28. juni 2018

Fire nye eliteenheder til forskning i børneastma, kræft, slidgigt og børneinfektioner

Eliteforskning

Forskningsakademiet, Copenhagen Health Science Partners lancerer nu fire nye excellente forskningssamarbejder med fokus på børneastma, kræft, slidgigt og børneinfektioner. Det ambitiøse samarbejde mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet har som målsætning at bidrage med viden og resultater til gavn for flere patienter.Det er et år siden, at forskningsakademiet, Copenhagen Health Science Partners (CHSP) offentliggjorde de første fire excellente forskningssamarbejder under navnet Clinical Academic Groups (CAGs). På baggrund af de gode erfaringer og resultater præsenterer Region Hovedstaden og Københavns Universitet i regi af Copenhagen Health Science Partners i dag yderligere fire nye CAGs med fokus på forskningssamarbejde på højeste niveau. Et internationalt panel har vurderet, at de fire nye CAGS hver især har potentiale til at skabe vigtig viden og resultater inden for centrale behandlingsområder og patientgrupper.

Etableringen af CHSP som et fælles forskningsakademi beror på et ønske om at styrke den faglige brobygning mellem grundforskning og den patientnære forskning og behandling på hospitalerne. Samtidig vil de nye samarbejdsrelationer i eliteenhederne også bidrage til at styrke uddannelse og kompetenceudvikling på sundhedsområdet.

”Vi har mange stærke forskningsmiljøer både på universitetet og hospitalerne og med styrkelse af den faglige brobygning ønsker vi med disse CAGs at understøtte et større samarbejde på tværs af faggrænser, institutter, afdelinger, arbejdsmetoder og traditioner ”, siger dekan Ulla Wewer, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Såvel CHSP som de igangsatte CAGs er etableret med inspiration fra King’s College i London, som med stor succes har bragt grundforskningen og den patientbaserede forskning på hospitalerne tættere sammen. På samme måde er Norges største universitet NTNU i Trondheim nu i gang med at etablere et lignende samarbejde inspireret af den danske model.

”Ambitionen med samarbejdet er at skabe de rammer, der er nødvendige for, at forskningen kan blive bragt i anvendelse. Den daglige ledelse og forskningsmiljøerne kan sammen sikre en professionel tilgang til at udbrede forskningen og skabe endnu højere kvalitet i behandlingen”, siger Diana Arsovic Nielsen, direktør for Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden.

Regionsrådet i Region Hovedstaden har netop vedtaget og støttet udvidelsen af Copenhagen Health Science Partners med de fire nye CAGs.

”Med CHSP kan vi sammen med Københavns Universitet arbejde for større projekter og prioriteringer inden for sundhedsforskning. Og det er vigtigt, for når forskningen og den kliniske hverdag bringes tættere sammen kan vi få øget sundhed for patienter og borgere i Region Hovedstaden”, siger Lars Gaardhøj, formand for erhvervs-, vækst og forskningsudvalget i Region Hovedstaden.

Læs en kort beskrivelse af de fire CAGs:

CAG Modulating the Infant Microbiome for Disease Prevention
Forekomsten af astma og andre kroniske inflammatoriske sygdomme er mere end fordoblet i løbet af det sidste halve århundrede i den vestlige verden. Mellem 250.000 og 300.000 voksne danskere har diagnosen astma og i alt 7-10 % af skolebørn i Danmark har astma.

CAG Modulating the Infant Microbiome for Disease Prevention vil derfor forbedre forebyggelsen af kroniske inflammerende sygdomme, og behandling af børneastma. 

CAG’en skal styrke den eksisterende viden om tarmbakteriers rolle i udviklingen af kroniske betændelsessygdomme hos børn. En skæv bakteriesammensætning og modningsproces i tarm og luftveje kan påvirke børns risiko for senere at udvikle astma. CAG’ens overordnede mål er derfor at forstå sammenhængen mellem det tidlige livs såkaldte mikrobiom og udvikling af kronisk inflammatoriske sygdomme. 

CAG’ens studier skal bygge på større unikke mængder data, som er samlet igennem en mor-og-barn-gruppe i projektet COPSAC2010. De har gennem de sidste 8 år fuldt børn med skæve bakteriesammensætninger og dermed øget sygdomsrisiko. Mor-og-barn-gruppens data giver en enestående mulighed for at kortlægge de mekanismer, der forbinder det tidlige livs mikrobiom – før sygdoms debut - med udvikling af almindelige kroniske inflammatoriske sygdomme. CAG’en skal finde nye strategier til forebyggelse og målrettet effektiv påvirkning af mikrobiomet for at beskytte mod sygdom. 

CAG formandskab: Hans Bisgaard og Søren J. Sørensen

CAG in Cancer immunotherapy (CAGci)
Hver tredje dansker får kræft og knap 285.000 danskere lever med en kræftdiagnose. Den 1-årige kræftoverlevelse for danske mænd er 75 procent og 77 for kvinder.

CAGci vil forbedre behandling med immunterapi for kræftpatienter, så langt flere kræftpatienter overlever sygdommen.

Immunterapi er et markant gennembrud i kræftbehandlingen, og nye former for immunterapi bliver godkendt i hastigt tempo til stadigt flere forskellige kræftformer. De nye behandlingsmuligheder peger på, at langt flere patienter, selv med spredning af sygdommen kan blive kræftoverlevere.

Immunterapi bygger på immunsystemets evne til at genkende og dræbe cancerceller og vil medføre ændring i behandlingsstrategierne for de fleste, hvis ikke alle, kræftformer henover de næste år.

