23. marts 2016

Paradigmeskifte: ”Vi skal forske i klumper af bakterier”

Bakterier

Når bakterier klumper sig sammen, inden de kommer ind i kroppen, er de langt mere modstandsdygtige end deres encellede artsfæller, viser ny forskning fra Københavns Universitet. Det kan være årsagen til, at kroniske infektioner opstår.

Siden man opdagede bakterier, har forskere hovedsageligt studeret bakterier som organismer, der trænger ind i kroppen enkeltvis og først derefter ophober og klumper sig sammen til det, man kalder biofilm. Men det syn på bakterier og infektioner skal revideres, viser ny undersøgelse lavet af forskere fra blandt andet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

”Hvis bakterierne trænger ind i blodbanen som biofilm, står de stærkere, end når de trænger ind separat. Det skal vi være langt mere opmærksomme på, når vi vil forebygge infektioner, f.eks. i forbindelse med en operation,” siger Thomas Bjarnsholt, professor på Costerton Biofilm Center på Københavns Universitet. Han er seniorforsker bag undersøgelsen, der snart udgives i det anerkendte tidsskrift mBio.

Biofilm kan være årsag til kroniske infektioner I undersøgelsen studerer forskerholdet bakterievækst, hvor biofilm placeres i samme miljø og som enkelte bakterier.

Her finder forskerne et signifikant andet billede og en anden vækstform, end man tidligere har studeret. Biofilmen tager størstedelen af næringen fra omgivelserne og udkonkurrerer de enkelte bakterier. På den måde kommer biofilmen til at være den langt mest betydningsfulde spiller. Det skal vi være opmærksomme på, når vi f.eks. laver operationer, siger Thomas Bjarnsholt.

”Vi har masse af bakterier på og i vores hud, der sidder som biofilm og er potentielt sygdomsfremkaldende, hvis de kommer ind under huden. På den måde kan biofilm f.eks. trænge eller presses ind i kroppen, når kirurgen skærer hul i huden, hvor biofilmen er,” siger Thomas Bjarnsholt.

Antibiotika er ikke udviklet til at bekæmpe biofilm Antibiotika er mange gange ikke tilstrækkelig mod kroniske infektioner. Det kan til dels skyldes, at man i høj grad har udviklet antibiotika til at bekæmpe bakterierne enkeltvis og ikke som biofilm, siger postdoc og hovedforfatter til forskningsartiklen, Kasper Kragh. ”Vi skal træde nogle skridt tilbage, og så skal vi undersøge fordomsfrit, hvordan bakterierne forårsager infektioner, og hvordan de skal bekæmpes,” siger Kasper Kragh og fortsætter:   ”Ved at blive klogere på, hvordan og hvornår bakterier danner biofilm, kan vi forhåbentligt finde frem til en bedre måde at forebygge og behandle kroniske bakterielle infektioner på.”

Kasper Kragh er postdoc ved Costerton Biofilm Center på Københavns Universitet.

Forskningsartiklen udgives på tidsskriftets hjemmeside mBio den 22. marts og har titlen: ”Role of Multicellular Aggregates in Biofilm Formation”