

”Unge voksne er ikke ret meget i sundhedsvæsenet, og derfor ved vi ikke så meget om deres sundhed. Men vi ved, at der er stigende udfordringer med mental sundhed og også fysisk sundhed i denne gruppe. Derudover har de unge voksne en række specifikke sundhedsudfordringer fx relateret til reproduktion og søvn,” siger Naja Hulvej Rod.

Centret vil både arbejde grundvidenskabeligt med at skabe nye begreber og metoder til at forstå komplekse sundhedsproblemer, men vil også arbejde med aktuelle store datasæt, som kan gøre os klogere på samfundet lige nu.

TrygFonden ser frem til det nye samarbejde og håber, at det nye center kan bidrage med en ny måde at løse komplekse problemer.

”Vi håber, at vi med det nye center kan bidrage til at udvikle en ny måde at forstå komplekse sundhedsproblemer, der kan have betydning for folkesundheden. Og at vi kan være med til at udvikle nye måder at arbejde sammen på tværs af discipliner, som kan styrke denne type forskning,” siger projektchef i TrygFonden Line Raahauge Hvass.

Hvis man ønsker at følge med i centerets aktiviteter, kan man tilmelde sig centerets mailingliste sker ved at sende en mail til complex@sund.ku.dk.

Kontakt

Professor Naja Hulvej Rod
nahuro@sund.ku.dk
+45 60 66 33 24

Pressekonsulent Sascha Kael Rasmussen
sascha.kael.rasmussen@sund.ku.dk
+45 93 56 51 68

Emner