Implementering af nye immunterapier er dog gået så stærkt, at mange klinikere står med presserende spørgsmål og udfordringer i behandlingen. Den overordnede ambition for CAGci er at skabe evidensbaserede kliniske løsninger på disse udfordringer og ligeledes tilbyde evidensbaseret undervisning af sundhedspersonale inden for cancer immunterapi.

En yderligere udvikling af immunterapi kræver øget vidensudveksling og styrket samarbejde mellem klinikere og forskere. CAGci har etableret en stærk faglig-klinisk samarbejdsorganisation mellem universiteter og hospitaler i Region Hovedstaden. Ved at styrke den transinstitutionelle og tværfaglige vidensdeling mellem klinikere og forskere inden for cancer immunterapi kan CAGci udforske potentialet for immunterapi til gavn for patienter, pårørende og samfundet.

CAG formandskab: Inge Marie Svane og Niels Ødum

CAG Host Infections Laboratory research Drugs (CAG CHILD)
Der mangler i dag hurtig og pålidelig diagnostik samt effektiv forebyggelse af infektioner. Det medfører, at 50 procent af børn ofte unødvendigt får antibiotika inden for de første 2 leveår og at 30 procent bliver indlagt med infektion i løbet af barndommen. Det har betydelige omkostninger både samfundsøkonomisk og for de ramte familier, og det bidrager til antibiotikaresistenskrisen.

CAG CHILD vil forbedre forebyggelse og behandling for det store antal børn der hvert år rammes af infektioner. Der er med CHILD tale om et ambitiøst hold af stærkt engagerede grundforskere og klinikere herunder alle Region Hovedstadens 4 børneafdelinger. Det gør det muligt at indsamle biologisk materiale fra børn med infektioner og infektionslignende betændelsestilstande og anvende det i grundforskningen.

CHILD vil bidrage med nye evidensbaserede strategier og styrke implementeringen af ny viden i klinikken og dermed reducere konsekvenserne af disse sygdomme.

Infektioner er den hyppigste årsag til sygdom blandt danske børn og er ansvarlige for 10 procent af dødsfald hos børn over 1 år. Infektioner omfatter alt fra de banale ikke-behandlingskrævende luftvejsinfektioner, der rammer alle børn, til sjældnere livstruende infektioner som fx meningitis.

CAG’en skal bidrage til at den nyeste viden om forebyggelse og udredning bliver integreret i sundhedsvæsnets håndtering af infektioner hos børn.  

CAG formandskab: Kjeld Schmiegelow og Søren Buus

CAG Research OsteoArthiritis Denmark – Prevention and treatment through the lifespan of patients (CAG ROAD)
Ca. 900.000 danskere lider af slidgigt og der er høje omkostninger forbundet med lidelsen både til behandling og i forbindelse med produktionstab. I Danmark har personer med OA årligt 2,7 mio. flere besøg hos deres praktiserende læge end personer uden OA. Ligeledes har personer med OA, der er aktive på arbejdsmarkedet, 3,3 mio. flere sygedage årligt end andre arbejdstagere. Samlet set kostede OA-relaterede udgifter den danske stat DKK 11,5 mia. i 2010. 

CAG ROAD vil forbedre livskvalitet for personer med slidgigt også kaldet osteoartrose (OA), som er den mest udbredte lidelse i befolkningen efter allergi.

ROAD vil øge fokus på forebyggelse og skabe bedre behandling til patienterne. På baggrund af nyeste viden fra forskningen vil ROAD belyse de risikofaktorer og sygdomsmekanismer, der har betydning for udviklingen af slidgigt.

Set i lyset af den demografiske udvikling som øget levetid og en forventet stigning hos personer med fedme vil antallet af personer med OA sandsynligvis vokse med potentielt store omkostninger for individet og samfundet.

Herudover har OA en stor socioøkonomisk påvirkning på grund af behandlingsomkostninger, handicap, forringet livskvalitet og tabt løn.

ROAD er et styrket tværfagligt samarbejde mellem forskere og klinikere og andre fagfolk på OA-området. Sammen skal de omsætte grundforskning og klinisk forskning til forbedret livskvalitet for personer med OA.

CAG formandskab: Anders Troelsen og Stine Jacobsen

Om Copenhagen Health Science Partners
Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden, som handler om at fremme sundhedsvidenskaben og om at styrke forskningens effekt på den kliniske praksis til gavn for patienterne. Det gør CHSP ved at styrke samarbejdsmuligheder mellem klinisk forskning og grundforskning. Samarbejdet er inspireret af en engelsk model fra King’s College i London, der har bragt grundforskningen på universitetet og den patientbaserede forskning på hospitalerne tættere sammen.

Region Hovedstaden varetager en lang række sundhedsydelser til 1,7 millioner borgere og betjener i gennemsnit 13.000 patienter på hospitaler og klinikker hver dag. Sideløbende arbejder mere end 4.000 videnskabsfolk med innovativ forskning på Københavns Universitet og på hospitalerne. Universitetsforskere og kliniske forskere kan bruge CHSP til at lære af hinanden og udvikle nye idéer. Det betyder både hurtigere videnskabelige resultater og bedre behandling af patienterne. 

Lanceringen af de fire nye CAGs foregår i Mærsk Tårnet i København torsdag den 28. juni 2018.

Læs mere om Copenhagen Health Science Partners på www.chsp.dk

Kontaktoplysninger

Direktør, dr.med. Per Jørgensen 
Copenhagen Health Science Partners
Telefon 23 24 33 32

Dekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Via kommunikationschef Anéh Christina Hajdu på telefon 21 22 26 92

Direktør Diana Arsovic Nielsen, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden på telefon 41 43 00 76